Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Автомобилна индустрия

Колко предизвикателна сфера! Автомобилната индустрия е не само един от най-големите сектори по брой служители и добавена стойност, но е и сред най-влиятелните за западното общество. Колата като символ на личен успех, на власт и благосъстояние, на вкус и отношение, присъства навсякъде в ежедневието. И както изглежда, започва драстична промяна за този сектор. Въпросът е, че все още не знаем в коя посока ще бъде тя. Главните промени, които наблюдаваме, са свързани с технологиите (електрическата мобилност, въглерода, горивните клетки…) и промяната в начина на мислене на хората относно нуждата от притежаването на личен автомобил. Споделените икономически модели стават все по-значими, а градският транспорт се превръща в силен движещ фактор за промяната на сектора. Всичко това, комбинирано с бъдещите социални изисквания, ще доведе до големи сътресения по цялата верига на доставките. От ограничения на ресурсния добив, до изменения в целия сектор на автомобилните услуги, породени от нови технологии и изисквания, цялостният сектор на автомобилостроенето подлежи на промяна.

Какво Ви предлагаме

Ние с интерес и внимание следим променящите се изисквания в потребителските нагласи, развитието в технологичния сектор, политическите и законодателните тенденции. Сериозните познания за тази индустрия са в основата на капацитета ни да разработваме стратегии за бъдещо развитие в сектора.


 

Нашите услуги

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви. Повече за този тип услуги вижте тук: Устойчиво управление и докладване
„Горещите точки“ при управлението на веригата за доставки вече далеч не се изчерпват с разходно-ориентираните решения. Устойчивото снабдяване и преглед на рисковете, екологичното и социалното въздействие, правата на човека, корупцията, устойчивият транспорт – това са теми, които трябва да се управляват и изискват цялостен поглед върху веригата за доставки. Нашата експертиза може да ви помогне не само при определяне на веригата на доставка и hotspots, но и за създаване на програми, въвеждане на стандарти за подобрение заедно с доставчиците, създаване на платформа за обмен на опит между доставчиците и тяхното подпомагане в изпълнение на програмите.
На практика всички компании са изправени пред тежки промени в своите бизнес модели. Независимо дали става въпрос за структурата, за начините за комуникация, изискванията на заинтересовани страни – предстоят важни промени. Декарбонизацията е един от водачите на тази промяна. Разработваме подходи за привличане на бизнес възможности чрез стратегии за декарбонизация и подкрепяме преходът към нисковъглеродна икономика. Повече за този тип услуги вижте тук: Декарбонизация & Бизнес стратегии

Реализирани проекти

  • Стратегия за намаляване на емисиите на CO2 за ZF
  • Управление на риска за BMW Motoren (Steyr, AT)
  • Интегрирана система за управление на TCG Unitech (AT)
  • ИТ решения за екологично и правно управление за Audi
  • Система за управление на околната среда за voestalpine
  • Due diligence и проучвания във фази 1 и 2 за Bosch в няколко страни
  • Стратегия за оптимизиране на отпадъците за VW в Словакия
  • Въглероден отпечатък за Neumann Aluminium
  • Енергиен одит за Georg Fischer
denkstatt Einzelillus 8

 

Нашите клиенти

Audi BMW Bosch

Denso Georg Fischer Neumann Aluminium

Voestalpine VW ZF


 

За контакти

Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg 

Следва: Храни и напитки