Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Енергия

Енергията е една от най-проблемните и дискутирани области за 21-ви век. Навлезли сме в ерата на декарбонизацията и ключовото предизвикателство пред нас е намирането на осъществими решения за предоставянето на надеждна енергия, която да задоволи нуждите на обществото.
От една страна се наблюдават големи успехи от гледна точка на ефективността чрез въвеждането на нови технологии (LED, термопомпи, топлоизолации …). От друга страна, обаче, се появяват и допълнителни енергоизискващи услуги (електрически мотопеди, автоматизация на сградите). Парадоксално, енергията е единственият ресурс, който имаме в излишък – непрестанно предоставян от слънцето.  Въпреки това, човечеството все още не може да използва (възобновяемата) слънчева енергия по ефективен начин в днешния икономически контекст.
Главното предизвикателство днес е предоставянето на надеждна възобновяема енергия, независимо къде е нужна тя.


Нашите услуги

Работата по устойчивостта трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Това изисква познания как да се определят конкретните теми за устойчивост, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия.

Повече за тези услуги вижте тук – Устойчиво управление и докладване

Подкрепяме въвеждането на Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на ISO 50001. Ефективните системи за управление на енергията са ключът към подобряване на енергийната ефективност на Вашия бизнес, намаляване на потреблението и намаляване на разходите. Постоянните и системни действия могат да доведат не само до съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, но и да се подобрят, оптимизират и поставят в по-конкурентна позиция произвежданите продукти и предоставяните услуги.

Анализ на енергийните потоци в индустриално производство или сгради, с цел да се изяснят възможните мерки за енергийно ефективни решения и намаляване на разходите и потреблението на енергия.

Реализирани проекти

  • EVN – План за управление и мониторинг на околната среда и регистър на ангажиментите за вятърен парк в България
  • Gamesa – Екологична оценка за съответствието на проект за ветропарк
  • WPD Group – Изготвяне на Оценка за въздействие върху околната среда и План за управление на околната среда и социалните аспекти на инвестиционно намерение за два ветроенергийни парка в община Балчик
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

denkstatt България:

EVN
Gamesa
WPD Group

denkstatt Group:

EVN AG
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG
Wien Energie GmbH
Verbund AG

denkstatt Group:

Energie Steiermark
Elmü, BudapestЗа контакти

Боян Рашев
boyan.rashev@denkstatt.bg

Следваща: Автомобилна индустрия