cdp asp 2022 white cmyk climate change consultancy

denkstatt Bulgaria – Вашият партньор за успешно докладване по CDP

denkstatt sustainable cdp logo 02 5

Експертите на denkstatt ще ви помогнат да станете част от CDP (известен в миналото като Carbon Disclosure Project) – глобалната програма за докладване в сферата на устойчивото развитие. Независимо дали тепърва стартирате процеса по декарбонизация и работите по създаване на климатична стратегия, имате значителен опит с реализирането на устойчиви политики или искате да използвате рамката за отчитане на CDP, за да доразвиете своята корпоративна устойчивост, ще намерим ефективно решение да подкрепим успеха на бизнеса ви.

Ако желаете да постигнете висока оценка, ще ви помогнем да формулирате политиките си в сферите на климата, управлението на горските и водните ресурси. С нашия опит и експертиза ние анализираме рисковете и възможностите, които произтичат от вашите дейности и ви помагаме да формулирате по-добри отговори, чрез които да постигнете по-висока оценка от оценителите на CDP.

Като официално акредитиран партньор на CDP в Централна и Източна Европа, създаваме стойност за бизнеса и работим за промяната към устойчиво общество като предоставяме решения за управление на бизнес рисковете и възможности, свързани с климата вече 15 години. denkstatt е най-опитната консултантска компания в България по въпросите за ESG, декарбонизация, кръгова икономика и оценка на въздействието. Съветваме и изготвяме стратегии, а нашата ключова сила е в реалното изпълнение на проектите.

Започнете да докладвате по CDP сега и станете част от промяната за устойчива икономика. Очакваме ви!

katrin tomova edited

Katrin Tomova, Consultant

Контакти

“Като акредитиран партньор на CDP, предоставяме експертиза и опит на хиляди компании, използващи CDP, за да докладват своите данни за околната среда и ги подкрепяме да бъдат ефективни в дейностите, свързани с управление на рисковете. Уверени сме, че опитът на denkstatt group ще помогне на редица компании в Централна и Източна Европа да докладват успешно към CDP.”