Luchia Karachorova
Marketing Assistant
luchia.karachorova@denkstatt.bg
+359 88 829 5768