denxpert legal

Aplicația denxpert este concepută pentru gestionarea datelor legate de managementul eficient al sustenabilității la nivelul companiilor.

Modulul de conformare legală

denxpert LEGAL este un modul al aplicației denxpert. Modulul acoperă ariile care se referă la evaluarea conformării cu cerințele legale, precum și cele legate de gestionarea autorizațiilor. denxpert Legal simplifică menținerea registrelor legale și a actualizărilor legislative. Autorizațiile și obligațiile care reies din acestea pot fi de asemenea ușor de gestionat. Aplicația acoperă toate domeniile legale: mediu, sănătate și securitate în muncă, energie, siguranța alimentelor, PSI, punând la dispoziția utilizatorilor legislația aplicabilă la nivel național și european.

denkstatt creează un registru legal specific pentru fiecare client. Legislația și obligațiile legale sunt preevaluate în funcție de nevoile organizației. Aplicația a fost concepută pentru a fi utilizată fără necesitatea unor instruiri speciale. Prin urmare, utilizatorii pot îndeplini toate sarcinile legale de conformitate într-un mod foarte simplu fără a avea nevoie de cunoștințe legislative.

Beneficiile aplicației denxpert

 • Reducerea riscurilor de răspundere: un sistem de evaluare a conformării cu cerințele legale sprijină conducerea pentru a asigura respectarea diferitelor cerințe legale;
 • O evaluare periodică a nivelului de conformare legală care reduce riscurile de răspundere;
 • Soluție de economisire a timpului: pachetul complet de servicii denxpert LEGAL necesită doar un minim de timp pentru monitorizarea și revizuirea cerințelor legale;
 • Soluție practică: utilizatorii nu trebuie să fie experți IT sau să aibă cunoștințe legislative;
 • Structura clară și obligațiile legale ușor de înțeles facilitează respectarea cerințelor legale;
 • Funcționalitățile complexe: privirea de ansamblu, gestionarea sarcinilor legate de respectarea legii, notificările prin e-mail, revizuirile și raportarea nivelului de conformare îi ajută pe utilizatori să mențină un nivel înalt de conformare legală.

Cum funcționează modulul de conformitate legală?

denkstatt determină starea actuală a companiei, identificând toate informațiile importante despre site (tipuri de mașini, materiale, procese etc.) care vor fi colectate și adăugate în modul. Pe baza informațiilor colectate, denkstatt creează structura organizațională a fiecărui client în parte și evaluează legile și obligațiile legale aplicabile companiei. denxpert LEGAL oferă, de asemenea, o funcție de gestionare a autorizațiilor: afișarea, gestionarea și revizuirea tuturor autorizațiilor, inclusiv a obligațiilor acestora, și sprijină digitizarea permiselor existente în prezent numai în format tipărit. denkstatt actualizează registrul legal în mod regulat. Fiecare actualizare conține rezumate cuprinzătoare despre schimbări și o preevaluare a conținutului în legislație și nivel de obligație, în conformitate cu lista de verificare existentă și cu knowlegde despre companie.

Aplicația oferă:

 • Implementarea registrului legal denxpert LEGAL;
 • Pachete de servicii de actualizare legală;
 • Reducerea riscurilor de răspundere datorate pregătirii și evaluării tuturor obligațiilor legale și de autorizare relevante;
 • Administrare ușoară a autorizațiilor datorită unei structuri clare;
 • Utilizatorii sunt informați despre toate modificările legale printr-un format compact.

Servicii asemănătoare

Instalarea software-ului este legată de pregătirea teoretică și practică. Se oferă suport continuu pentru gestionarea problemelor care pot apărea în timpul utilizării software-ului, precum și pentru satisfacerea cererilor de dezvoltare.

Clienții noștri

Holcim ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

Sanofi-Avensis Chinoin

Contacte

Adina Nenicioiu – Romania adina.nenicioiu@denkstatt.ro

Pentru mai multe informații accesați: www.denxpert.eu