← Назад
2022-03-31T15:45:35+02:0031.март 2022|

България:

denkstatt се разраства още

denkstatt се разраства още.

Година след успешното присъединяване на sustainable AG – базирана в Германия консултантска компания за корпоративна устойчивост, групата приветства още една немска компания, с фокус върху околната среда и опазването на климата – Soil & More Impacts. Експертите от компанията ще допринесат със своите знания при разработване на климатични стратегии, анализ и остойностяване на въздействия върху природен и социален капитал, устойчиво земеделие, оценка на жизнен цикъл и въглероден отпечатък на продукти и компании.

Фокусът на сливането е върху растежа и новите консултантски услуги за хранителния и селскостопанския сектор, също възобновяемите суровини. „Експертизата на Soil & More се вписва идеално в портфолиото на sustainable AG и в това на цялата група denkstatt. Следователно сливането засилва позицията ни в Германия, от една страна, и извън нея на всички основни пазари.“, коментираха управляващите директори Тобиас Бандел (Soil & More Impacts) и Ян-Мартен Кребс (sustainable AG).

Ръстът дава възможност на групата да действа още по-ефективно на глобалния и динамичен пазар, да придружава международните компании по пътя им към устойчиво управление по най-добрия възможен начин. Сега капацитетът ни по новата голяма тема на бизнеса – биоразнообразие – е по-съществен. Групата denkstatt е сред първенците в Европа, които работят по интегриране на биоразнообразието в управлението спрямо стандартите SBNT (Science Based Targets Network) и сега прохождащият TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).

Сливането не само затвърждава позицията на denkstatt като най-опитен консултант по темите на устойчивото развитие в България, но и ни дава допълнително знание в секторите храни и напитки, ритейл и земеделие.

1634724151494smi logo rz pos 300dpi1648628607151
← Назад