Conformare legala
Conformare legala si sisteme de managemet

Conformare Legală și Sisteme de Management

Sistemele de management ajută organizațiile să își definească obiectivele și strategiile și să implementeze procese și responsabilități transparente. Cele mai comune standarde internaționale de sisteme de management sunt ISO 9001 pentru calitate, ISO 50001 pentru energie, ISO 14001 / EMAS pentru mediu și ISO 45001 pentru sănătate și securitate la locul de muncă.

denkstatt sprijină analiza contextului organizațiilor, identificând tendințe și schimbări viitoare precum schimbările climatice, zero deșeuri, industria 4.0 sau e-mobilitatea și modalitățile în care acestea vă vor afecta afacerea. În legătură cu acestea, vă ajutăm să identificați posibilele oportunități sau riscuri, să definiți cine sunt părțile interesate importante și ce fel de așteptări au. În acest fel, denkstatt furnizează instrumente de înaltă calitate pentru diferite cerințe ale standardului pentru a sprijini implementarea și procesele relevante.

Instrumentul nostru „denxpert legal” acoperă respectarea legislației. Furnizăm registre juridice pentru legislația privind mediul, energia, sănătatea și securitatea la locul de muncă, care sunt actualizate la intervale regulate. Cu această soluție, clienții își pot crea propriul registru legal și de autorizații și își pot asigura conformarea legală.

Beneficii ale sistemelor de management si conformării legale:

 • Abordare integrată, holistică și adaptată la sistemele integrate de management de energie, mediu, calitate, sănătate și securitate în muncă;
 • Experiență vastă în implementarea sistemelor de management la nivel de locație sau la nivel corporativ, cu peste 150 de proiecte de succes la nivel mondial;
 • Managementul strict al proiectelor pentru o susținere eficientă a clienților;
 • Instrument de economisire a timpului pentru implementarea eficientă a cerințelor legale.

 


 

Servicii

Audituri de conformare

Răspunsul rapid și adecvat la schimbări reprezintă un avantaj major competitiv. Dacă sunt puse în aplicare în mod corespunzător, auditurile de conformare reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru identificarea potențialelor îmbunătățiri ale diferitelor aspecte ale organizației dvs. – de la calitate, mediu, sănătate și siguranță în muncă, până la aspecte juridice și riscuri. Auditurile de conformare implică utilizarea feedback-ului extern pentru a dezvolta soluții comune și pentru a evidenția opțiunile de îmbunătățire, furnizând astfel date valoroase pentru implementarea proiectelor. Auditurile de conformare sunt instrumente puternice care stau la baza îmbunătățirii continue în orice tip de organizație. Intreprinderile trebuie să-și dezvolte mecanisme care să le permită să se adapteze la schimbările continue ale pieței și ale condițiilor de mediu. Aceste mecanisme pot fi realizate numai cu ajutorul unor instrumente specifice prin care organizațiile să poată reacționa foarte rapid la schimbări. Acesta este potențialul uriaș oferit de audituri ca instrumente pentru îmbunătățirea continuă.

Avem peste 20 de ani de experiență de integrare a sistemelor de management în afaceri din toate sectoarele industriale. Implicarea angajaților de la toate nivelurile este cheia pentru asigurarea unei acceptări pe scară largă, ușurând calea procesului de integrare. Portofoliul nostru de servicii variază de la calitate (ISO 9001: 2008) și mediu (ISO 14001: 2004 și EMAS), la sănătate și siguranță în muncă (OHSAS 18001 și SCC).
Măsurile proactive de protecție a mediului care alcătuiesc programul nostru Ecoprofit generează economii medii de aproximativ 50.000 de euro pe an per companie. Primul pas este elaborarea unui bilanț de mediu pentru a analiza performanțele de mediu actuale. Acestea stau la baza stabilirii obiectivelor de mediu și la propunerea unor măsuri specifice pentru îmbunătățirea înregistrărilor referitoare la sustenabilitate. Asigurarea instruirii și calificările necesare responsabililor de mediu este un alt aspect al programului și un factor cheie de succes în implementare și monitorizare. Firmele certificate pe Ecoprofit primesc și servicii de suport pe partea de PR.
Respectarea legislației este o necesitate pentru orice afacere. Vă ajutăm compania să-și îndeplinească obligațiile, păstrând totodată resursele necesare la un nivel minim. Accentul nostru este pus pe obligațiile legale privind mediul, sănătatea și siguranța în muncă și eficiența energetică. „denxpert Legal by denkstatt”

Necesită frecvent o documentație vastă. Noi ajutăm companiile să dezvolte documentația solicitată de autorități pentru autorizațiile de mediu și să depășească obstacolele administrative.
Modulele noastre focalizate pe instruire vă ajută pe dvs. și pe personalul dvs. să vă asigurați că toate regulile și reglementările necesare sunt înțelese, că au fost înțelese sfaturile privind modul de a face față acestora și că se aplică metodele și instrumentele necesare. Oferim o întreagă varietate de cursuri de formare: curs auditor, curs noi reglementari ISO și LCA, curs CSR, curs sistem de management.
Sursa sustenabilă din punct de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile orientate în trecut doar către costuri. Este necesară o abordare multi-criterială, ținând seama de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul sustenabil.
Prin intermediul acestui serviciu, clienții noștri primesc informații detaliate despre starea ecologică a amplasamentelor pe care le dețin lor și pot evalua posibilele riscuri de mediu la care se expun.
Serviciile noastre de evaluare a riscurilor evaluează standardele de sănătate și siguranță ale organizației dumneavoastră.
Oferim întreprinderilor suportul de care au nevoie pentru a introduce un sistem de management al energiei ISO 50001: 2011. Aceasta include asistență în dezvoltarea proceselor, efectuarea de audituri energetice, implementarea sistemului de management și obținerea certificării de la un organism independent de certificare. Sistemele eficiente de gestionare a energiei sunt cheia pentru îmbunătățirea performanței energetice a companiei dvs., reducerea consumului și reducerea costurilor.

Experiența noastră

 • Implementarea ISO 14001 la UniCredit Bank Austria;
 • Implementarea ISO 14001 și OHSAS 18001 la Primetals în 5 țări (fostul Siemens VAI);
 • Implementarea EMAS la Aeroportul Viena;
 • Implementarea ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 la cea mai bună grădină zoologică din Europa;
 • Implementarea ISO 50001 la REWE Group in Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, Lituania, România și Slovacia.
Conformare legala denkstatt
 • Implementarea sistemului de management energetic ISO 50000 în 4 municipalități în România (Sannicolau-Mare, Lugoj, Reșița și Ineu);
 • Implementarea sistemului de management integrat ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 pentru o companie de electronice;
 • Elaborarea documentației privind autorizațiile de mediu pentru un sit al industriei chimice, un sit al industriei grele și un sit al industriei alimentare din România;
 • Efectuarea auditurilor de conformitate pentru implementarea ISO 9001: 2015 și ISO 14001: 2015 pentru un sit al industriei chimice din România;
 • Evaluarea conformării legale în materie de mediu, sănătate și securitate pentru un amplasament în Moldova, diferite site-uri automotive și centre comerciale din România;
 • Efectuarea unui audit de siguranță a alimentului pentru o companie de brânzeturi din partea de vest a României.

Clienții noștri

Aspöck TCG Unitec VERBUND EVN

Wien Energie UNI CREDIT VBV REWE International HOFER KG

PRIMETALS TCG UNITECH Sattler GmbH Schneider Electric


 

Contact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Rapoarte de Sustenabilitate și Strategii de Comunicare