← Späť
2020-08-11T15:33:49+02:0011.august 2020|

Slovensko:

WEBINÁR: Obehová ekonomika – Základy & prvé hodnotenie obehovosti Vašej spoločnosti

circular economy webinar ds sk 1

Prihláste sa na náš bezplatný webinár – radi  s Vami budeme zdieľať naše poznatky a skúsenosti.

WEBINÁR: Obehová ekonomika – Základy & prvé hodnotenie obehovosti Vašej spoločnosti
Štvrtok 03.09.2020 – 10: 00 hod.

Obehová ekonomika predstavuje víziu, zakladajúcu ekonomický rast na opätovnom použití zdrojov, ktoré by na konci svojej životnosti skončili nevyužité na skládkach odpadu.
Od tejto koncepcie očakávame riešenia nielen v oblasti zmierňovania dopadu na životné prostredie. Obehová ekonomika má ambície riešiť nezamestnanosť (napr. rozšírenie pracovných príležitostí vo sfére opráv a predlžovania životnosti výrobkov), prinášať organizačné inovácie (napr. viac spolupráce medzi konkurentmi) a vplývať na naše vnímanie hodnoty a ceny (napr. viac kvality za vyššiu cenu).

OBSAH:
V rámci hodinového webinára Vám predstavíme:
– Dôvody vzniku konceptu obehovej ekonomiky.
– Princípy merania ekologickej a uhlíkovej stopy.
– Európsky projekt EduZWaCE (www.eduzwace.eu), ktorý je výsledkom spolupráce medzi deviatimi európskymi krajinami na systéme hodnotenia „obehovosti“. Jedná sa o prvý nástroj hodnotiaci potenciál, nie výsledky.
– Diagnosis Tool – nástroj poskytujúci výsledky na vedeckom základe bez nutnosti zdĺhavého „data mining“ procesu. Diagnosis Tool predstavuje pomôcku na rýchle zhodnotenie nastavenia vášho konceptu podnikania z pohľadu požiadaviek obehovej ekonomiky.

VAŠE VÝHODY:
Po absolvovaní webinára Vám poskytneme ako prvým na Slovensku výsledok hodnotenia obehovosti vašej spoločnosti, tzv. „Color Match“.

VÁŠ EXPERT:
Martin Dolinský pracuje ako konzultant pre spoločnosť denkstatt. V spolupráci s neziskovou organizáciou EKOrast zabezpečoval tvorbu a dizajn praktického nástroja Diagnosis Tool na hodnotenie obehovosti firiem, financovaného z prostriedkov európskeho projektu EduZWaCE.

Registrujte sa tu
← Späť