Peter Seizov
Senior Consultant
peter.seizov@denkstatt.bg
+359 88 486 5232