Franziska Rupp MSc
Consultant
franziska.rupp@denkstatt.at