Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Automotive

Industria automotive nu numai că este unul dintre cele mai mari sectoare în ceea ce privește numărul angajaților și valoarea adăugată, ci și unul dintre principalii formatori ai societăților occidentale. Autoturismul, ca simbol al statutului financiar, al puterii și bogăției, al gustului și al atitudinilor, a câștigat o prezență enormă peste tot. Acest lucru pare că se schimbă în mod dramatic acum, doar că încă nu știm în ce direcție. Principalele schimbări pe care le vedem în prezent se regăsesc în tehnologie (e-mobilitate, hidrogen, celule de combustie, mașini hibride) și într-o schimbare puternică de mentalitate privind necesitatea de a deține o mașină personală. Prin urmare, modelele de economie colaborativă cresc în importanță și ca un promotor secundar foarte important, transportul public stabilește un nou ritm în schimbarea condițiilor-cadru. Toate acestea – combinate cu alte cerințe sociale – vor duce, în plus, la turbulențe majore pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. De la restricțiile privind extracția resurselor la modificările din întregul sector automotive, datorate noilor tehnologii și cerințelor autovehiculelor, întregul domeniu automotive poate suferi modificări.

Implicarea denkstatt

Examinăm cu promptitudine cerințele din domeniul de activitate al clienților, evoluțiile din sectorul tehnologic și tendințele politice și ca o consecință, pe cele legale. Aceste cunoștințe reprezintă baza pentru sprijinul nostru în dezvoltarea strategiilor viitoare.


 

Servicii

Identifică problemele asupra cărora trebuie să vă îndreptați atenția în primul rând.

denkstatt își sprijină clienții în operațiuni care pot crea valoare pe termen lung. În special, folosim Raportul de Sustenabilitate ca instrument de gestionare care să sprijine dezvoltarea unui program solid de sustenabilitate și a acțiunilor conexe și să stabilească o strategie de durabilitate, cu obiective specifice și cu un plan de acțiune, precum și stabilirea de  indicatori-cheie de performanță. Aflați mai multe

Este necesară o abordare multi-criterială, ținând cont de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul durabil.

Pentru mai multe informații accesați acest link.

Pentru mai multe informații accesați acest link.

Pachetul UE privind economia circulară, precum și activitățile conduse de Fundația americană Ellen McArthur prezintă o strategie corporatistă specifică pentru economia circulară. denkstatt utilizează experiența dobândită, în dialogul cu părțile interesate și dezvoltarea strategiei naționale bazate pe evaluarea sistemelor de sortare și reciclare și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor în ceea ce privește costurile și eficiența ecologică (analiza cost-beneficiu).

Pentru mai multe informații accesați acest link.

Oferim integrarea sistemelor de management pentru calitate, mediu și energie, pe baza standardelor internaționale ISO 9001, 14001 și 50001. Atunci când le integrăm, ne asigurăm că acestea sunt „practice și orientate spre obiective. Înțelegem afacerea dvs. și ne adaptăm la integrarea unui astfel de sistem, în locul practicii obișnuite de adaptare a proceselor existente la standard. Rezultatul reprezintă un bun început pentru o gestionare integrată durabilă și obținerea de rezultate viabile. Pentru mai multe informații accesați acest link.

Experiența noastră

  • Strategii de reducere a CO2 cu ZF;
  • Management al riscului pentru BMW Motoren (Steyr, AT);
  • Sisteme integrate de management pentru TCG Unitech (AT);
  • Soluții IT pentru managementul aspectelor de mediu și legal cu ajutorul modulelor denxpert pentru Audi;
  • Sistem de management de mediu pentru voestalpine;
  • Investigații due diligence faza 1 și 2 pentru Bosch în diferite țări;
  • Strategii de optimizare a deșeurilor pentru VW în Slovacia;
  • Calculul amprentei de carbon pentru Neumann Aluminium;
  • Audit energetic pentru Georg Fischer.
denkstatt Einzelillus 8

 

Clienții noștri

Audi BMW Bosch

Denso Georg Fischer Neumann Aluminium

Voestalpine VW ZF


 

Contact

Gabriela Fistis – Romania gabriela.fistis@denkstatt.ro

Industria Chimică și a Maselor Plastice