Luchia Karachorova
Marketing 
luchia.karachorova@denkstatt.bg
+359 88 829 5768