← Înapoi
2019-03-25T15:35:54+01:0030.octombrie 2018|

Evaluarea Ciclului de viață al produsului și serviciilor, perspectivă din prisma cerințelor ISO 14001- Lyfe Cycle Assesment (LCA)

Ciclul de viaţă al produsului. Odată cu lansarea noilor cerințe ale standardului internațional ISO 14001, mulți își pun întrebarea: ”Cum vom aborda intern această cerință nouă? Considerarea impactului asociat din perspectiva Ciclului de viață al produsului .”

evaluarea ciclului de viata al produsuluiCeea ce se dorește cu această cerință este foarte clar. Organizația trebuie să se asigure că toate procesele interne și cele externalizate sunt controlate și influențate. Adică organizația trebuie să-și aducă implicarea activă în design-ul produsului și în modalitățile eficiente de producție ale acestuia, astfel încât acesta să aibă un impact de mediu cât mai mic considerând etapele din ciclul de viață al produsului.
De asemenea, organizația trebuie să comunice impactul semnificativ asupra mediului, impact asociat cu transportul/livrarea, utilizarea, tratamentul la sfârșitul vieții produsului și eliminarea finală a acestuia.

Evaluarea ciclului de viaţă al produsului oferă o evaluare de mediu cu identificarea impacturilor multiple pe mai multe etape din viața produsului sau serviciului. Fiecare activitate pe tot parcursul ciclului de viaţă al unui produs generează un impact asupra mediului.

Principiile majore ale evaluării ciclului de viaţă al produsului sunt (Gehin et al., 2007):

  • Gândirea bazată pe ciclul de viaţă – viziunea ciclului de viaţă care ia în considerare fiecare etapă a ciclului de viaţă al unui produs: extracţia materiilor prime, transformarea materialului în sub-componente, asamblarea acestor componente într-un produs, ambalarea acestuia, utilizarea acestui produs sau serviciul de livrare al produsului, posibila reumplere sau reparaţie a acestui produs, etapa demontării şi recuperării produsului, care poate implica reutilizarea unor anumite componente, reciclarea unor materiale, incinerarea sau depozitarea la gropile de gunoi a unor părţi sau a întregului produs. Suplimentar, etape conexe cum ar fi transportul pot apărea subsecvent, ele adăugând un impact prin consumurile de carburant necesare transportului produsului; de exemplu – de la fabrică la punctul logistic de preluare în piață a produsului, sau transportul de la depozit la magazin în vederea vânzării acestuia.
  • Cel de-al doilea principiu LCA se bazează pe gândirea bazată pe mai multe criterii. Evitarea creșterii impactului unei categorii în schimbul reducerii alteia.

Cum se realizează o evaluare a ciclului de viaţă al produsului?
În practică, realizarea unui LCA este o metodologie standardizată (conform standardului ISO 14040).

Standardul ISO 14040 definește patru paşi generali:

  • definirea obiectivului şi a sferei de aplicare,
  • analiza inventarului,
  • evaluarea impactului
  • şi etapele de interpretare.

Practicianul trece de la o etapă la alta.

Pasul 1: Definirea obiectivului şi a sferei de aplicare
Obiectivul: motivul, aplicarea intenţionată, audienţa; pentru o afacere, audienţa ţintă poate fi managerul de produs sau un client de exemplu.

Sfera de aplicare:
Unitatea funcţională: performanţa cuantificată a unui sistem de produs pentru utilizare ca unitate de referinţă;
Limitele sistemului: Pot fi definite de toate activităţile incluse şi în special de activităţile excluse din studiu. Pentru a compara 2 sisteme sau soluţii, acestea trebuie să aibă aceleaşi limite;
Categoriile de impact alese;
Metodele de alocare folosite pentru a împărţi sarcina de mediu a procesului atunci când mai multe produse sau funcţii împart acelaşi proces.

Pasul 2: Analiza inventarului
Care sunt principalele componente ale acestui produs şi ce date sunt necesare pentru a descrie consumul de material şi energie?

Pasul 3: Evaluarea impactului
Din etapa precedentă, sunt folosite metode de calcul pentru a traduce cantitatea de fluxuri primare în categorii de impact. De exemplu, potenţialul de încălzire globală, dispariţia stratului de ozon, folosirea terenului etc. Toate aspectele legate de impact sunt evaluate pe baza indicatorilor specifici.

Pasul 4: Interpretare
Rezultatele LCA pot prezenta :
– Componentele cu cel mai mare impact;
– Etapele ciclului de viaţă care afectează cel mai mult;
– Beneficiile strategiilor alese sau scenariul produsului (de exemplu un concept specific, un scenariu de sfârşit de viaţă);
– Şi beneficiile posibilelor strategii de sfârşit de viaţă alese în evaluare.

Exemplul unui scenariu negativ după propunerea unor măsuri de îmbunătățire neconforme la nivelul sistemului de management de mediu intern. Există vreo modificare clară în sensul diminuării impactului de mediu pe tot ciclul de viață al produsului?
Răspunsul este NU. Ce s-a întâmplat? S-a transferat impactul de la o etapa la alta prin decizia luată.

A scăzut impactul la producție dar acesta a fost transferat către componenta de extracție materii prime și eliminarea deșeurilor unde impactul a crescut, scenariu care nu este considerat unul sustenabil, de aceea gândirea bazată pe criterii este esențială în alocarea de îmbunătățiri cheie și alocarea unor obiective noi la nivel de strategie organizațională.

Denkstatt Romania poate veni în ajutorul Dvs. cu clarificări în abordarea internă a procesului de evaluare în cadrul ISO 14001, venind cu soluții și instrumente simple.
Pentru informații suplimentare privind abordările LCA, contactați-ne.

← Înapoi