Dekarbonizáció és klímastratégiák

A klímaváltozás és az egyre növekvő piaci elvárások miatt a gazdasági kockázatok is erősödnek. Azok a vállalatok kerülnek egy lépéssel előrébb, amelyeknél a dekarbonizáció és klímastratégia az üzleti stratégiájuk részét képezi.

Induljon el most a nettó zéró felé!

Tegye meg a megfelelő lépéseket a zéró kibocsátás érdekében, és ösztönözze a fenntartható növekedést.

Mi az a dekarbonizáció?

A dekarbonizációt és a klímastratégiát a szén-dioxid kibocsátás és más üvegházhatású gázok kibocsátásának gyorsabb csökkentésére használják. A dekarbonizációs intézkedések a megújuló energiaforrásokra való átállást sürgetik, és új termékkínálat kialakítását kezdeményezik.

Ha a vállalatok javítani akarják fenntarthatósági teljesítményüket vagy fenntarthatóbb üzletet akarnak létrehozni, akkor vállalati klímavédelmi fellépésre van szükség. A dekarbonizáció azonban nemcsak a környezetvédelem egyik alapvető intézkedése, hanem a kockázatok csökkentését is szolgálja. A karbonsemlegesség és a nettó zéró kibocsátás felé vezető folyamat érdekében a következő megközelítést alkalmazzuk.

denkstatt dekarbonizációs megközelítése

Miért szükséges a dekarbonizáció cége számára?

A dekarbonizáció és klímastratégia nem csupán lehetőség, hanem abszolút szükségszerűség a szabályozási követelmények teljesítéséhez és a sikeres növekedéshez. A CO2 és más üvegházhatású gázok emberi kibocsátása a klímaváltozás elsődleges mozgatórugója. Ezért a klímaváltozásról szóló Párizsi Megállapodás ambiciózus éghajlati intézkedéseket ír elő az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. A klímapolitikai fellépés a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló menetrendben meghatározott 17 SDG – fenntartható fejlődési – cél egyike. A klímaváltozás többszörös kockázatot jelent minden országban, ágazatban és iparágban. Az IPCC-jelentés folyamatosan bizonyítja a globális felmelegedés hatalmas hatásait.
A klímakockázat egyben pénzügyi kockázat.
A dekarbonizáció és a klímastratégiák segítenek a csökkentésében.

Versenyelőnyök és lehetőségek

A dekarbonizáció nem csak a fenntartható üzleti élet fontos eszköze. A zöld gazdaság egyik fő ügye, egyben a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és az ESG része. Azok a vállalatok, amelyek már elindultak a dekarbonizáció útján, számos előnyt élveznek.

Pénzmegtakarítás

az energia- és karbonadó csökkentett költségei révén.

A klímaváltozásból eredő kockázatok csökkentése

például a reputációs, a pénzügyi vagy a fizikai kockázatok.

Felkészülés a CSRD és a TCFD jelentéstételre

vagy az ügyfelek által előírt jelentéstételi követelményekre (pl. CDP).

Készüljön fel a termék- és folyamatfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntésekre, illetve a jövőbeli technológiákba vagy új piacokra történő beruházásokra.

Vállalati karbonlábnyom

Ismerje meg a vállalata működése során keletkező kibocsátást
A CCF a vállalat működése és tevékenységei során közvetlenül és közvetve keletkező üvegházhatású gázok teljes mennyiségét írja le. Ideális eszköz a nem hatékony működés felderítésére, a fejlesztési erőfeszítések kommunikálására, a célok meghatározására és a szervezet éghajlati teljesítményének optimalizálására.
További információ

Termék karbonlábnyom (PCF)

Ismerje meg alaposan termékei éghajlatváltozási teljesítményét.
A termék karbonlábnyoma (PCF) kifejezi a termék által az életciklusa során közvetlenül és közvetve okozott üvegházhatású gázok teljes mennyiségét CO2 e-ben. A fejlesztések kiindulópontjaként szolgáló PCF lehetővé teszi a saját lábnyom kiszámítását az elsődleges adatokkal a downstream értékláncban.

