← Înapoi
2019-03-06T16:04:55+01:0015.noiembrie 2018|

Amprenta de carbon a companiei (Corporate Carbon Footprint)

Urmare a revoluției industriale, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) au crescut, contribuind la creșterea impactului activităților antropice asupra mediului înconjurător.
Amprenta de carbon este un instrument util pentru a identifica cantitatea de emisii pe care o produce o companie sau un produs și, în același timp, se poate folosi ca bază de plecare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale companiei.
Amprenta de carbon a companiei reprezintă un indicator ce măsoară emisiile totale de gaze cu efect de seră directe și indirecte rezultate din activitățile din cadrul companiei. Calculul amprentei de carbon pentru toate activitățile desfășurate la nivelul unei companii servește drept bază pentru programele de protecție a climei din cadrul corporației. Ideea este de a analiza, evalua și gestiona toate emisiile de gaze cu efect de seră rezultate.

Care sunt tipurile de emisii?
Pentru a ajuta companiile să pregătească un inventar al gazelor cu efect de seră care să prezinte un raport real și corect al emisiilor, prin utilizarea unor abordări și principii standardizate, a fost elaborate GHG Protocol Corporate Standard. Atât companiile, cât și celelalte părți interesate beneficiază prin faptul că se orientează după un standard comun.
GHG Protocol Corporate Standard este un sistem pe trei nivele, împărțit în așa-numitele Domenii de aplicare (Scopes):
Domeniul 1: emisii directe – reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate în mod direct în cadrul activității desfășurate. Aceste emisii sunt rezultate în principal de:
–  Generarea de energie electrică, termică sau abur;
–  Procesarea materiei prime de natură fizică sau chimică;
–  Transportul materialelor (în cadrul companiei);
–  Emisii fugitive.
Domeniul 2: emisii indirecte – sunt incluse emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea indirectă a energiei (ex. electricitate, încălzirea termică, abur etc.). În mod fizic, emisiile din Domeniul 2 sunt produse la sediul companiei care generează energia electrică sau companiei care produce energia termică.
Domeniul 3: include alte activități care generează indirect emisii. Acestea reprezintă o consecință a activităților companiei, dar care provin de la surse care nu sunt deținute sau controlate de către companie. De exemplu, extracția materiilor prime, transportul materiei prime, utilizarea produsului sau a serviciilor vândute, eliminarea deșeurilor etc.

Cum se calculează amprenta de carbon a companiei?
Pentru calculul amprentei de carbon a companiei, în funcție de aspectele pe care compania dorește să le abordeze, se poate opta pentru raportarea în coformitate cu GHG Protocol Corporate Standard, sau GHG Protocol Corporate Standard and the GHG Protocol Scope 3 Standard. Atât companiile, cât și celelalte părți interesate beneficiază prin faptul că se orientează după un standard comun.

De ce este necesar un calcul al amprentei de carbon a companiei?
Un bun inventar al gazelor cu efect de seră poate aduce multiple beneficii companiei, dintre care amintim:
– Gestionarea riscurilor care rezultă din emisiile de gaze cu efect de seră și identificarea oportunităților de reducere a acestora;
– Raportarea publică a performanțelor companiei și participarea la programele voluntare de reducere a gazelor cu efect de seră;
– Participarea la programe de raportare obligatorie a gazelor cu efect de seră;
– Participarea la piețele de tranzacționare a gazelor cu efect de seră;
– Recunoașterea ca inițiatori ai acțiunilor care conduc spre o bună imagine în piață.
Încălzirea globală și schimbările climatice sunt în atenția tuturor, fiind văzute ca niște probleme esențiale pentru dezvoltarea durabilă. Companiile trebuie să fie capabile să înțeleagă și să gestioneze riscurile care provin din emisiile de gaze cu efect de seră, în scopul asigurării succesului pe termen lung într-un mediu de afaceri competitiv și să fie pregătite pentru viitoarele politici naționale sau regionale privind schimbările climatice. De asemenea, companiile își pot reduce costurile în cazul în care inventarul gazelor cu efect de seră este capabil să îndeplinească anumite cerințe de informare externe și interne. Pentru celelalte părți interesate, se îmbunătățește coerența, transparența și înțelegerea informațiilor raportate, facilitându-se astfel urmărirea și compararea în timp a progresului companiei.

Specialiștii echipei denkstatt au o vastă experiență în ceea ce privește calculul amprentei de carbon atât al companiei cât si al produsului companiei, fiind aleși ca partener de către companii responsabile din acest punct de vedere.

picture CCFAmprenta de carbon
← Înapoi