История на успеха

Климатично неутрално с insetting

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

SPAR Австрия се стреми да постигне въглеродна неутралност за бизнеса си в Австрия чрез insetting (проекти за хумус). Екипът ни трябваше да оцени потенциала за намаляване на емисиите от обхват 1 и 2 на SPAR чрез проекти за хумус съвместно с австрийски фермери и винопроизводители. Целта беше да се компенсират емисиите от обхват 1 и 2 чрез вътрешни проекти за компенсиране в селското стопанство или чрез закупуване на сертификати от други държави.

Нашето решение

denkstatt проведе интензивно проучване, обхващащо две теми:

  1. Стратегия за компенсиране на въглеродните емисии (международни и национални проекти – закупуване на сертификати)
  2. Стратегия за вграждане на въглерод – оценка на потенциала за съхранение на въглерод в почвата от фермери и винопроизводители, с които SPAR е сключил договор.

Ползи за клиента

Потенциалът за поглъщане на въглерод в земеделските площи и винарските изби на изпълнителя на SPAR беше подложен на критична оценка. Нашите експерти дадоха препоръки за подобряване на проекта в съответствие с международните стандарти. Освен това предоставихме варианти за използване на insetting за постигане на въглеродна неутралност.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.