За нас 2018-05-12T12:17:46+00:00

denkstatt (Денкщат) е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал.

Ние създаваме устойчива стойност за Вашия бизнес като Ви помагаме да…

… управлявате въздействието си върху околната среда и общностите.
… намалявате разходите.
… бъдете в съответствие с националната и европейска законодателна рамка в областта на околната среда.
… подобрявате пазарните си позиции.
… управлявате основните си бизнес рискове.
… утвърждавате добрата си репутация.

Силата на нашата експертиза е в това да Ви помогнем да разберете и да управлявате въздействието на бизнеса си върху околната среда и общностите, като същевременно запазите икономическа рентабилност. Можем да определим кои са темите, асоциирани с това въздействие – те често произтичат от екологичното законодателство; от очакванията на заинтересованите страни; от необходимостта на компаниите да разберат, проследят, управляват и докладват самото въздействие. Познаваме локалния аспект на тези теми и знаем как да го съотнесем към глобалните политики или изискванията на компанията-майка.

Изготвяме доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото бизнес развитие; социално-икономически оценки; оценки на екологични политики, програми и проекти; системи за управление на околната среда и енергията; инвентаризация на парникови газове; оценка на жизнения цикъл на продукти; опазване на природата; управление на заинтересовани страни; управление на данни в областта на околната среда; инвестиции в местните общности и прочие.

Мисията ни е: Движим промяната към устойчиво общество.

Разбирането ни за устойчивост е, че това е способността на обществото да развива и поддържа все по-добро качество на живот в дългосрочен план. 

Уважение = как се държим.
Забавление = ключът към нашата енергия.
Стремеж към нови знания = водещата ни сила.
Качество = това, което доставяме.
Иновативност = нашата цел.
Финансова стабилност = това, от което се нуждаем.
Холистичен подход = denkstatt.

denkstatt защото…

… устойчивостта не е просто модерна дума.
… в нашето съвремие съдържанието и прозрачността са от решаващо значение за доверието.
… решенията ви трябва да се базират на доказана информация.
… остойностяването на социалното и екологично въздействия генерират доверие.
… различните перспективи на заинтересованите страни стават все по-важни за постигането на успех.
… ефективността спестява пари.
… с нас е забавно да се работи 🙂

Download Code of Conduct PDF →

Групата denkstatt

Основана през 1993 г. във Виена
100 експерта
7 офиса в 5 държави (Австрия, България, Унгария, Румъния, Словакия), централен офис – Виена
Член на INOGEN Environmental Alliance

Нашият екип

Ние сме добър екип, воден от резултата, който умее да работи успешно заедно. Не се страхуваме да задаваме въпроси и да провокираме, а при решаването на задачи съчетаваме различни перспективи.

Ние, обаче, сме и нещо повече. Екип от експерти, които обичат да се забавляват и приемаме това, което правим, не просто като работа. Вярваме, че като компания може да увеличите конкурентното си предимство като поемете отговорност за Вашия бизнес. Освен това знаем, че заедно с нашите клиенти, сме в състояние да направим промяната.

Продължете напред и вижте повече за нас…

  • България
  • Румъния
  • Австрия
  • Унгария
  • Словакия
Покажи още
Покажи по-малко

Партньорства и възможности

Офисите на denkstatt в Австрия, Унгария и България имат въведени интегрирани системи за управление на качеството и околната среда (ISO 14001 и ISO 9001).

Inogen
Глобална мрежа за добри локални резултати

denkstatt е член на INOGEN Environmental Alliance – глобална корпорация, която предоставя на мултинационални организации ефективни и рентабилни решения за околна среда, здравословни и безопасни условия. INOGEN разполага с офиси на всеки континент, с повече от 4000 служители по целия свят и има реализирани проекти в над 120 държави. Global Thinking. Local Delivery.­

