Denkstatt Images  0000s 0006 04
Denkstattt Illus Mobile 04

Autóipar

Egy érdekes terület, megannyi kihívással! Az autóipar nemcsak az egyik legnagyobb iparág az alkalmazottak számát és a hozzáadott érték méretét tekintve, de a nyugati társadalmak egyik legjelentősebb formálója. Az egyén teljesítményét szimbolizáló autó egyet jelent a hatalommal és a jómóddal, az ízlés, illetve az attitűdök közvetítésében átjárja mindennapjainkat. Ez a tendencia azonban napjainkban változni látszik. Csak azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen irányban. Fontos átrendezéseket látunk kirajzolódni a technológiai iparban (e-mobilitás, hidrogén, üzemanyagcella…), és az egyéni autótulajdon szükségességével kapcsolatban is jelentős változások zajlanak. A megosztott gazdaságra épülő (shared economy) modellek egyre nagyobb teret hódítanak, és másik fontos ösztönzőként a közösségi közlekedés is más tempót diktál a keretfeltételek megváltoztatásában. Mindezek, más társadalmi követelményekkel együttesen jelentős felforduláshoz vezetnek majd a teljes ellátási láncban. Az erőforrások kitermelésére vonatkozó korlátozásokkal kezdve, a teljes autóipari szolgáltató szektorban megjelenő új technológiákon át, a járműipari követelmények miatt végbemenő változásokkal bezárólag hamarosan az autógyártás egésze átformálódik majd.

Mit kínálunk?

Elkötelezetten figyelemmel kísérjük a vásárlók követelményeinek formálódását, valamint a technológiai szektorban és a politikai, illetve ennek következtében a jogi környezetben végbemenő változásokat. Ez az ismeret jelenti az alapot a jövőre vonatkozó stratégiák kidolgozásához.

Szolgáltatásaink

Az elemzés azokat a legsürgősebben kezelendő problémás gócpontokat tárja fel, amelyekre erőfeszítéseit összpontosítania kell.
Segítünk ügyfeleinknek működésük fenntarthatóbbá tételében és a tartós értékek teremtésében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezetők számára olyan fenntarthatósági/CSR jelentési eszközöket próbálunk kialakítani, amelyek lehetővé teszik egy szilárd alapokon álló fenntarthatósági program és az ahhoz kapcsolódó konkrét intézkedések kidolgozását, valamint egy fenntarthatósági stratégia, specifikus célkitűzések és egy akcióterv kialakítását, mérhető teljesítménymutatók alkalmazásával. Olvasson tovább
Napjainkban, a rendelkezésre állás és a kockázatok szempontjából fenntartható beszerzés is elengedhetetlen tényezőnek számít, és túlmutat a korábban csak a költségekre alapuló döntéshozatalon. Szükség van tehát egy több szempontú megközelítésre, amely más tényezőket, például a környezeti és társadalmi hatásokat, az emberi jogokat, a korrupciót, a kritikus anyagokat, illetve a fenntartható szállítást is figyelembe veszi.
Az általunk kínált megoldás, a nemzetközi ISO 9001, 14001 és 50001 szabványok alapján integrálja a minőségirányítási, környezetirányítási és energiagazdálkodási rendszereket. Integrálásuk során arra törekszünk, hogy a rendszerekben gyakorlati és célorientált szempontok érvényesüljenek. A meglévő folyamatok szabványhoz igazításának általános gyakorlata helyett, igyekszünk megismerni vállalatát, és alkalmazkodni igényeihez a rendszer integrálásakor. A folyamat eredményeképpen megfelelő alapot tudunk teremteni az integrált, fenntartható vállalatvezetéshez és a kívánt eredmények eléréséhez. Olvasson tovább
Cégünk vállalja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet szerinti engedélyek megszerzéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat, illetve teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését. A szakértői vizsgálatok eredményeképpen elkészített környezeti hatástanulmány, illetve környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott eljárásban a környezetvédelmi felügyelőség környezetvédelmi engedélyt, vagy egységes környezethasználati engedélyt (EKH, vagy IPPC) ad.

További információk
A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet által meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél. A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján dönt a környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről. Amennyiben a beruházás környezetterhelése nem indokolja környezetvédelmi hatásvizsgálat készítését, különösen fontos, hogy a dokumentáció kidolgozottsága kellő részletességű legyen, amely alapján a hatóság megalapozottan tehet előírásokat határozatában.

További információk

Sikertörténeteink

  • CO2 csökkentési stratégia bevezetése a ZF részére
  • Zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi és IPPC engedélyeztetés a Magyar Suzuki Zrt-nél
  • Zajvédelmi szakértés az Autoliv Kft-nél
  • Környezeti előzetes vizsgálat  FAG Magyarország Kft. részére
  • IT megoldások és denxpert modul bevezetése az Audi részére (Ausztria)
  • Due diligence felmérés a Bosch számára különböző országokban
  • Kockázatelemzés a BMW számára Ausztriában
denkstatt Einzelillus 8

 

Ügyfeleink

Arconic – Köfém Bosch Group FAG Magyarország Kft. Magyar Suzuki Zrt. Takata Safety Systems  ZF Hungária

Audi (Ausztria) BMW (Ausztria) Lear Corporation


 

Kapcsolat

Jenei Attila – Tanácsadás jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Vegyipar és műanyagipar