← Назад
2023-01-31T12:48:39+01:0011.август 2022|

България:

Финансовите посредници стават ESG консултанти

Финансовите посредници вече трябва да взимат предвид и ESG предпочитанията на своите клиенти и да ги съветват как да инвестират в устойчив бизнес. Тези нови правила са резултат на обновената Директива за пазарите на финансовите инструменти и влизат в сила от тази седмица. Директивата гласи, че инвеститорите и финансовите съветници трябва да се съобразяват със устойчивите виждания на своите клиенти. От своя страна финансовите служители могат да „държат сметка“ на своите клиенти, ако техните ESG постижения не отговарят на вложените инвестиции, или с други думи не са толкова „зелени“, колкото очакваното. Банките и инвестиционните посредници придобиват статута на междинен регулатор, който да гарантира, че бизнесът ще изпълни Зелената сделка. Т.е., ако един бизнес иска финансиране, банката решава дали да му даде парите, на база на неговите ESG показатели.

Това е предизвикателство пред бизнеса и инвеститорите заради липсата на подробности по екологичните, социални и управленски въпроси.

towfiqu barbhuiya joqwsi9u xm unsplash 1 scaled
← Назад