Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Dezvoltare Urbană Inteligentă

Urbanizarea rapidă și globalizarea, schimbările demografice și dinamica pieței, efectele schimbărilor climatice și reglementările, precum și digitalizarea și inovarea, transformă orașele și regiunile urbane, creând provocări uriașe pentru municipalități, dezvoltatori, investitori, cetățeni și alte părți interesate.

Orașele de astăzi se confruntă cu provocarea complexă de a susține sau a îmbunătăți calitatea vieții, de a asigura o infrastructură stabilă și de  a stimula economia, în același timp confruntându-se cu bugete restrânse, schimbări climatice și creșterea populației. Există, de asemenea, o presiune tot mai mare asupra dezvoltatorilor de a-și reduce impactul asupra mediului înconjurător și de a colabora cu municipalitățile, persoanele responsabile de planificare, furnizorii de tehnologie și cetățenii pentru a crea orașe inteligente, locuibile și sustenabile.

Dar, cel mai important, crearea de orașe inteligente se referă la persoanele pe care denkstatt le vede a fi în centrul abordării sale privind dezvoltarea urbană inteligentă. Aici, soluții sustenabile, transdisciplinare trebuie să combine inovația tehnologică și socială și să includă cetățenii în calitate de rezidenți, utilizatori și creatori în mediile urbane.

Haideți să facem niște pași importanți pentru dezvoltarea viitoare a orașelor și regiunilor noastre!

Beneficii

 • Crearea de valoare pe temen lung pentru municipalități, dezvoltatori imobiliari, proprietari și rezidenți;
 • Sprijinirea dezvoltatorilor în elaborarea de proiecte mai bune și mai sustenabile / mai viabile;
 • Înțelegerea orașului ca și sistem și dezvoltarea de soluții interdisciplinare pentru clădiri, energie, transport, insfrastructură și alte domenii;
 • Abordarea sustenabilității pe toate nivelurile (clădire, district/cartier, oraș și regiune) și integrarea nevoilor diferitelor părți interesate;
 • Combinarea soluțiilor tehnologice și inovația socială, implicarea părților interesate și comunicarea privind sustenabilitatea.


Servicii

Reducerea consumului de energie și de resurse, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră, se află în centrul dezvoltării urbane durabile. Având în vedere Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Obiectivul numărul 11 de dezvoltare durabilă privind orașele și comunitățile durabile, denkstatt colaborează cu părțile interesate din sectorul public și privat pentru a face față schimbărilor climatice, în scopul atingerii obiectivelor privind emisiile de carbon și pentru a contribui la dezvoltarea unor orașe sustenabile, incluzive, reziliente, cu emisii de carbon reduse.

Eficiența energetică, energia regenerabilă și soluțiile integrate pentru energie, inclusiv gestionarea și stocarea energiei, reprezintă componentele de bază ale unui viitor energetic sustenabil și sigur al orașelor. Soluțiile denkstatt integrează expertiza tehnologică cu inovația socială și abordează provocări referitoare la clădiri, transport, infrastructură și alte sectoare la diferite niveluri (la nivel de clădiri, districte/cartiere, orașe și regiuni).

Conformarea cu standardele recunoscute la nivel internațional ajută inginerii constructori, arhitecții și proprietarii de terenuri să realizeze clădiri sustenabile care să îndeplinească atât testele de protecție a mediului, cât și ușurința în utilizare. denkstatt oferă clienților săi avantajul expertizei tehnice și experienței sale pe parcursul diferitelor etape de proiectare a clădirilor și implementării proiectelor.  Aceasta include luarea în considerare în mod sistematic a aspectelor de mediu, socio-culturale și economice, precum și certificările de clădire și cartier sustenabile de tipul sistemului DGNB (Consiliul german pentru construcții durabile; eng. German Sustainable Building Council System), TQB (eng. Total Quality Building, care este un sistem de evaluare a clădirilor dezvoltat de Consiliul austriac pentru construcții durabile), klima:aktiv (inițiativa austriacă privind protecția climei), LEED (Leadership în proiectarea energiei și a mediului; eng.  Leadership in Energy and Environmental Design; dezvoltat de Consiliul SUA pentru construcții durabile) și BREEAM (eng. Building Research Establishment Environmental Assessment Method – este o metodă de evaluare a sustenabilității proiectelorde planificare, infrastructură și clădiri).

denkstatt sprijină orașele în drumul lor de a deveni orașe inteligente cu o abordare sistemică și soluții interdisciplinare pentru clădiri, energie, transport și logistică, infrastructură și alte domenii. În centrul serviciilor referitoare la orașele inteligente oferite de denkstatt se află elaborarea unei strategii a unui oraș inteligent (district sau regiune) cu viziune, obiective strategice și programe de implementare, precum și implementarea sistematică, evaluarea și monitorizarea strategiilor orașelor inteligente.

Politica, administrația, dezvoltatorii imobiliari, firmele de construcții, furnizorii de energie, transportatorii și cetățenii / utilizatorii orașului sunt principalii noștri clienți și parteneri în crearea de orașe inteligente și sustenabile, experiența vastă în ceea ce privește implicarea părților interesate și comunicarea privind sustenabilitatea ne permite să vorbim aceeași limbă cu toți acești actori diferiți și să dezvoltăm soluții de colaborare pentru orașe și districte.