Nettó Zéró stratégia

Érje el a nettó zéró GHG-célt az értéklánc mentén, és zöld vállalkozásként részesüljön a pénzügyi előnyökből.
A nettó zéró az ember által okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a meglévő üvegházhatású gázok eltávolítása közötti egyensúly megteremtésének célját jelenti. A nettó zéró stratégia biztosítja a vállalatok számára az ehhez a célhoz való hozzájárulás ütemtervét. Segítünk a lehető legtöbb kibocsátás csökkentésében és a maradékok semlegesítésében!
További információ

TCFD jelentés

Értékelje az éghajlatváltozás veszélyeit, és használja ki a vállalkozásában rejlő lehetőségeket
Az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi információk közzétételével foglalkozó munkacsoport (TCFD) elkötelezett az éghajlatváltozással kapcsolatos információk közzétételének támogatása mellett, javítja a lényeges kockázatok megértését, és lehetővé teszi a piaci szereplők számára a változó éghajlatból eredő lehetőségek és veszélyek értékelését. Szakértőink a legjobb támogatást nyújtják a TCFD jelentési rendszer bevezetéséhez.
További információ

Csökkentse vállalati karbonlábnyomát a denkstatt segítségével!

CDP jelentés

Hozzájárulás a klímavédelemhez az éghajlattal kapcsolatos adatok feldolgozásával és rendelkezésre bocsátásával
A Carbon Disclosure Project (CDP) célja, hogy a klímával kapcsolatos adatok feldolgozásával és rendelkezésre bocsátásával pozitívan járuljon hozzá a környezet- és védeleklímamhez. Célunk, hogy a vállalatok strukturált és holisztikus módon foglalkozzanak a fenntarthatósági és klímakihívásokkal. Ezért szívesen támogatjuk vállalatát a CDP klímaváltozással, vízzel, erdővel és ellátási lánccal kapcsolatos programok kezelésében.
További információ

SBTi célmeghatározás

Haladjon a dekarbonizáció útján szilárd tudományos alapokra helyezve, egyértelmű nettó zéró célokkal.
A tudományos alapú célkitűzések megmutatják a szervezeteknek, hogy mennyivel és milyen gyorsan kell csökkenteni az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását, hogy összhangban legyen a Párizsi Megállapodás céljaival az 1.5°C eléréséhez Világszerte több mint ezer szervezet vezet átmenetet a kibocsátáscsökkentési célok kitűzésével. Több százan közülük a Business Ambition for 1,5°C kezdeményezéssel erősítik kötelezettségvállalásukat.
További információ

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz

Mindig egy lépéssel előre: vezesse vállalkozását az EU taxonómiai hatásainak megfelelően az ESG Analyser segítségével.
A vállalkozásoknak el kell kezdeniük az klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megfontolását. Az EU taxonómia hatásainak felmérése érdekében a denkstatt a riskine-nel együttműködve létrehozta az ESG Analyser-t. Az eszköz kiszámítja a CCF-et, és hozzáférést biztosít meteorológiai adatokhoz, összehasonlító benchmarkokhoz, vállalati információkhoz és sok máshoz. Az elemző eszköz az összes helyszínre vonatkozóan előrejelzést ad az EU taxonómia minden egyes klímaváltozójára.
További információ

Energiagazdálkodás és hatékonyság

Vezesse a változást: Nézzen szembe az energiapotenciálokkal, és javítsa az energiahatékonyságot.
Kezelje energiafogyasztását, és lépjen be az energiatakarékossági folyamatba. Kezdje el az ISO50001 és/vagy 14001 szabványok bevezetését, beleértve az adatbázis-alapú szoftvermegoldásokkal támogatott, egyértelmű adatkezelést, a meglévő struktúrákkal és üzleti folyamatokkal összhangban. Szolgáltatásunk magában foglalja az EnMS és az energiahatékonysági auditok (belső) energiaauditjainak támogatását is a nemzeti jogszabályoknak megfelelően és a dekarbonizációs stratégiájával összefüggésben. Kezdje el a KPI-ok megvalósítását, pl. a szabadalmaztatott SmartIndicator-analízisünk segítségével. Ezenkívül a legjobb támogatást nyújtjuk a folyamatos fejlesztésekhez, a mérések számszerűsítéséhez és a változásösztönzéshez.

