История на успеха

Стратегия за устойчивост за недвижимост

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Строителният предприемач на офиси и хотели warímpex се нуждаеше от стратегия за устойчивост за дейността си в областта на недвижимите имоти и по-специално по отношение на вътрешните и външните изисквания, подхода за получаване на сертификати за сгради, стандартите за устойчивост и уникалността на офертите.

Нашето решение

Нашият denkstatt консултантски екип, комбинирайки своите умения в стратегиите и подходите за устойчивост в строителството, разработи стратегия за устойчивост чрез вътрешните и външните изисквания (клиенти и заинтересовани страни). Въз основа на това беше създадена стратегия за сертифициране на устойчиви сгради и бяха разработени специфични качества и стандарти за устойчивост. Те бяха интегрирани в процесите на разработване на проекти и управление на устойчивостта.

Също така екипът специално разгледа решения за устойчива енергия като строителните и техническите решения бяха включени в наръчник и приложени към проект за хотел.

Ползи за клиента

Стратегията на клиента определя ясни стандарти за устойчивост и е предназначена за прилагане в проекти за развитие на недвижими имоти, по-специално във връзка с устойчивите енергийни решения. Пазарната позиция на клиента се подсилва чрез ясното дефиниране на уникално предложение за продажба с акцент върху устойчивостта.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.