← Назад
2018-04-11T10:51:29+02:0010.януари 2018|

България:

Българска стопанска камара и denkstatt България организират обучение: Практическо прилагане на ISO 50 001 – Системи за управление на енергията.

Заповядайте на 30 януари 2018 г. (вторник) от 9 до 15 ч., в залата на Българска стопанска камара – гр. София, ул. Алабин 16-20, ет. 1. Ще споделим знания и практики, свързани с планиране и управление, оптимизиране и/или намаляване консумацията на енергия и енергийни ресурси с цел повишаване на конкурентоспособността. Целта на обучението е да се поставят основите и акцентите на едно новаторско управленско мислене, което чрез постоянни и системни действия да доведе до съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, да подобри, оптимизира и постави в конкурентна позиция произвежданите продукти и предоставяните услуги. Темите и използваният обучителен подход са структурирани по начин, който позволява информацията да се използва и прилага както от техническия екип на една компания, така и от хората, отговарящи за финансите.

За кои организации е важно това обучение?

 • Компании, които провеждат политика по непрекъснато повишаване на енергийната си ефективност;
 • Компании и представители на административната и местна власт, които са обвързани с нормативни задължения за повишаване на енергийната си ефективност;
 • Компании, които намират бизнес перспективи за развитие в сферата на енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги;
 • Сертификационни органи.

За кого е предназначено обучението?

 • Енергетици;
 • Технически мениджъри;
 • Финансови директори;
 • Средно управленско ниво персонал, отговорен за експлоатация и поддръжка на съоръженията и сградите.

Защо да се включите?

 • Предлагаме ви балансираната програма за обучение, разпределена в теоретични и практически занимания. Нашата цел е не само да представим набор от информация, но и да насърчим обменът на такава между участниците, споделянето на опит и дори създаване на бизнес контакти.
 • Защото управлението на енергийната ефективност е дейност, нормативно изисквана от Закона за енергийна ефективност и пазарно наложена практика.
 • Ще разберете кои са стъпките, необходимите действия и процесите по въвеждане на стандарта ISO 50 001.

Какво ще научите?

 • Ще разберете какви са изискванията и постановките на ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията; Изисквания с указания за прилагане.;
 • Ще сте наясно каква е връзката на стандарта с действащите разпоредби на Закона за енергийна ефективност и подзаконовите нормативни актове;
 • Ще придобиете ключови знания, необходими за качествена и ефективна подготовка и/или въвеждане изискванията на стандарта, включително и чрез надграждане на съществуващи интегрирани системи по управление, като например ISO 9001 и ISO 14001;
 • Ще споделим какви са изискванията и очакванията на сертификационните органи;
 • Ще получите информация как да поддържате съответствие с изискванията за енергийна ефективност и да оптимизирате себестойността на произведените стоки и услуги.

Кои са лекторите?

Инж. Владислава Георгиева – има повече от 15 години опит в реализирането на проекти, свързани с енергийна ефективност и внедряване на нови и технологии за оползотворяване на ВЕИ в промишлени предприятия и сгради. Основен организатор и лектор на редица курсове и обучения, свързани с енергийна ефективност, изменение на климата и използване на ВЕИ, както и преподавател в УАСГ  в магистърската програма «Енергийна ефективност в строителството».

Петър Сеизов – от 2008 г. работи като консултант по устойчиво развитие в екипа на denkstatt България. Занимава се с въвеждане на системи за управление на качеството, околната среда и енергията, изготвяне на национални и корпоративни инвентаризации на емисиите на парникови газове, анализи на жизнения цикъл на продукти и въглеродни отпечатъци, провеждане на обучения на тема опазване на околната среда и др.

Такса за участие: 150 лв. (с  включен ДДС).

Таксата се заплаща по следната сметка:

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД.

Българска Стопанска Камара, Център Чиста Индустрия

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 26.01.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Може да разгледате програмата за събитието тук: Training_ISO50001_programme

За да се регистрирате за участие, моля попълнете заявката: Training_ISO50001_registration

← Назад