История на успеха

Докладване по TCFD 2021 г.

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

През последните години Post AG се установи като устойчиво дружество, което например спазва стандарта на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) за докладване на устойчивостта и определя научнообосновани цели в съответствие със SBTi. Post AG планираше да докладва елементи от своето управление на риска, свързано с климата, в доклада си за устойчивост от 2021 г., в съответствие с изискванията на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD).

Нашето решение

Нашите експерти прегледаха съществуващите проекти и предоставиха обратна връзка, така че докладът да бъде съобразен с препоръките на TCFD. На втора стъпка беше извършен анализ на сценариите, за да се извлекат физическите климатични рискове за Post AG. Този анализ включваше финансова оценка на физическите климатични рискове.

Ползи за клиента

Докладването на управлението на риска, свързан с устойчивото развитие, е в съответствие със съществуващите стандарти. Post AG е наясно с всички рискове, свързани с климата, тъй като предварително проучените преходни рискове бяха допълнени с физически, въз основа на нашата подкрепа. Семинарите и представянето на резултатите от проекта, са обмен на знания от denkstatt към Post AG, така че последващото отчитане на климатичните рискове да бъде в съответствие с TCFD.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.