co2 team detail1

CDP jelentés

A CDP a fenntarthatósági világ egyik legelismertebb nonprofit szervezete, amely egy értékelő és minősítő rendszert tart fent a környezetvédelem, elsősorban a klímavédelem területén. A CDP (korábban Carbon Disclosure Project) a klíma témaköréből (CDP Climate) kiindulva mára a víz (CDP Water) és az erdővédelem (CDP Forest) területére is kiterjed. A CDP Supply Chain emellett kiterjesztette figyelmét a beszállítói láncokra is, és elismeri azokat az üzleti szereplőket, akik nem csak a saját működésükre, hanem a teljes értékláncukra kiterjedő programokat tartanak fenn. Legfontosabb küldetése a klímahatások mérése és nyilvánosságra hozatala.

Sikerét azzal érte el, hogy maga mögé tudta állítani a nagy befektetési alapokat, intézményi befektetőket és bankokat. A Rate the Raters 2023 report szerint mára a leghasznosabb ESG minősítőként rangsorolják a befektetők és vállalati válaszadók. A pénzügyi minősítő vállalatok körében  fenntarthatósági értékelésként és benchmarkként szolgál, egy elfogadott minősítés lett a környezetvédelem és fenntarthatóság területén.

A CDP a vállalatokat iparáganként négy teljesítmény kategóriába sorolja A-tól D-ig:

A. Leadership – a vezető vállalatok tartoznak ebbe a körbe, akik példamutató és előremutató rendszert tartanak fent.
B. Management – azok a vállalatok, akik jó rendszereket tartanak fenn és megfelelően kezelik vállalatuk klímahatásait.
C. Awareness – tudatában vannak, mérik és értékelik a vállalatuk klímakockázatait és azokat nyilvánosságra hozzák.
D. Disclosure – részt vesznek az adatközlésben és átláthatóságot biztosítanak tevékenységükről, bár programokat még nem vezetnek.

A CDP éves kérdőívben kéri fel a kiválasztott vállalatokat arra, hogy tegyék közzé fenntarthatósági programjaikat, és azok eredményeit. Ennek a felmérésnek az eredményeként évente értékeli (A-B-C-D skálán), és megünnepli a vezető vállalatokat (ún. “A listás” vállalatok).

A CDP értékelésében való részvétel speciális szakértelmet igényel. A denkstatt Hungary – a 2022-es ezüst CDP klímaváltozási tanácsadó partnere – szakértői támogatást nyújt a közzétételi folyamatban. Segítünk emelni szervezetének az éghajlatváltozás, az erdővédelem vagy a vízbiztonság terén elért pontszámát, és tanácsokat adunk a CDP kérdőívének részletes áttekintéséből adódó lehetőségekkel és kockázatokkal kapcsolatban.
Részletek

Kapcsolatfelvétel

Nyitrai-Cseh Melinda
Vezető Tanácsadó

Következő: ESG minősítés