Megújuló energiaforrások

Kezdje el az átállást, és működtesse vállalkozását megújuló energiaforrásokkal.
Elemezzük a villamos energia és a hő jelenlegi terhelését, hogy műszakilag lehetővé tegyük a megújuló energiaforrások felhasználásának legjobb megoldását, például hőszivattyú-kombinációkkal és hulladékhő-visszanyeréssel.

Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás vagy -hasznosítás

Az üvegházhatású gázok légkörből való eltávolításának módja.
A párizsi 1,5°C-os célkitűzés nem érhető el olyan projektekkel, amelyek csak az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentik. Ehelyett a globális felmelegedés elleni küzdelemhez a karbon ipari kipufogógázakból való eltávolítására van szükség. Egyre nagyobb lendületet vesz a karbon-leválasztás és -tárolás/hasznosítás technikai innovációja. A denkstatt aktuális kutatási projektekkel vesz részt a témavezetésben.

Biológiai karbon-eltávolítás

Semlegesítse a fennmaradó üvegházhatású gázok kibocsátásának hatását a szén ökoszisztémákban történő tárolásával.
Támogatjuk ügyfeleinket a biológiai karbon-eltávolítási projektek kidolgozásában vagy értékelésében. Az SBT "nettó zéró célokat" alkalmazó vállalkozások "semlegesíthetik" a fennmaradó kibocsátásokat olyan projektekkel, amelyek például biomasszában vagy ásványi anyagokban való tárolással távolítják el a szenet a légkörből. Nagyobb mennyiség tárolható a talajban, bioszénben vagy fokozott időjárási folyamatok révén.
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

FAQ

Gyakran ismételt kérdések a dekarbonizációról

A dekarbonizáció magában foglalja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelés előtérbe kerülését és a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának megfelelő csökkentését.

Azok a vállalatok, amelyeknek sikerül csökkenteniük upstream és downstream kibocsátásaikat (Scope 1, 2, 3 kibocsátás), versenyelőnyre tesznek szert az energiatakarékosság, a megújuló energiaforrásokra való korai átállás és a testreszabott megoldások révén. Emellett, hozzájárulnak a zöld átmenet alakításához és az EU Green Deal céljainak eléréséhez. A CO2 és más üvegházhatású gázok (ÜHG) emberi kibocsátása a klímaváltozás elsődleges oka és a fenntartható fejlődés az ez elleni fellépéstől függ, ami az ENSZ 2030-as menetrendjének egyik fenntartható fejlődési célja: (Sustainable Development Goals, SDG 13).

A dekarbonizációs erőfeszítéseknek szigorú hierarchiát kell követniük:

  1. Az energiafogyasztás elkerülése,
  2. Az energiafogyasztás csökkentése a hatékonyság növelésével
  3. A fennmaradó energiafogyasztás fedezése megújuló energiaforrásokkal
  4. Az elkerülhetetlen kibocsátások semlegesítése

Az éghajlatváltozás számos kockázatot eredményez minden országban, ágazatban és iparágban. Az IPCC-jelentés folyamatosan bizonyítja a globális felmelegedés hatalmas hatásait. Ezért a klímakockázat már most is pénzügyi kockázatnak számít. A dekarbonizáció vagy a klímastratégiák segítenek ennek csökkentésében.

A nemzeti jogszabályok szigorú kötelezettségeket rónak a vállalatokra az éghajlatváltozás mérséklésére és a Párizsi Megállapodás céljainak teljesítésére. Annak érdekében, hogy a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok és 2 Celsius-fok között legyen korlátozva, a követelmények és a karbonadó költségei az elkövetkező években masszívan növekedni fognak. A dekarbonizációs intézkedések azonban minden vállalati részleget és a teljes értékláncot érintik. A dekarbonizáció és a klímastratégiák összetettsége miatt nincs vesztegetni való idő.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.