Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Храни и напитки

Индустрията, свързана с храните и напитките, е една от най-старите и най-успешните в света. Още от самото начало на нейното създаване и развитие, производителите са се изправяли срещу променящи се технологии, пазарни изисквания и потребителски нужди. Също така, това е един много конкурентен сектор, в който трябва да останеш на върха по отношение на:

 • Продуктовото развитие, когато става въпрос за текущи здравословни, хранителни или законодателни въпроси.
 • Високо качество, безопасност на храните и ефикасност през целия продуктов процес и верига на доставките.
 • Гъвкавост и нови бизнес модели, когато трябва да отговорите на променящото се поведение на потребителите и индивидуалните потребителски изисквания.

Редица фактори водят производителите към постоянна разработка на нови решения, продукти и бизнес модели. Тези решения трябва да обхващат различни аспекти едновременно, което ги прави още по-интересни и предизвикателни.

Какво Ви предлагаме

 • Сериозен опит, натрупан с множество проекти през последните петнадесет години
 • Познания за текущи предизвикателства и тенденции
 • Цялостни решения за справяне с бъдещото развитие на пазара
 • Експертиза по темата природен и социален капитал

 

Нашите услуги

Оценяваме въздействията върху околната среда на Вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което Ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също така Ви помагаме да комуникирате екологичното си представяне, чрез декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси. Повече за тези услуги вижте тук
Какви са ползите от екосистемните услуги? Как компаниите да оценят и остойностят важни аспекти, свързани с използването и възстановяването на природни блага, които са жизнено важни за тяхната дейност? Как да сравнят ползите, които създават за местните общности, с икономическите си резултати? За да помогнем в отговорите на тези въпроси, ние използваме най-новите методи за „осчетоводяване“ на природния и социалния капитал – Natural Capital Protocol & Social Capital Protocol.
Работата по устойчивостта трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Това изисква познания как да се определят конкретните теми за устойчивост, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия. Вижте повече за тези възможности тук – Устойчиво управление и докладване
Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.
Спазването на законите е критично за всеки бизнес. Лесно е да поемете в грешна посока, която да Ви коства много време и средства, особено когато сте в нова сфера на бизнес. Ние правим разбираемо за Вас европейското и национално законодателство по околна среда.
Къде се намира компанията Ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, припознати като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.

Реализирани проекти

Coca-Cola HBC България

 • Изготвяне на първи Доклад по устойчиво развитие 2013 г.
 • Платформа за вътрешна комуникация на екологичните проекти на компанията
 • Оценка на въздействието на промени в законодателството
 • Изготвяне на корпоративна политика за доброволчество
 • Създаване на процес за управление на заинтересованите страни

Coca-Cola Hellenic

 • Валидация на доклада по Корпоративна отговорност на Coca-Cola Hellenic за 2006, 2010, 2011 г.
 • Обучения за служители на компанията на тема „Управление на околната среда“, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.
 • Създаване на корпоративна стратегия за подпомагане на местните общности в областта на околната среда
 • Изготвяне на програма за вътрешна комуникация на постиженията на компанията по отношение на устойчивото развитие

The Coca-Cola Company

 • Изчисляване на водния отпечатък на захарта в продуктите на компанията
 • Проект за водна ефективност на 10 бутилиращи завода на Coca-Cola Hellenic (България, Гърция, Ливан, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Русия)
 • Оценка на устойчивостта на водния отпечатък на захарта и подсладителите сред доставчиците на компанията
 • Оценка на въздействието върху природния капитал на програмата за възстановяване на водни екосистеми (2 фази)
 • Глобално проучване за нивата на рециклиране опаковки (2 фази)
denkstatt Einzelillus 8

 

Нашите клиенти

denkstatt България: The Coca-Cola Company Coca-Cola Hellenic Bottling Company Coca-Cola HBC България

denkstatt Group: Barry Callebaut Vöslauer Gasteiner Rauch SabMiller  

denkstatt Group: Heineken Mondelez Bergland Milch Radatz Wiesbauer


 

За контакти

Боян Рашев boyan.rashev@denkstatt.bg

Следва: Минна индустрия