Vízjogi engedélyeztetés

A vízjogi engedélyezés fő feladatköre a beruházás kapcsán vízjogi létesítési engedély majd az üzemeltetési engedély iránti kérelem összeállítására, a VOR azonosító és vagyonkezelői nyilatkozat igénylésre, valamint a teljes engedélyeztetési eljárás lefolytatására terjed ki. Tartalmazza a létesítmény vagy tervezett munka alapadatait, a tervdokumentációt és a korábban esetlegesen történt módosulásokat.

Milyen tervezett tevékenységek esetén szükséges vízjogi engedélyezést készíteni?

 • Hűtővízrendszer kialakítása
 • Tűzivízrendszer kialakítása
 • Öntözőrendszerek kialakítása
 • Szivattyúk, tűzcsapok kialakítása
 • Szennyvíztisztító rendszerek, medencék kialakítása
 • Csatornahálózat kialakítása, bővítése
Érintett szervezetek
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
 • Területi vízügyi igazgatóságok
 • Vízügyi hatóság: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • Szakhatóságok

Milyen típusú engedélyezési eljárások léteznek?

Elvi vízjogi engedély

Nem kötelező szakasz. Tartalmazza a vízgazdálkodási igényeket és a tervbe vett vízhasználat, vízimunka vagy létesítmény célját, helyét, módját, a kivehető vízmennyiséget, valamint az elvezetett szennyvíz mennyiségeket. Az elvi vízjogi engedélyezés tartalmazza továbbá a megvalósítás választott műszaki megoldását, a megvalósítás tervezett időtartamát, az ütemezést és a vízbeszerzési tervet, amennyiben van vízhasználat.

 

Létesítési vízjogi engedély

Kötelező szakasz. A létesítési engedély tartalmazza a megvalósítani kívánt létesítmény és vízimunka tervdokumentációját, továbbá a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását abban az esetben, ha a létesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet érint vagy arra közvetlen hatással van. Amennyiben a létesítmény vagy a munka elvégzése olyan termőföldet érint, amely nem a kérelmező tulajdonában van, a kérelemnek tartalmaznia kell a polgári jog szabályai szerinti jogosultságot bizonyító nyilatkozattal.

 

Üzemeltetési vízjogi engedély

Kötelező szakasz, enélkül nem üzemeltehető a létesítmény és nem gyakorolható vízhasználat. Tartalmazza a létesítmény és a gyakorolni kívánt vízhasználat műszaki tervdokumentációját, továbbá vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását abban az esetben, ha a létesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet érint vagy arra közvetlen hatással van.

 

Fennmaradási vízjogi engedély

Abban az esetben kötelező, amennyiben a létesítményt vagy munkát vízjogi létesítési engedély nélkül építették vagy valósították meg. Tartalmazza a létesítmény és munka tervdokumentációját, továbbá a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát vagy vagyonkezelői hozzájárulását abban az esetben, ha a létesítmény vagy munka állami tulajdonban lévő vízkészletet érint vagy arra közvetlen hatással van.

 

Megszüntetési vízjogi engedély

Akkor kötelező, ha a létesítményt nem kívánják tovább üzemeltetni, ezért az bontásra kerül. Tartalmazza a létesítmény és a gyakorolni kívánt vízhasználat műszaki tervdokumentációját, továbbá vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását abban az esetben, ha a létesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet érint vagy arra közvetlen hatással van.

Jogszabályok

 • évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.