Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Industria Minieră

Mineritul reprezintă o sursă de materii prime pentru o gamă variată de industrii (de la materia primă necesară domeniului construcții până la fabricarea tehnologiilor actuale, precum sateliți și calculatoare). Importanța sa economică este susținută de valoarea pe care aceasta o aduce comunităților, prin investiții în oameni și infrastructură, precum și prin puterea de angajare pe care o induce în sectoare multiple și prin impozitele plătite la bugetele naționale.

Mineritul este determinat de forța fundamentală a dezvoltării umane, pentru care a jucat mult timp un rol crucial. Cu toate acestea, minierul are, fără îndoială, efecte semnificative asupra mediului, care au fost mult timp și continuă să fie examinate. Confruntată cu astfel de presiuni, industria minieră de astăzi are o tradiție îndelungată de soluții tehnologice inovatoare pentru maximizarea beneficiilor, reducând în același timp costurile și riscurile.

Cu toate acestea, industria minieră suferă din cauza unei imagini negative moștenită, care este adesea cel mai mare obstacol pentru proiectele noi. În mediul de afaceri contemporan nu este suficient să îndeplinim cerințele legale. Ceea ce este cu adevărat necesar este managementul holistic și sustenabil, care să integreze aspectele economice, sociale și de mediu pentru a gestiona așteptările părților interesate și a acționa în direcția creării unei valori adăugate pe termen lung.


Serviciile noastre

Achiziționarea de noi proiecte și samplasamente este legată de anumite riscuri pentru mediu, care pot avea implicații materiale foarte concrete. Prin intermediul acestui serviciu, clienții noștri primesc informații detaliate despre starea de mediu a amplasamentelor și pot evalua povara riscurilor de mediu.

Managementul Sustenabilității este doar o bună gestionare a afacerii, luând în considerare aspectele și riscurile suplimentare din contextul organizației, cel mai adesea legate de mediu și societate. Dezvoltarea abilității de a face acest lucru presupune cunoașterea „cadrului de sustenabilitate” al afacerii dvs., subiectele legate de aceasta și importanța acesteia pentru companie și părțile interesate. Acest lucru permite crearea unui plan de acțiune care să fie integrat în procesele dvs. generale de afaceri.

V-ați gândit vreodată la cine sunt părțile interesate, pe cine trebuie să informați și când? Cum puteți afla ce așteaptă de la dvs. clienții, furnizorii, angajații și vecinii dvs.? Cum puteți valorifica cunoștințele părților interesate pentru a crea valoare adăugată pentru toți cei care au o implicare în afacerea dvs.? Oferim sprijinul de care aveți nevoie pentru implementarea unui sistem de management al părților interesate, inclusiv ajutor în definirea problemelor și obiectivelor și proiectarea procesului de comunicare.

Una dintre cele mai prețioase resurse naturale este biodiversitatea. Serviciile noastre vă ajută să dezvoltați și să implementați un plan pentru a minimiza sau a preveni impactul negativ asupra biodiversității. Acestea includ restaurarea ecosistemelor sau a habitatelor afectate și dezvoltarea programelor de durabilitate. Aceste tipuri de activități creează beneficii nu numai pentru mediul înconjurător, ci și pentru afacerea dvs. și pentru comunitate.

Oferim integrarea sistemelor de management pentru calitate, mediu și energie, pe baza standardelor internaționale ISO 9001, 14001 și 50001. Atunci când le integrăm, asigurăm că acestea sunt practice și orientate spre obiective. Înțelegem afacerea dvs. și ne adaptăm la integrarea unui astfel de sistem, în locul practicii obișnuite de adaptare a proceselor existente la standard. Rezultatul este o bază bună pentru o gestionare integrată durabilă și obținerea de rezultate.

Mai multe informații

Măsurarea performanței cu indicatori corespunzători este o necesitate pentru programul de sustenabilitate al fiecărei companii. Modelele de amprente personalizate pentru contexte specifice de mediu și economice reprezintă baza pentru dezvoltarea unei performanțe durabile de succes.

Mai multe informații

O bună politică de dezvoltare a comunității rezultă dintr-o analiză calitativă a subiectelor materiale pentru afaceri și pentru părțile interesate. Aceasta face parte din procesul general de gestionare a durabilității. Sarcina cheie a unei astfel de politici este de a împuternici companiile și comunitățile să creeze o valoare comună, sporind astfel capitalul social general.

Activitățile de afaceri ale clienților noștri sau anumite proiecte sunt legate de beneficii specifice pentru societate sau economie, care sunt adesea subestimate și subapreciate de diferite grupuri de părți interesate. Scopul acestui serviciu este de a cuantifica aceste beneficii, făcându-le mai ușor de înțeles.

Evaluarea rentabilității investiției este o abordare comună în planificarea corporativă. Pe de altă parte, evaluarea impactului social și asupra mediului se bazează pe diferiți indicatori divergenți, ceea ce face dificilă compararea. Acest serviciu evaluează impactul așteptat asupra mediului și social (pozitiv sau negativ) și le integrează în cadrul general al rentabilității investițiilor.

Experiența noastră

  • Evaluarea siturilor Natura 2000 pentru proiectul Minei de Aur Krumovgrad(DPM);
  • Procesul de management al părților interesate pentru proiectul Minei de Aur Breznik (Resursele din Tracia);
  • Investiții în comunitatea corporativă pentru DPM Chelopech;
  • Planuri de management al carbonului pentru DPM Chelopech;
  • Evaluarea riscurilor de mediu pentru Assarel-Medet AD;
  • Evaluarea aspectelor sociale și de mediu pentru 10 proiecte de tip greenfield;
  • Elaborarea Standardelor Bulgare de Minerit Sustenabil;
  • Studiu de rentabilitate sustenabilă pentru proeiectul Krumovgrad.
denkstatt Einzelillus 8


Clienții noștri

Dundee Precious Metals Inc. and subsidiaries

Assarel-Medet AD and subsidiaries

Bulgarian Chamber of Mining and GeologyContact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Administrație Publică