← Назад
2019-03-08T09:12:08+01:0027.февруари 2019|

България:

Безплатно обучение – инструменти и практически насоки при разработване на проекти за енергийна ефективност

ICP logo
ICP1 image

Тъй като броят на участниците е ограничен и с предимство се регистрират членове на КИИП София-град, ако имате интерес за участие, моля да ни информирате, за да ви включим като участник в събитието. Може да се свържете с екипа на denkstatt, партньор на инициативата за България: Невена Давидова, nevena.davidova@denkstatt.bg

Заповядайте на безплатно обучение за представяне на нови възможности и инструменти, от които може да се възползвате при разработването на проекти по енергийна ефективност в промишлеността. Ще бъде представена европейската инициатива Investor Confidence Project (ICP), която вече се прилага в няколко европейски държави, между които и България. Инициативата обединява най-добрите практики в индустрията и е подкрепена от Европейската комисия.

Поканени са опитни специалисти по разработване на проекти по енергийна ефективност и по осигуряване на качеството, които желаят да бъдат разпознавани като пазарни лидери, да участват и да станат част от мрежата на ICP разработчици на проекти. Присъединяването към мрежата е безплатно след преминато обучение и представяне на доказателства за предишен опит.

Събитието ще се проведе на 15 март 2019 г. (петък) между 13.30 и 17.00 ч. в залата на КИИП София-град на бул. „Ал. Стамболийски“ 51, етаж 2.

Програма:

 1. Представяне на инициативата Investor Confidence Project
 2. ICP протоколите и Ръководството за изготвяне на проект – основни инструменти при разработването на качествен проект по ЕЕ
 3. Обхват и изисквания към проектите по ЕЕ:
 • Определяне на базовата линия
 • Изчисления на спестяванията
 • Проектиране, строителство и верификация
 • Експлоатация, поддръжка и мониторинг
 • Измерване и проверка
 1. Процес на акредитация на специалисти по разработване на проекти по енергийна ефективност и осигуряване на качеството
 2. Реализирани пилотни проекти в Европа
 3. Възможности за подкрепа при реализирането на пилотни проекти в България

Investor Confidence Project е общоевропейска инициатива, целяща да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. ICP допринася за увеличаване на сигурността в енергийните спестявания и намаляване на риска, правейки проектите по-привлекателни за инвеститорите. До 2017 г. сертифицирането, съгласно критериите на ICP, беше възможно единствено за проекти на жилищни и административни сгради. След сериозната международна подкрепа на проекта, неговото покритие беше разширено в посока сертифициране също на проекти по ЕЕ в промишлени системи, системи за улично осветление и централно топлоснабдяване.

ICP е част от портфолиото от стандарти и сертификации на GBCI, включващи LEED системата за зелени сгради, с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб. В публикуваното си през 2016 г. обновление на енергийната политика, Европейската комисия обяви ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийни обновления в съществуващи сгради.

← Назад