csrd jelentestetel

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv

*Jogi nyilatkozat: Az itt szereplő áttekintés az Európai bizottság által közzétett CSRD-javaslaton és a kapcsolódó szabványokról szóló javaslaton alapulnak. A javaslat nem minősül végleges direktívának, így az itt olvasható következtetések változhatnak a végleges szabályozásig.

Cikk frissítésének időpontja: 2022.02.25.

Az Európai Bizottság CSRD-vel (Corporate Sustainability Reporting) kapcsolatos 2021. áprilisi javaslata szerint néhány év múlva az EU-ban a korábbiakhoz képest (NFRD) lényegesen több vállalatnak kell jelentést közzé tennie a fenntarthatósági teljesítményükkel kapcsolatos nem pénzügyi adataikról. A CSRD javítani fogja és felváltja a jelenlegi nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD).

Miért van szükség kötelező CSRD jelentéstételre?

Az európai fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen, hogy a vállalatok jobb adatokkal szolgáljanak az általuk viselt fenntarthatósági kockázatokról, valamint az emberekre és a környezetre gyakorolt saját hatásukról.

Hozzájárulhat a vállalkozások és a társadalom közötti kapcsolatok megerősítéséhez, emellett lehetőséget teremt a vállalkozások, a befektetők, a civil társadalom és más érdekelt felek számára, hogy javítsák a fenntarthatósággal kapcsolatos információk közlésének és felhasználásának módját.

Webinar- Mi vár ránk a CSRD keretében?

Regisztráció

 

 

Kiket érint a CSRD jelentéstételi kötelezettség?

Az új CSRD EU szerte lényegesen több vállalkozást érint majd, mint az NFRD. A CSRD vonatkozik valamennyi nagyvállalatra és az EU szabályozott piacain jegyzett értékpapírokkal rendelkező valamennyi vállalatra, a mikrovállalkozások kivételével.

Nagyvállalatok: A számviteli irányelv szerint Olyan vállaltok, amelyek következő három kritérium közül legalább kettő határértékét meghaladják:

 1. a) mérlegfőösszeg: 20 millió EUR
 2. b) nettó árbevétel: 40 millió EUR;
 3. c) a munkavállalók átlagos létszáma a pénzügyi évben: 250.

 

Leányvállaltok: A korábbi és a javasolt új szabályozás szerint is a leányvállaltok mentesülnek a jelentéstételi kötelezettség alól, ha a szüksége sinformáció szerepel az anyavállalat vezetésének összevont beszámolójában. 2023-tól a mentesített leányvállalatoknak közzé kell tenniük a csoportszinten beszámoló anyavállalat beszámolóját, és saját beszámolójukban hivatkozniuk kell a mentességre

Nem csak a nagyvállalatoknak kell közzétenniük fenntarthatósági teljesítményüket. 2026. január 1-jétől a tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozások is el kell kezdeniük a CSRD-nek megfelelő jelentéstételt, azonban a nagyvállalatokéhoz képest egyszerűbb szabványok szerint.

 

Milyen kötelezettséget javasol a CSRD?

 • Szabványosított fenntarthatósági jelentéstétel a pénzügyi beszámolóval együtt már 2024-ben.
 • A jelentésben szereplő információ auditálása
 • Információk digitális „címkézése” a EU egységes hozzáférési pontba történő integrálhatóság érdekében.

 

Miről kell jelentést tenni?

Az érintett vállalatoknak részletes és átlátható információkat kell nyilvánosságra hozniuk, arról, hogy a fentarthatósági kérdések hogyan befolyásolják üzleti tevékenységüket (kockázatok és lehetőségek), valamint arról, hogy milyen hatással vannak a társadalomra és a környezetre.

A közzétett informácóknak az alábbiakra kell kiterjedniük:

 • A fenntarthatósági ügyekkel kapcsolatos üzleti modell és stratégia, beleértve a terveket és azok végrehajtását;
 • fenntarthatósági célok és az e célok elérése felé tett előrelépés;
 • az irányító és felügyeleti szervek szerepe a fenntarthatóság tekintetében;
 • a fenntarthatósági ügyekkel kapcsolatos politikák;
 • a tevékenység és az ellátási lánc átvilágítási folyamatai;
 • fő kockázatok és függőségek;
 • a fentiek méréséhez releváns mutatók;
 • immateriális javak, beleértve az intellektuális, emberi, társadalmi és kapcsolati tőkét; és
 • a nyilvánosságra hozott információk azonosítása érdekében végzett folyamatok

A CSRD javaslata szerint a vállalatok digitálisan, XHTML formátumban (ESEF-rendelet) készítik majd el jelentésüket. Így a fenntarthatósági adatok könnyen hozzáférhetőek lesznek a befektetők és az európai egységes hozzáférési pont (ESAP) adatbázis más érdekelt felei számára.

