История на успеха

Внедряване и поддръжка на управлението на околната среда

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

През 2010, Bank Austria реши да бъде една от първите банки в Австрия, които въвеждат национална система за управление на околната среда, като по този начин подобряват опазването на околната среда и екологичните показатели в цялата компания. Особено предизвикателство беше включването на всички клонове и централи в цяла Австрия, за да се създаде цялостно разбиране за управлението и опазването на околната среда.

Нашето решение

От 2010 г. нашите експерти придружават Bank Austria във въвеждането на система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 и оттогава непрекъснато подпомагат подобряването и по-нататъшното развитие на системата за управление. Това включва подкрепа в стратегическото развитие, целите и мерките, управлението на данните за околната среда, спазването на законодателството и редовните срещи.

Ползи за клиента

Това, което започна като самостоятелен проект, се превърна в основен стратегически компонент на компанията до ден днешен. Стратегията за опазване на околната среда се простира от финансовите продукти и темите за климата и енергията, ресурсите и отпадъците до екологично отговорните покупки. Чрез добре обосновани цели и мерки във всички стратегически стълбове екологичните резултати се подобряват непрекъснато, а информираността на клиентите и служителите се създава чрез редовна вътрешна и външна комуникация. Това позволи на Bank Austria да се позиционира като модел за подражание сред австрийските банки, когато става въпрос за ангажираност към околната среда.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Система за управление на околната среда

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие

Прочети повече

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г.

Прочети повече

Стратегия за устойчивост за недвижимост

Строителният предприемач на офиси и хотели warímpex се нуждаеше от стратегия за устойчивост за дейността си в областта на недвижимите имоти и по-специално по отношение на вътрешните и външните изисквания, подхода за получаване на сертификати за сгради, стандартите за устойчивост

Прочети повече

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.