BeWell by denkstatt

Предлагаме стратегии за управление на благосъстоянието на служителите на корпоративно ниво. Разбираме грижата за благосъстоянието като умение да се управлява личната енергия, не само времето. Благосъстоянието на служителите (well-being) зависи от баланса между четири енергии: физическа, емоционална, умствена и духовна. За да присъстват на работа с пълния си капацитет като личности, а не само през ролите си в компанията, хората имат нужда да бъдат в добро здраве, да са емоционално стабилни и уверени, умствено фокусирани и предизвикани да се развиват, духовно вдъхновени и с усещане за цел и смисъл отвъд тях самите. Ние можем да Ви подкрепим в създаването на организационна култура и среда, където хората да максимизират представянето си, да очертаем индивидуална картина на благосъстоянието във Вашата компания и да идентифицираме конкретните нужди на служителите. Можем да ви посъветваме как да организирате работното пространство оптимално спрямо физическите нужди за хората, като не коментираме само ергономията, но и как могат да се възползват от организацията му, за да се чувстват добре и здрави.

denkstatt & enertec

Съдействаме за увеличаване на продуктивността чрез управление на енергията – можем да разработим цялостно, съвременно и ефективно енергийно решение за Вашия бизнес. Услугите ни включват концепции за енергийни доставки, енергийни одити (съгласно европейските стандарти), анализ и оценка на мерките за ефективност и оптимизация.  Предлагаме инженеринг на ОВиК инсталации, оценка на въглеродния отпечатък, съответствие на „зелени сгради“, внедряване на системи за управление на енергията (напр. ISO 50001).

Други партньори….

Групата denkstatt има офиси в 5 държави:
Австрия, България, Унгария, Словакия и Румъния.

Нека да се запознаем!

АВСТРИЯ

denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 786 89 00
Email: office@denkstatt.at

АВСТРИЯ

denkstatt & enertec GmbH
Hietzinger Hauptstraße 11
1130 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 890 28 25
Email: office@denkstatt-enertec.at
www.denkstatt-enertec.at

БЪЛГАРИЯ

denkstatt Bulgaria OOD
115 Arsenalski blvd., fl. 5,
1421, Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 470 7508
Email: office@denkstatt.bg

УНГАРИЯ

denkstatt Hungary Kft.
Seregély utca 6
1037 Budapest, Hungary
Telephone: + 36 1 239 1206
Email: denkstatt@denkstatt.hu

СЛОВАКИЯ

denkstatt Slovensko s.r.o.
BC Kerametal, Jašĺkova 2
821 03 Bratislava, Slovakia
Telephone: +421 2 482 91 46
Email: office@denkstatt.sk

РУМЪНИЯ – Тимишоара

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Madrid Nr. 22
300391 Timisoara, Romania
Telephone: +40 256 43 43 97
Email: office@denkstatt.ro

РУМЪНИЯ – Букурещ

denkstatt Romania S.R.L.
Str. Parintele Galeriu 6C,
020762 Bucuresti, Romania
Telphone: +40 256 43 43 97
Email: office@denkstatt.ro

Oana Frant

Oana Frant
Consultant
oana.frant@denkstatt.ro

DI Joachim Kircher

DI Joachim Kircher
Senior Manager
joachim.kircher@denkstatt.at

Klopfer András

András Klopfer
Consultant
klopfer.a@denkstatt.hu

Nádasi János

János Nádasi
Consultant
nadasi.j@denkstatt.hu

Botlik Áron

Áron Botlik
Consultant
botlik.a@denkstatt.hu

Боян Рашев

Боян Рашев
Управляващ партньор
boyan.rashev@denkstatt.bg
+359 88 829 5768

Климентина Рашева

Климентина Рашева
Управляващ партньор
klimentina.rasheva@denkstatt.bg
+359 88 829 5767

Mag. DI Katharina Aspalter

Mag. DI Katharina Aspalter
Consultant
katharina.aspalter@denkstatt.at

Fatima Bertran De Lis, Lda.

Fatima Bertran De Lis, Lda.
Senior Consultant
fatima.bertrandelis@denkstatt.at

DI Bernd Brandt

DI Bernd Brandt
Senior Consultant
bernd.brandt@denkstatt.at

Lisa Ehm, BSc

Lisa Ehm, BSc
Project Assistant
lisa.ehm@denkstatt.at

Leopold Frey

Leopold Frey
Business Development Director
leopold.frey@denkstatt.at

Mag. Doris Führer-Rösener

Mag. Doris Führer-Rösener
Human Resource Manager
doris.fuehrer-roesener@denkstatt.at

Dalma Barabás

Dalma Barabás
Head of Office Management
barabas.d@denkstatt.hu

DI Sergiu Vasilie

DI Sergiu Vasilie
Junior Consultant
sergiu.vasilie@denkstatt.ro

DI Gabriela Fistis, M.Eng.

