field of interest lang

EHS audit

A környezetvédelmi és munkavédelmi EHS (Environmental, Health and Safety) audit egy vállalkozás teljes körű környezetvédelmi és munkavédelmi átvilágítását foglalja magában. Amennyiben egy vállalkozás az EHS jogszabályokat betartva kíván működni, azonban bizonytalan a jogszabályi megfelelőségéről, EHS audit elvégzését javasoljuk. Az EHS audit nagyszerű módja az egészségvédelem és munkabiztonság, valamint a környezetvédelem területére vonatkozó szigorú szabályok betartásának támogatásában, ezenkívül hatékony eleme a KIR és/vagy MEBIR rendszerek működtetésének. Az EHS audit során munkatársaink átfogó képet kapnak a telephely EHS folyamatairól és jogszabályi megfelelőségéről a dokumentációk átvizsgálása, valamint a helyszíni bejárás keretén belül.

Az EHS audit elvégzéséhez tapasztalt és képzett auditorra van szüksége! A denkstatt szakképzett auditorai a vonatkozó szabványok, jogi és vevői elvárások alapján auditálják, átvizsgálják vállalata irányítási rendszerét, és a rendszer alapján az üzemi gyakorlatot. Az EHS audit eredményeképpen a céget érintő környezetvédelmi, munkavédelmi jogszabályból eredő kockázatok csökkennek. Visszajelzést adunk az általuk végzett gyakorlatok, a feladat végrehajtásának megfelelőségéről, az irányítási rendszer hatékonyságáról, a minőségbiztosításhoz, környezetirányításhoz, és a munkavédelemhez kapcsolódó szabványoknak való megfelelésről.

Az EHS auditot érdemes az ISO 14001 környezetirányítási, ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek fenntartásához, átvizsgálásához is igénybe venni.

Milyen gyakran érdemes EHS auditot végezni?

Célszerű egyensúlyt teremteni az időszakos, hivatalos auditok és az egyes területek, részlegek vagy munkafolyamatok megfelelőségének rutinszerű ellenőrzése között. Egyes vállalatok a belső EHS-személyzet által végzett rutinellenőrzéseket és a külső auditorok által végzett időszakos átfogó auditokat egyaránt alkalmazzák. Nem minden üzleti egységet kell azonos gyakorisággal auditálni. Előfordulhat például, hogy a gyártóüzemekben gyakrabban kell auditálni a megfelelőséget, mint a raktárakban és logisztikai létesítményekben vagy az adminisztratív irodákban.

Érdemes jól kiválasztani az EHS audit napját és időpontját. Az év legforgalmasabb termelési napjára időzített audit zavaró lenne, a termelés leállításakor végzett audit pedig kevés értéket vagy betekintést nyújtana.

 

Mi történik az EHS audit után?

Az EHS audit elvégzése után egy átfogó EHS audit jelentés készül, amely összefoglalja mindazt, amit az auditorai áttekintettek – a csapat vagy részleg dokumentációját, az írásos programokat és eljárásokat, valamint a munkamódszereket az auditorok ellenőrző listáival, méréseivel, megjegyzéseivel és ajánlásaival együtt. Továbbá kap egy részletes leírást az összes auditálási megállapításról.

Az EHS audit eredménye megmutatja Önnek a megfelelőségi program hiányosságait. Ha az audit olyan területeket azonosít, ahol nem teljes a megfelelés, a megállapításokat értékelni kell, és adott esetben javító intézkedéseket szükséges bevezetni. A javító intézkedéseknek tartalmazniuk kell a probléma részleteit, valamint a kapcsolódó jogszabályi hivatkozásokra való hivatkozásokat.

Érdemes EHS szoftvert használnia javító intézkedések lezárásáig történő nyomon követésére és annak ellenőrzésére, hogy azokat megfelelően hajtották-e végre. Egy ilyen rendszer segíthet e folyamatok optimalizálásában, mivel figyelmeztetéseket ad a késedelmes tevékenységekről, és láthatóvá teszi a függőben lévő tételek állapotát. Ehhez ajánljuk partnerünk, a denxpert szoftveres megoldásást.

Az EHS audit eredmények azt is jelezhetik, hogy magasabb szintű intézkedésre van szükség. Az ellenőrzés rámutathat arra, hogy szükség van az EHS-irányelvek és -eljárások újraértékelésére és frissítésére.

 

Vegye fel a kapcsolatot velünk!

Kapcsolat

Szendi-Szabados Ágota
szendi-szabados.a@denkstatt.hu

Földesi Marcella 
foldesi.m@denkstatt.hu