Amprenta de carbon si evaluarea ciclului de viață al produsului
Evaluarea Ciclului de viață al produsului si Amprenta de carbon

Determinare amprenta de Carbon & Evaluarea Ciclului de Viață al Produsului – LCA

denkstatt este specializată în evaluări de mediu, de la determinarea amprentei de carbon, pănă la evaluarea ciclului de viață al produsului. Calculăm și vă ajutăm să înțelegeți amprenta de carbon, de apă sau de mediu asociată companiei sau produsului dumneavoastră.

Indiferent de ceea ce căutați, fie că este vorba de o evaluare corporativă pentru a comunica cu părțile interesate, fie de o evaluare specifică produsului pentru a obține un avantaj competitiv, puteți avea încredere în experții denkstatt.

Ne angajăm să creăm o valoare sustenabilă și să asigurăm succesul continuu al afacerii.

Beneficii ale evaluării de mediu prin determinarea amprentei de carbon și evaluarea ciclului de viață:

• Reducerea costurilor
• Conformare legală
• Creșterea veniturilor
• Avantaje competitive
• Îmbunătățirea imaginii companiei


Servicii

Determinarea amprentei de carbon a unei companii

Determinarea amprentei de Carbon a unei Companii descrie determinarea cantității totale de gaze cu efect de seră produse direct și indirect prin operațiunile și activitățile unei companii. Determinarea amprentei de Carbon a unei Companii este instrumentul ideal pentru a detecta deficiențele, de a vă comunica eforturile de îmbunătățire, de a stabili obiective și de a optimiza performanța de mediu a organizației dvs.

Determinarea amprentei de carbon a unui produs

Determinarea amprentei de Carbon a unui Produs exprimă determinarea cantității totale de gaze cu efect de seră produsă direct și indirect de un produs pe durata ciclului său de viață, în echivalent CO2. Determinarea amprentei de Carbon a unui Produs este o măsură de calcul a performanței de mediu a produsului și servește drept instrument excelent de comunicare externă, dar de asemenea și ca bază pentru îmbunătățiri ale performanței.

Evaluarea ciclului de viață al produsului

În evaluarea Ciclului de Viață al Produsului se identifică impacturile totale asupra mediului cauzate de un produs, direct și indirect, pe parcursul întregului său ciclu de viață, exprimându-le în categorii de impact. Evaluarea Ciclului de Viață al produsului privește dincolo de amprenta de carbon și vă poate ajuta să înțelegeți mai bine impactul pe care îl are produsul dvs. asupra mediului, atât la nivel global cât și la nivel local.

Pe baza Evaluării Ciclului de viață a Produsului putem elabora Declarația de Mediu a Produselor pentru a comunica rezultatele într-un format structurat.

Amprenta apei include apa folosită direct  (de la robinet) și indirect (pentru producția de alimente, producerea de energie). Apa este o resursă critică, adesea trecută cu vederea în multe industrii, iar evaluarea amprentei de apă reprezintă un prim pas crucial în evaluarea riscurilor și oportunităților.

Identifică problemele asupra cărora trebuie să vă îndreptați atenția în primul rând.

Cum interacționați cu părțile interesate? Cum puteți afla ce așteaptă de la dvs. clienții, furnizorii, angajații și vecinii dvs.? Cum puteți valorifica cunoștințele părților interesate pentru a crea valoare adăugată pentru toți cei care sunt interesați de afacerea dvs.? Oferim sprijinul de care aveți nevoie pentru a implementa un sistem de management al părților interesate, inclusiv ajutor în definirea problemelor, a obiectivelor și proiectarea procesului de comunicare.

Declarațiile privind produsele ecologice și etichetele ecologice îi ajută atât pe producători cât și pe clienți în luarea deciziilor, deoarece performanța de mediu devine un factor critic pentru mediul înconjurător, în special în sectorul construcțiilor, unde multe licitații necesită transmiterea informațiilor de mediu în acest format standardizat.

Fiecare companie are un impact specific asupra capitalului natural și social, care rămâne ascuns pentru investitori și acționari. Prin integrarea acestor impacturi în contul de profit, putem cuantifica impactul net al companiei asupra societății în ansamblu. Acesta include valoarea pe care compania o generează dincolo de simplul profit, ajută la evaluarea riscurilor și oportunităților ascunse și permite urmărirea și comunicarea progresului.

Obiectivele Științifice reprezintă o inițiativă care vizează definirea obiectivelor de sustenabilitate ale companiilor, care sunt în concordanță cu obiectivul de încălzire + 2 ° C, publicat în Acordul privind clima de la Paris. Vă sprijinim în dezvoltarea și prezentarea unor obiective sustenabile, adecvate pentru compania dvs.

Ciclul de viață al unui produs influențează procesul de vânzări al clienților noștri, prin compararea investiției inițiale cu economiile preconizate pe parcursul ciclului de viață, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului. În acest scop, dezvoltăm instrumente adaptate care permit o comparație între modelele de produse și o integrare flexibilă a caracteristicilor produsului.

Experiența noastră

 • Pentru ARA, am dezvoltat un instrument personalizat și l-am aplicat periodic pentru a calcula economiile de CO2 din activitățile sale de colectare și reciclare;
 • Am ajutat ALPLA să înțeleagă și să-și cuantifice beneficiile de mediu ale activităților de reciclare oferindu-le un instrument de calcul personalizat;
 • Pentru Consiliul Global al Siliconilor am finalizat un studiu privind Amprenta de Carbon a siliconilor, siloxanelor și produselor silanice, ajutându-i să comunice beneficiile ce rezultă din utilizarea produselor siliconice și silanice asupra produselor alternative.
ciclul de viață al produsului si amprenta de carbon
 • Pentru edana, asociația internațională care deservește articolele nețesute și industriile conexe, denkstatt a calculat beneficiile ecologice, sociale și economice ale produselor din lână, ale căror rezultate au fost utilizate pe scară largă în comunicare;
 • Am ajutat DSM în campania sa, privind aditivii alimentari prin calcularea beneficiilor de mediu, sociale și economice ale produselor lor;
 • Am sprijinit pe Barry Callebaut la calcularea amprentei de mediu a ciocolatei, utilizând sinergii pentru a completa pentru raportare calculul amprentei de carbon al produsului care genera amprente de carbon in cadrul companiei;
 • Am ajutat UHU să obțină eticheta ecologică a Austriei „Österreichische Umweltzeichen” și am calculat Amprenta de Carbon a Produsului liniei lor ReNature, pe care o foloseau extensiv în marketing;
 • Am activat willhaben (un portal de vânzări pe internet) pentru a comunica beneficiile de mediu ale produselor second hand tranzacționate în domeniul online;
 • Am ajutat compania Coca-Cola să evalueze nivelul de sustenabilitate a apei și să-și optimizeze eficiența consumului de apă;
 • Am sprijinit OMV la elaborarea politicii sale de apă și la elaborarea unei strategii privind apa, analizând riscurile și oportunitățile legate de apă, sprijinind managementul datelor și obtinând indicatori de performanță relevanți;
 • Am ajutat o companie care activează în industria lemnului să calculeze amprenta de carbon pentru produsele sale, pentru cinci situri situate în cinci țări europene. Pentru România, amprenta de carbon a fost calculată de două ori, în 2010 și 2016.


Clienții noștri

ARA
Global Silicones Council
edana
DSM

Barry Callebaut
UHU
Willhaben
The Coca-Cola Company

OMV
Borealis
Greiner Group
BKS BankContacte

Adina Nenicioiu – Romania
adina.nenicioiu@denkstatt.ro

Economie Circulară