DI Gabriela Fistis, M.Eng.
Managing Director
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Zsombor Ferjancsik

Zsombor Ferjancsik
Managing Director
ferjancsik.zs@denkstatt.hu

Attila Jenei

Attila Jenei
Business Unit Leader 
jenei.a@denkstatt.hu

Adina Nenicioiu, M.Eng.

Adina Nenicioiu, M.Eng.
Service Leader
adina.nenicioiu@denkstatt.ro

Roland Busa

Roland Busa
Senior Developer
busa.r@denkstatt.hu

Mgr. Peter Rakovský

Mgr. Peter Rakovský
Senior Consultant
peter.rakovsky@denkstatt.sk

Диана Терзиева

Диана Терзиева
Офис мениджмънт
diana.terzieva@denkstatt.bg
+359 87 816 7490

Borbála Cross-Boda

Borbála Cross-Boda
Senior Consultant 
cross.b@denkstatt.hu

Florentina Radulescu

Florentina Radulescu
Sustainability Consultant
florentina.radulescu@denkstatt.ro

DI Heribert Hutterer

DI Heribert Hutterer
Senior Adviser
heribert.hutterer@denkstatt.at

Annemarie Hofer, MSc

Annemarie Hofer, MSc
Consultant
annemarie.hofer@denkstatt.at

Iva Tahy

Iva Tahy
Project Assistant
iva.tahy@denkstatt.sk

Tibor Déri

Tibor Déri
Senior Consultant
deri.t@denkstatt.hu

Marcella Földesi

Marcella Földesi
Consultant
foldesi.m@denkstatt.hu

Cristina Angheluta

Cristina Angheluta
Branch Manager
cristina.angheluta@denkstatt.ro

Ioana Silaghi

Ioana Silaghi
Marketing & Communication 
ioana.silaghi@denkstatt.ro

Levente Földi

Levente Földi
Consultant
foldi.l@denkstatt.hu

Róbert Földvári

Róbert Földvári
Developer
foldvari.r@denkstatt.hu

Raluca Văduva

Raluca Văduva
Sustainability Consultant
raluca.vaduva@denkstatt.ro

DI Henrieta Borca

DI Henrieta Borca
Service Leader
henrieta.borca@denkstatt.ro

Delia Cotarca

Delia Cotarca
Assistant Manager
office@denkstatt.ro

Zoltán Joó

Zoltán Joó
Developer
joo.z@denkstatt.hu

Judit Juranics

Judit Juranics
Senior Consultant
juranics.j@denkstatt.hu

András Lévai

András Lévai
Developer
levai.a@denkstatt.hu

Árpád Nagy

Árpád Nagy
UX Designer
nagy.a@denkstatt.hu

Katalin Miklós

Katalin Miklós
Senior Consultant
miklos.k@denkstatt.hu

Róbert Szücs-Winkler

Róbert Szücs-Winkler
Business Unit Leader
szucs.r@denkstatt.hu

Gábor Raska, MRICS

Gábor Raska, MRICS
Property & Transactions Team Leader
raska.g@denkstatt.hu

Eszter Sólyom

Eszter Sólyom
Senior Consultant & Coach
solyom.e@denkstatt.hu

András Szabó

András Szabó
Consultant
szabo.a@denkstatt.hu

Zoltán Unger

Zoltán Unger
Developer
unger.z@denkstatt.hu

Katalin Várszegi

Katalin Várszegi
Consultant
varszegi.k@denkstatt.hu

Деница Павлова

Деница Павлова
Старши консултант
denitza.pavlova@denkstatt.bg
+359 88 486 4805

Пенка Коркова

Пенка Коркова
Старши Консултант
penka.korkova@denkstatt.bg
​+359 89 553 9807

Петър Сеизов

Петър Сеизов
Старши консултант
peter.seizov@denkstatt.bg
+359 88 486 5232

Иван Паспалджиев

Иван Паспалджиев
Консултант
ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg
+359 89 333 6957

