История на успеха

Устойчива логистика 2030+

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Бързите демографски, екологични и икономически промени, нарастващият трафик на стоки, както и технологичното, пространственото и регулаторното развитие поставят огромни предизвикателства пред градския регион на Долна Австрия – Виена, особено в областта на логистиката.

По този начин Долна Австрия и Виена, заедно със стопанските камари на двете провинции, инициираха процес със заинтересованите страни за разработване на план за действие за устойчива логистика, който има за цел да намали трафика и емисиите на CO2, да разреши конфликтите при използването, да подкрепи съпътстващи логистични концепции и пилотни проекти.

Нашето решение

denkstatt заедно с нашия партньор ECONSULT ги подкрепихме в тригодишен процес със заинтересованите страни, който включваше:

  • Активиране на заинтересованите страни (интервюта и проучвания)
  • Разработване на полета за действие
  • Привеждане в съответствие с бъдещи сценарии
  • Разработване, приоритизиране и планиране на мерки

В процеса взеха участие близо 250 души в няколко последователни семинара и сесии за обратна връзка, които завършиха с план за действие, включващ 35 мерки и 133 дейности, които бяха приети от провинциите и стопанските камари.

Подпомогнахме ги и в прилагането на плана за действие с редовен мониторинг, ангажиране на заинтересованите страни и комуникационни мерки.

Ползи за клиента

Проектът събра на едно място държавната администрация и стопанските камари, както и най-различни заинтересовани страни. В резултат беше създаден подробен, амбициозен и конкретен план за действие, който продължава да бъде прилаган.

Също така беше създаден процес и платформа за сътрудничество в областта на устойчивата логистика във Виена и региона. Освен това бяха инициирани и подкрепени няколко съпътстващи пилотни проекта, които отговарят на целите на проекта.

Sustainable Logistics 2030+ беше наградена с популярната награда VCÖ Mobility Award 2020 в категорията „Транспорт, логистика, товарни превози“.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.