co2 team detail5 1

Finanszírozott ÜHG kibocsátás

Mit jelent a finanszírozott kibocsátás (financed GHG emission)?

Ha egy bank, vagy pénzintézet karbonlábnyomát szeretnénk megtudni, ki kell számolni mind a közvetlen (Scope 1), mind pedig a közvetett (Scope 2 és 3) üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátását.

A Scope 1 kibocsátás alatt a közvetlen kibocsátást értjük (a vállalat saját tevékenységéből származó kibocsátásai), míg a Scope 2-be olyan közvetett kibocsátások tartoznak, amelyek más szervezettől vásárolt energia (áram, hő, gőz) előállítása során keletkeznek. A kibocsátások harmadik csoportja pedig az ún. Scope 3, amelyek alatt az értékláncban keletkező (közvetett) kibocsátásokat értjük.

A finanszírozott kibocsátás a hitelezésből és a befektetésekből származó közvetett, Scope 3-ba tartozó kibocsátás. Mivel a pénzintézetek a hitelek, befektetések és egyéb pénzügyi szolgáltatások révén más vállalatok kibocsátását is finanszírozzák, ezért szükséges külön hangsúlyt fektetni a finanszírozott kibocsátásokra (financed emission).

Miért fontos vállalatunk GHG kibocsátásával foglalkozni?

A globális pénzintézetek szinte valamennyi, az éghajlatváltozással kapcsolatos hatása és kockázata a gazdaság finanszírozásából származik. A CDP jelentése szerint a pénzintézetek befektetési, hitelezési és kockázatvállalási tevékenységéhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás (GHG financed emission) átlagosan több mint 700-szor nagyobb, mint a közvetlen (Scope 1) kibocsátásuk.

A szabályozói háttér változása, valamint a „zöld” gondolkodás előtérbe kerülése által a piac legtöbb szereplője egyre inkább elvárja a bankoktól, hogy a finanszírozott kibocsátásokat is vegyék bele a karbonlábnyom számításukba (financed GHG/carbon footprint). Azon pénzintézetek, amelyek nem mérik és nem csökkentik a finanszírozott kibocsátásukat, hosszú távon pénzügyi- és reputációs kockázatoknak teszik ki magukat.

Hogyan mérhető a finanszírozott üvegházhatású gázok kibocsátása ?

Az iparági igényekre válaszul létrejött a PCAF szabványa (The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry), mely 2020 vége óta egy általános, szabványosított üvegházhatású gázok elszámolására és jelentésére vonatkozó megközelítést biztosít a pénzügyi intézetek számára.

A módszertan hat eszközosztályra vonatkozóan nyújt részletes útmutatást a hitelezési és befektetési portfóliókon keresztül finanszírozott kibocsátások kiszámításához, melyek a következők:

  • tőzsdén jegyzett részvények és vállalati kötvények
  • üzleti hitelek és tőzsdén nem jegyzett részvények
  • projektfinanszírozás
  • kereskedelmi ingatlanok
  • jelzáloghitelek
  • gépjárműhitelek

A szabvány megfelel a nemzetközileg széles körben elismert GHG Protocol vállalati értéklánc (Scope 3) sztenderdbe tartozó befektetési tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

A finanszírozott kibocsátás hatása

A PCAF szabvány módszertanának segítségével a pénzügyi intézmények mérni tudják a finanszírozott üvegházhatású gáz kibocsátásukat (financed GHG emissions), és ezáltal tájékoztathatják a nyilvánosságot is erről. A szabvány alkalmazása által az egyes pénzintézetek közzététele összehasonlíthatóvá, megbízhatóvá, könnyen követhetővé és következetessé válik.

Amennyiben szervezete is szeretné megtudni a finanszírozott kibocsátásokból származó karbonlábnyomát, keresse bizalommal kollégáinkat.

Kapcsolat

Domokos Csenge, Tanácsadó
Fenntarthatósági üzletág

Kapcsolatfelvétel