История на успеха

Изискванията на Таксономията на ЕС

Услуга

Индустрия

Reading Time: < 1 minute

Компанията потърси съдействие, за да определи изискванията за отчитане по Таксономията на ЕС за финансовата 2021 година.

Нашето решение

Нашият пакет от мерки включваше следните стъпки:

  • Семинар за изграждане на необходимите знания в екипа на RHI Magnesita по отношение на изискванията на Таксономията на ЕС и за разработване на примерна пътна карта за прилагане на изискванията за отчетната 2021 г., включително пример за анализ на съответните бизнес дейности и обсъждане на първите конкретни въпроси за допустимост.
  • Подкрепа при прилагането на ограничените изисквания на Таксономията на ЕС за отчетната 2021 г. в RHI Magnesita
  • Поемане на конкретни стъпки за анализ или изпълнение, ако е необходимо

Ползи за клиента

Клиентът се възползва от оптималните насоки за разработване на следващите стъпки, за да отговори на изискванията и да премине към изпълнение.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.