Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Economia Circulară & Resurse

Nu ne putem permite să folosim resursele noastre globale la infinit, deoarece pe planeta noastră mică există doar o cantitate limitată resurse. Prin urmare, este esențială stimularea unei economii ciclice în ceea ce privește reutilizarea părților de produs sau utilizarea materialelor secundare.

În ceea ce privește problema resurselor, în următorii ani vor fi incluse două sau trei tendințe majore legate de mediu:

 • Un pachet economic circular al Uniunii Europene, în conformitate cu inițiativele americane, cum ar fi economia circulară 100 a Fundației Ellen McArthur;
 • Mici particule de plastic din lanțul alimentar și din mediul înconjurător, împreună cu probleme cum ar fi marele patch de gunoi din Pacific;
 • Reducerea deșeurilor alimentare;
 • Optimizarea produselor și a proceselor de producție în ceea ce privește utilizarea resurselor.

Tendința majoră legată de economie este asigurarea lanțului de aprovizionare și dezvoltarea de soluții alternative pentru utilizarea materialelor rare sau a compușilor cu acces redus, ducând la o mai mare atenție în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare sustenabiă.

În ansamblu, rămâne o întrebare principală: organizația dvs. este suficient de pregătită pentru a aborda problemele legate de economia circulară, în special pentru acele afaceri specifice pe care le veți dezvolta în viitor?

Beneficii

 • O perspectivă cuprinzătoare asupra tuturor problemelor legate de gestionarea resurselor, de la costuri la disponibilitate și riscuri de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;
 • Experiență pe termen lung în organizarea și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor, organizate la nivel național și cele desfășurate la nivelul întregii companii;
 • Reducerea costurilor în procesele de producție utilizând contabilitatea costurilor fluxurilor materiale;
 • Optimizarea costurilor de gestionare a deșeurilor corporatiste, precum și optimizarea soluțiilor regionale de gestionare a deșeurilor;
 • Determinarea nivelului de maturitate pe care îl are organizația dvs. în termeni de economie circulară.

Serviciile noastre

Managementul deseurilor

Pentru a dezvolta soluții optime de gestionare a deșeurilor trebuie utilizate instrumente precum evaluarea soluțiilor existente, punerea lor în practică și dezvoltarea unei soluții adecvate diferite în ceea ce privește optimizarea costurilor și responsabilizarea angajaților și din punct de vedere al beneficiilor pentru mediu.

Multe dintre companii nu sunt constiente de potentialele reduceri de costuri care deriva dintr-un bun management al deseurilor, din acest motiv considerabile sume de bani sunt irosite in fiecare an. Denkstatt este leader pe piata in consultanta in domeniul managementului deseurilor si este furnizor de programe in acest domeniu. Companii bine cunoscute, grupuri si autoritati publice din tara si strainatate se bazeaza pe know-how-ul nostru care asigura un potential de reducere a deseurilor de peste 50% .

Utilizând metodologii cum ar fi contabilitatea costului fluxului de materiale, eco-cartografierea, analiza cost-beneficiu sau analiza costurilor de mediu, utilizarea ineficientă a resurselor poate fi făcută transparentă. Pe baza acestor rezultate, optimizarea utilizării resurselor poate fi ușor dezvoltată. Cu toate acestea, punerea în practică ar putea necesita o expertiză suplimentară personalizată. Toate aceste servicii sunt furnizate de experții denkstatt.

Sursa sustenabilă din punct de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile orientate în trecut doar către costuri. Este necesară o abordare multi-criterială, ținând seama de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul sustenabil.

Strategia UE privind economia circulară, precum și activitățile conduse de Fundația americană Ellen McArthur, necesită o abordare corporativă specifică privind economia circulară.

denkstatt utilizează experiența pe termen lung în dialogul cu părțile interesate și dezvoltarea de strategii nașionale bazate pe evaluarea sistemelor de sortare și reciclare și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor în ceea ce privește costurile și eficacitatea ecologică (analiza cost-beneficiu). Corelarea dintre gestionarea deșeurilor și  utilizatorii resurselor secundare reprezintă un rezultat suplimentar.

Experiența pe termen lung în organizarea și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor, organizate la nivel național și cele desfășurate la nivelul întregii companii, a fost elaborată pe baza unuia dintre cele mai moderne sisteme din Austria. Optimizarea sistemelor de colectare internă atât în corporații, cât și în zonele de decontare, pe lângă optimizarea stațiilor de sortare în ceea ce privește capacitatea, calitatea separării și costurile, constituie o bază puternică în sprijinirea clienților în toate tipurile de soluții de recuperare.

Regulamentele Reach și CLP definesc cerințele privind organizațiile în ceea ce privește gestionarea substanțelor chimice periculoase. Acestea definesc înregistrarea, notificarea, clasificarea și etichetarea pentru a reduce riscurile și a ajuta la înțelegerea mai bună a efectelor produselor chimice pe care le utilizează o companie.

Experiența noastră

 • Pentru o companie internațională de băuturi s-au desfășurat cercetări privind datele referitoare la recuperarea și reciclarea ambalajelor pentru băuturi în 44 de țări la nivel global pe toate continentele. Cifrele au analizat soluții naționale specifice pentru materiale precum sticlă, aluminiu, oțel, materiale plastice și alți compuși.
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Pentru o companie internațională de băuturi, s-au efectuat cercetări privind ratele de recuperare și reciclare a mai multor materiale de ambalare, inclusiv sticlă, aluminiu, oțel sau materiale plastice în 35 de țări europene. Acest proiect include colectarea, evaluarea și descrierea datelor relevante și dezvoltarea unui proces auditabil pentru a standardiza această actualizare a datelor în viitor;
 • Pentru un sistem austriac de recuperare a ambalajelor a fost evaluată în detaliu contribuția ambalajelor la prevenirea deșeurilor și creșterea eficienței resurselor;
 • Pentru o companie de vânzări cu amănuntul din Austria, costurile de gestionare a deșeurilor au fost reduse prin optimizarea costurilor de eliminare a deșeurilor, creșterea gradului de conștientizare a personalului și reducerea deșeurilor reziduale și a deșeurilor bio prin îmbunătățirea separării deșeurilor la fața locului;
 • Criteriile de gestionare sustenabilă a deșeurilor din plastic au fost rezumate pentru Plastics Europe;
 • Pentru o companie de mobilă din lemn din vestul României am introdus abordarea metodologiei eco-design în timpul dezvoltării unui nou produs (înțelegerea conceptului, principiilor, utilizarea instrumentelor aplicabile, managementul proiectului).


Clienții noștri

The Coca Cola Company 
ARA Altstoff Recycling Austria 
SPAR Österreichische Warenhandels AG 

Austrian Federal Ministry of the Environment 
Plastics EuropeContact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Decarbonizarea și Strategii de Afaceri