Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Недвижими имоти

Рязката урбанизация и глобализация, демографските изменения, пазарните, климатичните и законодателните промени, както и социалните и технологичните иновации, трансформират индустрията на недвижимите имоти.
Забелязва се натиск върху индустрията за намаляване на екологичния отпечатък, както и за сътрудничество с общини, предприемачи и граждани за създаване на модерни, устойчиви и удобни за живеене градове.
Освен това, инвеститорите наблягат все повече на аспекта околна среда при оценката на портфолиа в сектора (чрез различни стандарти като GRESB и WELL), като се търсят дългосрочни мерки за намаляване на разходите и максимизиране на ползите. Това създава все по-голяма нужда от интегриране на устойчивото развитие в изготвянето и оптимизирането на портфолиа от недвижимо имущество.

Какво Ви предлагаме

  • Подкрепа в разработването на по-добри и устойчиви проекти
  • Разбирането на града като система и развитието на интердисциплинарни решения за сгради, енергия, транспорт, инфраструктура и други сфери
  • Създаване на цялостна устойчива перспектива на всички равнища (сгради, квартали, градове и региони) и съобразяването с различните нужди на заинтересованите страни
  • Комбиниране на технологични решения със социални иновации, участие от заинтересовани страни и устойчива комуникация

Нашите услуги

Международно признатите стандарти за устойчиво строителство помагат на строителните инженери, архитектите и собствениците на сгради да разработят устойчиви сгради, които да отговарят на изискванията както за екологичност и енергийна ефективност, така и за удобство на потребителя. Можем да Ви консултираме на различните етапи – от проектантската дейности до реализацията на проекта, с цел осигуряване на съответствие и сертификация по различните стандарти да устойчиво строителство като британската BREEAM, американската LEED,  германската DGNB и др.

Работата по устойчивостта трябва да е интегрирана в цялостното развитие на бизнеса. Това изисква познания за това как да се определят конкретните теми за устойчивост, важни за всяка организация, как те са свързани с други бизнес процеси, както и как да ги управлявате по начин, който е в съответствие с цялостната фирмена стратегия.

Повече за тези възможности вижте тук – Устойчиво управление и докладване

Реализирани проекти

Инос-1

  • Консултиране за сертифициране по стандарта за устойчиво строителство LEED на училище
  • Извършване на предпроектно проучване за LEED сертификация на училище

 

Посолство на САЩ в София

  • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на посолството в София
  • Проучване за изискванията за сертифициране по LEED за новата резиденция
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

denkstatt България:

Инос-1
Посолство на САЩ в София

denkstatt Group:

REWE
S-Immo
Vienna International Airport
Viertel Zwei Entwicklung GmbH 
WARIMPEX
Wien 3420 Aspern 
Seestadt AspernЗа контакти

Петър Сеизов
peter.seizov@denkstatt.bg

Следва: Финансови услуги