Există o presiune din ce în ce mai mare asupra industriei imobiliare pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și de a colabora cu municipalitățile, persoanele responsabile de planificare și cetățenii, pentru a crea orașe inteligente, locuibile și sustenabile. densktatt sprijină dezvoltatorii imobiliari și managerii pentru a face operațiunile lor mai sustenabile și pentru a crea valoare pe termen lung. În plus, deoarece investitorii pun tot mai mare accent pe performanța aspectelor sociale şi de mediu în managementul corporativ (ESG ) a portofoliilor imobiliare și caută reducerea costurilor pe termen lung și crearea de valoare, există o nevoie tot mai mare de strategii privind implicarea și sustenabilitatea, precum și optimizarea și monitorizarea portofoliilor.

Dacă luați în serios raportarea privind durabilitatea, trebuie să puneți câteva date în spatele subiectelor dvs. materiale. Acești indicatori ajută la conștientizarea sustenabilității, stabilirea de obiective concrete și urmărirea progreselor și a proceselor de schimbare. Acestea facilitează luarea în considerare a factorilor pe lângă cei măsurați de indicatorii de performanță financiară convenționali – aspecte care sunt, de asemenea, esențiale pentru succesul afacerii companiei dumneavoastră și pentru beneficiile acesteia pentru societate.
Configurarea indicatorilor și măsurătorilor corecte nu se face într-o zi. A ajunge acolo este un proces, iar un sistem este esențial dacă trecerea la practici durabile trebuie să fie mai mult decât un efort unic care curge în curând. Pentru a face viabilitatea o parte permanentă a operațiunilor companiei dvs., trebuie să abordați în mod sistematic problemele implicate. În centrul acestei situații se află minimizarea riscului și acțiunea de a atinge valoarea potențială adăugată de-a lungul liniei „triple bottom”.
Vă putem ajuta prin stabilirea procesului potrivit de gestionare a datelor, oferindu-vă soluții software diferite și coordonând departamentele relevante. În plus, vă putem ajuta în verificarea și evaluarea datelor dvs.

Definirea indicatorilor potriviți și stabilirea unei structuri pentru a le măsura nu reprezintă sfârșitul povestirii. Crearea unui cont grafic atrăgător facilitează comunicarea internă și externă.

SEAP / SECAP este un document strategic în care o municipalitate care este semnatară a Pactului Primarilor descrie modul în care intenționează să își îndeplinească angajamentele privind eficiența energetică și schimbările climatice. Acesta definește acțiunile de atenuare și adaptare pentru atingerea obiectivelor, împreună cu termenele și responsabilitățile atribuite.

Scopul este identificarea și dezvoltarea de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile locale, asigurându-se astfel prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială. Este important să se construiască reziliență între administrația orașului și orașul în sine, ca bază a celor mai importante investiții la nivel de oraș.

Municipalitățile și furnizorii de utilități se confruntă cu provocări uriașe în elaborarea și implementarea conceptelor privind furnizarea de energie cu emisii scăzute de carbon atât în districtele / cartierele noi, cât și în cele existente. În același timp, noi jucători perturbă piețele energetice cu tehnologii inovatoare în materie de energie și modele de afaceri inovatoare. denkstatt sprijină părțile interesate în elaborarea unor concepte privind furnizarea de energie cu emisii scăzute de carbon prin elaborarea de soluții sustenabile și holistice, și profitând de avantajele noilor tehnologii și dezvoltarea continuă a pieței.

Experiența noastră

 • Dezvoltarea districtului gării în Amstetten;
 • Ghid privind sustenabilitatea pentru Viertel Zwei Plus;
 • Ghid privind „Smart City” pentru Seestadt Aspern;
 • Evaluarea criteriilor și instrumentelor de calitate ale Seestadt Aspern;
 • Monitorizarea districtului Seestadt Aspern;
 • Strategia de sustenabilitate a BUWOG;
 • Logistică sustenabilă 2030+ Austria Inferioară – Vienna.
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Proiectul privind încrederea investitorilor (eng. Investor Confidence Project -ICP) Europa pentru Clădiri;
 • Certificare DGNB sustenabilitatea clădirilor a ERSTE CAMPUS;
 • Strategia pentru transformarea în oraș verde a Municipiului Arad – dezvoltată împreună cu municipiul Arad. Un document strategic pentru a ajuta orașul să devină oraș verde;
 • Strategia Locală privind schimbările climatice în Municipiul Timişoara;
 • Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Reșița;
 • Elaborarea de PAED-uri pentru15 municipalități (cele mai importante fiind Timișoara, Arad, Reșita, Lugoj și Pitești).

Clienții noștri

City of Vienna
Wien 3420 Aspern Development 
Viertel Zwei Entwicklung GmbH
Economic Chambers of Lower Austria
Economic Chambers of Vienna
ÖBB Immobilienmanagement GmbH
Industriegebiet Liesing

ERSTE Group Immorent
BUWOG AG
Province of Lower Austria
City of Timisoara
City of Arad
City of Resita
City of Lugoj
Sofia municipalityContact

Adina Nenicioiu – Romania
adina.nenicioiu@denkstatt.ro

Soluții Software aplicabile domeniilor EHS și Sustenabilitate