История на успеха

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г. и все още продължава, като включва одитиране, обучение, по-нататъшно разработване и усъвършенстване на системата за управление.

Нашето решение

Системата за енергиен мениджмънт беше приложена едновременно в 5 държави през първата година и в 4 през втората. Внедряването се състоя от няколко workshop-а, в които се включиха всички енергийни мениджъри от 9-те държави. В допълнение всеки мениджър получаваше индивидуална подкрепа с прилагането на системата като се вземат предвид определената държава и нейните специфики.

Ползи за клиента

Съответствие с изискванията на законодателството в областта на енергетиката, прилагане на многонационална система за управление, комуникация и обмен на най-добри практики между представителите на отделните държави, постоянно подобрение на енергийната ефективност и системата за управление.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Стратегия за устойчивост за недвижимост

Строителният предприемач на офиси и хотели warímpex се нуждаеше от стратегия за устойчивост за дейността си в областта на недвижимите имоти и по-специално по отношение на вътрешните и външните изисквания, подхода за получаване на сертификати за сгради, стандартите за устойчивост

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.