Цвета Медарска

Цвета Медарска
Консултант
tzveta.medarska@denkstatt.bg
+359 89 553 9806

Николай Михайлов

Николай Михайлов
Консултант
nikolay.mihaylov@denkstatt.bg
+359 98 890 3686

Невена Давидова

Невена Давидова
Маркетинг
nevena.davidova@denkstatt.bg
+359 89 729 9608

Яна Йорданова

Яна Йорданова
Стажант
yana.yordanova@denkstatt.bg
+359 88 369 6938

DI Willibald Kaltenbrunner, MBA

DI Willibald Kaltenbrunner, MBA
Managing Partner
willibald.kaltenbrunner@denkstatt.at

Lea Kerschner, MSc

Lea Kerschner, MSc
Senior Consultant
lea.kerschner@denkstatt.at

Mag. Dr. Margit Kapfer

Mag. Dr. Margit Kapfer
Senior Consultant
margit.kapfer@denkstatt.at

Aida

Aida Szilagyi
Coop-Partner
aidaszilagyi@cnpcd.ro

Martin Karolus, MSc

Martin Karolus, MSc
Senior Consultant
martin.karolus@denkstatt.at

Mag. Bernhard Kasper

Mag. Bernhard Kasper
Senior Consultant
bernhard.kasper@denkstatt.at

DI Joachim Kircher

DI Joachim Kircher
Senior Manager
joachim.kircher@denkstatt.at

Dr. Ferdinand Koch

Dr. Ferdinand Koch
Senior Manager
ferdinand.koch@denkstatt.at

DI Matthias Kolck

DI Matthias Kolck
Consultant
matthias.kolck@denkstatt.at

DI Florian Krautzer, MPhys.

DI Florian Krautzer, MPhys
Senior Consultant
florian.krautzer@denkstatt.at

Lisa Lehensteiner, MSc

Lisa Lehensteiner, MSc
Consultant
lisa.lehensteiner@denkstatt.at

Mag. (FH) Andreas Lindinger

Mag. (FH) Andreas Lindinger
Consultant
andreas.lindinger@denkstatt.at

Dr. Peter Linzner

Dr. Peter Linzner
Managing Partner
peter.linzner@denkstatt.at

Mireille Marien

Mireille Marien
Controlling
mireille.marien@denkstatt.at

Johanna Mayer, MA

Johanna Mayer, MA
Consultant
johanna.mayer@denkstatt.at

Mag. Evelin Milleret

Mag. Evelin Milleret
Senior Consultant
evelin.milleret@denkstatt.at

Michael Peer, MSc

Michael Peer, MSc
Consultant
michael.peer@denkstatt.at

Sebastian Pawel, MSc MSc

Sebastian Pawel, MSc MSc
Consultant
sebastian.pawel@denkstatt.at

Mato Petrovic

Mato Petrovic
Chef de Cuisine
office@denkstatt.at

Vera Pichler, MA MA

Vera Pichler, MA MA
Consultant
vera.pichler@denkstatt.at

DI Mag. Harald Pilz

DI Mag. Harald Pilz
Senior Adviser
harald.pilz@denkstatt.at

DI Dr. Christian Plas

DI Dr. Christian Plas
Managing Partner
christian.plas@denkstatt.at

DI Clemens Rainer, MSc

DI Clemens Rainer, MSc
Senior Consultant
clemens.rainer@denkstatt.at

Mag. Jutta Rasel

Mag. Jutta Rasel
Consultant
j.rasel@denkstatt-enertec.at

Mag. Karl Resel

Mag. Karl Resel
Senior Manager
karl.resel@denkstatt.at

Mareike Schröder

Mareike Schröder
Office Assistant
mareike.schroeder@denkstatt.at

Mag. Christian Schützenhofer

Mag. Christian Schützenhofer
Geschäftsleitung, Consultant
c.schuetzenhofer@denkstatt-enertec.at

DI Johann Schweighofer

DI Johann Schweighofer
Senior Consultant
johann.schweighofer@denkstatt.at

DI Dr. Sonja Siegl

DI Dr. Sonja Siegl
Consultant
s.siegl@denkstatt-enertec.at

DI Katharina Stoll

DI Katharina Stoll
Consultant
katharina.stoll@denkstatt.at

Mag. Andrea Trumler-Berneck, MSc

Mag. Andrea Trumler-Berneck, MSc
Senior Consultant
andrea.trumler@denkstatt.at