Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Automobilový priemysel

Aké zaujímavé odvetvie! Nielen, že je automobilový priemysel jedným z najväčších odvetví z hľadiska zamestnancov a pridanej hodnoty, ale zároveň aj jedným z hlavných tvorcov našej spoločnosti. Autá ako symbol osobného úspechu, moci a bohatstva, vkusu a postoja sú prítomné takmer všade. Zdá sa však, že sa to môže zmeniť. Zatiaľ presne nepoznáme smer tejto zmeny. Hlavné zmeny, ktoré v súčasnosti vidíme, sú technológie (e-mobilita, vodík, palivové články, hybridné motory) a silná zmena zmýšľania o potrebe osobného auta. Dôležitosť tak získava zdieľaná ekonomika a nové modely v oblasti hromadnej dopravy. To všetko – v kombinácii s ďalšími sociálnymi požiadavkami – navyše povedie k veľkým turbulenciám v celom dodávateľskom reťazci. Od obmedzení pri získavaní zdrojov po zmeny v celom sektore automobilových služieb – vďaka novým technológiám a požiadavkám na vozidlá  a môže zmeniť celá oblasť výroby automobilov.

Naša ponuka

Dôsledne sledujeme meniace sa požiadavky zákazníkov, vývoj v technologickom sektore a politické a následne aj zákonné tendencie. Tieto vedomosti sú základom našej podpory pri tvorbe budúcich stratégií.


 

Naše služby

Identifikuje problémy, ktorým sa potrebujete venovať a na ktoré potrebujete zamerať svoje úsilie čo najskôr.
Našim klientom poskytujeme podporu pri zameraní ich činností na udržateľnosť a dlhodobé hodnoty. Snaźime sa, aby naše správy o udržateľnosti resp. CSR boli zároveň nástrojom manažmentu a podporovali samotný program udržateľnosti v spoločnosti, vytvárali stratégiu, špecifické ciele, harmonogram akcií k ich dosiahnutia ako aj určovali kľúčové indikátory. Viac informácií
Trvalo udržateľné získavanie zdrojov je z hľadiska dostupnosti a rizík ďalšou potrebou a presahuje rozhodnutia zamerané len na znižovanie nákladov z minulosti. Je potrebný prístup, ktorý zohľadňuje viaceré kritériá a aspekty, ako sú environmentálne a sociálne dôsledky, ľudské práva, korupcia alebo kritické materiály alebo aj otázky trvalo udržateľnej dopravy.
Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií nájdete tu.

Balíček cirkulárnej ekonomiky Európskej únie v súlade s aktivitami americkej nadácie Ellen McArthur vyžaduje špecifické korporátne stratégie pre cirkulárnu ekonomiku. Spoločnosť denkstatt má dlhoročnú skúsenosť z dialógu so zúčastnenými stranami a vývoja národných stratégií na hodnotenie recyklačných systémov a optimalizáciu zhodnocovania obalov. Sústreďujeme sa pritom na nákladovú a  environmentálnu efektivitu a prepájame odpadové hospodárstvo s užívateľmi druhotných surovín. Viac informácií nájdete tu.
Ponúkame integráciu systémov riadenia pre kvalitu, životné prostredie a energiu založenú na štandardoch ISO 9001, 14001 a 50001. Zameriavame sa pritom na praktickú stránku veci a dosiahnutie cieľov. Rozumieme Vášmu podnikaniu a prispôsobíme sa mu pri integrácií, namiesto toho, aby sme adaptovali existujúci proces samotnému štandardu. Výsledkom je dobrý základ pre trvalo udržateľný manažment a dosahovanie príslušných cieľov. Viac informácií

Naše úspechy

  • Stratégia znižovania emisií CO2 pre ZF
  • Riadenie rizík pre BMW Motoren (Steyr, AT)
  • Integrovaný systém riadenia pre TCG Unitech (AT)
  • IT riešenia pre environmentálny a právny manažment s našimi modulmi denxpert pre Audi
  • Systém environmentálneho manažmentu pre voestalpine
  • Due diligence a fázy 1 a 2 vyšetrovania pre Bosch v niekoľkých krajinách
  • Stratégia optimalizácie odpadu pre VW na Slovensku
  • Uhlíková stopa pre Neumann Aluminium
  • Energetický audit pre  spoločnosť Georg Fischer
denkstatt Einzelillus 8

 

Naši klienti

Audi BMW Bosch

Denso Georg Fischer Neumann Aluminium

Voestalpine VW ZF


 

Kontakty

Peter Rakovský peter.rakovský@denkstatt.sk

Ďalej: Energetika