История на успеха

Въздействие и прозрачност

Услуга

Индустрия

Reading Time: < 1 minute

denkstatt подкрепи Borealis с различни консултантски услуги:

  • Управление на отпадъците и Оценка на жизнения цикъл
  • Измерване на корпоративен въглероден отпечатък (CCF) и актуализация на Обхват 1-3
  • Докладване на устойчивостта и проверка на пропуските по GRI
  • Събиране и валидиране на ESG данни
  • Идентифициране на рискове и възможности, свързани с ESG

През 2022 г. Borealis разработи доклад за устойчивост според и в съответствие с GRI Universal Standards 2021и NaDiVeG, който не само изпълнява регулаторните изисквания, но и създава отлична прозрачност за заинтересованите страни.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.