Ezért a vállalatoknak egy új digitális kategorizálási rendszer szerint kell “címkézni” a bejelentett fenntarthatósági információkat. Ezt a rendszert fejlesztik, és a két jelentési szabványkészlettel együtt fogják bejelenteni.

Milyen pontosan kerül meghatározásra a megosztandó információk köre?

CSRD jelentéstétel pontos szabályait az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) munkacsoportja által létrehozandó szabványok fogják meghatározni. A szabványok két csoportja áll kidolgozás alatt, a szabványokra vonatkozó javaslatot már közzétették.

Az első szabványkészletet 2022 októberében tervezik elfogadni, és a 2023-as jelentési évre (2024-ben közzétett jelentés) szükséges alkalmazni. A több éves folyamat során számos szektor független, és szektorális szabvány fog elkészülni 2023-ban, majd 2024-ben is. Az EFRAG jelentése szerint az alábbi menetrend szerint:

Milyen fő koncepciók, fogalmak köré épültek a CSRD szabványok?

Hat , az EU-n belül a fenntarthatósági jelentéstétel szempontjából, fontos fogalomnak kell érvényesülnie a “koncepcionális iránymutatásokon” keresztül.

 1. Közjó (Public good)
 2. Az információk minősége.
 3. Retrospektív és előretekintő információk.
 4. A jelentés szintjei és határai.
 5. Kettős lényegesség (double materiality):
 6. Kapcsolódás (connectivity).

Mi az EU Taxonómia, és hogyan kapcsolódik a CSRD-hoz?

Az EU taxonómia előírja az NFRD és a CSRD hatálya alá tartozó vállalatok számára, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy tevékenységük milyen mértékben” fenntartható környezeti szempontból”. A EU Taxonómia a fenntarthatóság kritériumrendszerét határozza meg bizonyos tevékenységekre 6 fő szempontrendszer alapján.

Ez az információ a befektetők számára értékes, hiszen így megtudhatják, hogy a finanszírozott vállalkozás milyen mértékben fenntartható, így megalapozottabba hozhatnak döntéseket a zöld beruházásokkal kapcsolatosan.

csrdkkkk

 

Milyen előnye van a CSRD-nak a vállalatára?

A vállalatok termékeinek és tevékenységének az emberre és a bolygóra gyakorolt hatásait egyre nagyobb érdeklődése övezi. A CSRD közzététel és a fentarthatósági ügyek vállalati monitorozása és közzététele az alábbiakat is lehetővé teszi:

Jogszabályoknak való megfelelés:

A különböző fenntarthatósági politikák mentén napvilágot látó szabályozások újabb és újabb kihívás elé állítja a vállaltokat. A jogszabályoknak, környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés alapja sikeres az üzleti tevékenységnek.

Termékfejlesztés:

A környezettudatos tervezés megvalósítása a termékekben. Új termékek fejlesztése során életciklus szempontú elemzéssel biztosítható, hogy a termék a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe a környezeti erőforrásokat.

Közös értéket teremtő üzleti együttműködés létrehozása az ellátási láncokban:

Általában a teljes környezeti lábnyom meglepően nagy aránya, akár 80% -a az ellátási láncban keletkezik. A karbonlábnyom, vagy akár az életciklus elemzés eredményeinek az értelmezésével rendkívül értékes együttműködések születhetnek a beszállítókkal, ami jobb termékekhez vagy szolgáltatásokhoz vezethet.

Marketing és értékesítési kommunikáció javítása:

A fogyasztók jelentősebb része szeretné, ha a vállalatok segítenének a környezet állapotának a javításában. A környezeti lábnyom meghatározás megmutatja a marketing és értékesítés számára, hogy mi a kínált áru vagy szolgáltatás környezeti előnye a versenytársakkal szemben.

A vezetés és a stratégiai menedzsment támogatása:

A vállalat jövőállóvá tételéhez stratégiai döntéseket szükséges hozni a környezeti hatások csökkentéséről. A fenntarthatóság az üzleti logika nélkülözhetetlen elemévé vált. Érdemes egyeztetni erről a vállalat befektetőivel is.

Mit kell tenni és mikor? Miben tud a denkstatt segíteni?

A vállalati fenntarthatósági információk közzétételéhez körültekintő, a vállalat sokféle működési területét érintő előkészítés szükséges, ezért a hazai jogrendbe történő illesztés végső időpontjától függetlenül javasoljuk a felkészülés megkezdését már 2022-ben.

Számos részletet még nem ismerünk ugyan, de a jelentéstételi szabványok első készlete nagy hangsúlyt fog fektetni a kettős lényegességre és a fenntarthatósági információk minőségére. A denkstatt szakértő csapata segít megtenni az első lépéseket a CSRD jelentéstételéhez való felkészülésben.

Kapcsolat

Jenei Attila 
jenei.a@denkstatt.hu