Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Транспорт и логистика

Секторът на транспорта и логистиката е много фрагментиран и има различни ключови проблеми, в зависимост от бизнес модела на съответната организация:

 • Доставчици (сухоземен транспорт, речен и морски транспорт, въздушен транспорт)
 • Спедитори
 • Производители и/или компании на пазара на дребно със собствени логистични инсталации
 • Обществен транспорт

При доставчиците и спедиторите, бизнесът е динамичен и силно конкурентен, като потребителите имат относително лесен достъп до услугите на различни доставчици, което позволява сравнението на цени и тарифи.  Собствените логистични решения изискват големи инвестиции – например в автоматизирани или полуавтоматизирани складове.
Големи проблеми в този сектор са доставките до крайните потребители, натискът за намаляване на въглеродните емисии, доставки в деня на поръчката, предоставяне на данни за екологични показатели, както и оптимизацията на транспортните процеси с цел навременна и евтина доставка.
По отношението на темата за декарбонизация на транспорта, общественият транспорт играе все по-голяма роля. Затова се нуждаем от интелигентна и удобна връзка между индивидуалните средства за транспорт, транспорта на стоки и обществения транспорт.

Какво Ви предлагаме

 • Въвеждане на системи за управление качеството и на околната среда, според изискванията на международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001
 • Доклади за устойчиво развитие
 • Одити на енергийната ефективност
 • Подобряване на екологичното влияние на транспорта
 • Оптимизация на логистиката от гледка точка на услугите, разходите и околната среда

Нашите услуги

Оценяваме въздействията върху околната среда на Вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което Ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също така Ви помагаме да комуникирате екологичното си представяне, чрез декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси.

Повече информация за тези услуги мижте тук

Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса Ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.

Помагаме да идентифицирате и управлявате въздействието си върху околната среда. Можем да определим кои са темите, асоциирани с това въздействие, както и да предложим необходимите мерки за намаляване отрицателните влияния, които компанията или продуктите оказват върху природния капитал.

„Горещите точки“ при управлението на веригата за доставки вече далеч не се изчерпват с разходно-ориентираните решения. Устойчивото снабдяване и преглед на рисковете, екологичното и социалното въздействие, правата на човека, корупцията, устойчивият транспорт – това са теми, които трябва да се управляват и изискват цялостен поглед върху веригата за доставки. Нашата експертиза може да Ви помогне не само при определяне на веригата на доставка и hotspots, но и за създаване на програми, въвеждане на стандарти за подобрение заедно с доставчиците, създаване на платформа за обмен на опит между доставчиците и тяхното подпомагане в изпълнение на програмите.

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за Вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес процесите Ви.

Подкрепяме организационните процеси, необходими за акредитация по програмата на ACI Europe на летищата като въглеродно-неутрални зони (Airport Carbon Accreditation). Част от нашата работа е да подпомогнем идентифицирането и реализирането на приложими мерки или проекти, които могат да бъдат да бъдат инициирани, за да се ускори процеса към достигане на необходимото ниво за сертификация. Независимо дали става въпрос за Ниво 1 – Въглероден отпечатък, или Ниво 2 – Намаляване на емисиите, имаме опитът и знанията, за да подкрепим летищата да се развиват устойчиво, да бъдат конкурентни и това да бъде видимо по начин, който ангажира заинтересованите страни.

Реализирани проекти

 • Летище София – Консултации за постигане на второ ниво на Airport Carbon Accreditation
 • Chariot Motors – Изготвяне на финансов модел, сравняващ параметрите на Chariot електрически автобус спрямо дизелов автобус, CNG автобус и тролейбус
 • Speedy – Устойчива възвръщаемост на инвестициите: Сравнително проучване на електрически и дизелови лекотоварни автомобили
 • Speedy – Нефинансов доклад за дейността, 2017 г.
denkstatt Einzelillus 8


Нашите клиенти

denkstatt България:

Летище София
Chariot Motors
Speedy

denkstatt Group:

REWE International Lager- & Transportgesellschaft m.b.H.
Barry Callebaut
Flughafen Wien
Commercial Chamber of Vienna

 

denkstatt Group:

Lufthansa Group Austria (Austrian Airlines)
ÖBB Holding Wiener Linien GmbH & Co
KG
Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH
Commercial Chamber of Lower AustriaЗа контакти

Боян Рашев
boyan.rashev@denkstatt.bg

Петър Сеизов
peter.seizov@denkstatt.bg 

Следва: Химическа индустрия и пластмаси