Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Industria Chimică și a Maselor Plastice

Sectorul industriei chimice și a maselor plastice este unul dintre principalele industrii ale Europei, cuprinzând sectoare diferite, precum industria petrochimică, chimia anorganică (produse chimice de bază), produse chimice de consum, polimeri, îngrășăminte, gaze naturale sau substanțe chimice de specialitate. Marii utilizatori industriali ai produselor chimice sunt sectoare  precum industria cauciucului și maselor plastice, celulozei și hârtiei, automotive sau sectorul construcțiilor.

Deși profitabilă din punct de vedere economic, industria chimică se confruntă cu provocări majore strâns legate de aspectele legate de conformare, cum ar fi regulamentele REACH, siguranța alimentelor și protecția consumatorilor și pachetul european de măsuri privind economia circulară, în special pentru sectorul maselor plastice. Eforturile în derulare privind schimbările climatice – în special după Acordul COP21 încheiat la Paris – vor conduce la stabilirea unor obiective politice mai ambițioase și, eventual, la taxe pe carbon. Angajamentele voluntare, cum ar fi angajamentul industriei chimice pentru sustenabilitate „Responsible Care” sau SUSCHEM (eng. Let’s drive sustainable chemistry together ) trebuie adaptate în mod corespunzător.

Riscurile de imagine sunt cauzate de deșeuri, deșeuri marine și riscuri specifice în materie de siguranța alimentelor și protecția consumatorului, și se bazează în mod frecvent pe emoții și nu pe fapte. Prin urmare, este esențial ca surse independente și neutre să fie folosite pentru analiza realităților și comunicarea beneficiilor produselor din sectorul chimic.

Implicarea denkstatt

denkstatt oferă sprijin deosebit în evaluarea impactului asupra mediului și îndeplinirea diferitelor standarde de raportare, cum ar fi proiectul de prezentare a informațiilor despre carbon (eng. Carbon Disclosure Project), obiective științifice (eng. Science Based Targets) sau raportarea indicilor de sustenabilitate conform standardelor GRI. O gamă largă de metode pentru:

  • Calculul amprentei de apă și amprentei de carbon;
  • Evaluarea ciclului de viață (LCA);
  • Evaluarea impactului total;
  • Etichetarea ecologică.

Ne permite să comparăm cu atenție diferite produse și materiale, inclusiv în ceea ce privește aspecte legate de etapa de utilizare și sfârșitul ciclului de viață a acestora.

Stabilirea obiectivelor de  sustenabilitate ale ONU cu importanță ridicată pentru industria chimică reprezintă un sprijin valoros pentru aceasta.


Serviciile noastre

Măsurarea performanței cu indicatori adecvați este o cerință pentru programul de sustenabilitate al fiecărei companii. Modele adaptate de amprente pentru anumite aspecte de mediu și economice stau la baza dezvoltării unei performanțe de succes în ceea ce privește sustenabilitatea.

Mai multe informații

Strategia Comisiei europene privind economia circulară, precum și activitățile conduse de Fundația Ellen McArthur din SUA, necesită o abordare corporativă specifică pentru acest tip de economie.

denkstatt utilizează experiența pe termen lung în dialogul cu părțile interesate și dezvoltarea de strategii naționale bazate pe evaluarea sistemelor de sortare și reciclare și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor în ceea ce privește costurile și performanța de mediu (analiza cost-beneficiu). Utilizatorii de resurse secundare pot avea un rol important în managementul deșeurilor.

Mai multe informatii

Sursa durabilă din punct de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile doar orientate către costuri ale trecutului. Este necesară o abordare multi-criterială, ținând seama de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul durabil.

Serviciile noastre evaluează standardele de sănătate și siguranță în organizația dumneavoastră.

Conformarea legală este o necesitate pentru orice afacere. Vă ajutăm compania să își îndeplinească obligațiile, păstrând totodată resursele necesare la un nivel minim.

Mai multe informații

Oferim integrarea sistemelor de management pentru calitate, mediu și energie, pe baza standardelor internaționale ISO 9001, 14001 și 50001. Atunci când le integrăm, asigurăm că acestea sunt practice și orientate spre obiective clare. Înțelegem afacerea dvs. și ne adaptăm la integrarea unui astfel de sistem, în locul practicii obișnuite de adaptare a proceselor existente la standard. Rezultatul este o bază bună pentru o gestionare integrată durabilă și obținerea de rezultate.

Mai multe informații

Experiența noastră

  • Evalurea comparativă a a ciclului de viață (LCA) pentru masele plastice și alternativele din fiecare sector al pieței, cum ar fi sectorul ambalajelor, construcții, automotive, electricitate și agricultură; de exemplu datele și informațiile care utilizează metodologia evaluării ciclului de viață au oferit un sprijin deosebit pentru introducerea dispozitivelor de ambalare a ouălor derivate din materiale reciclate PET în piețele din SUA, Marea Britanie și Austria (Ovotherm GmbH);
  • Proiecte cu diverse părți interesate referitoare la modul în care ambalajul previne risipa alimentară;
  • Optimizare și consultanță strategică a unui sistem de recuperare a ambalajelor în Austria pentru Altstoff Recycling Austria AG (ARA);
  • Numeroase amprente de carbon pentru produse precum cutii, sticle, adezivi și alte materiale;
  • Monitorizarea Agendei privind sustenabilitatea în Austria pentru ambalarea băuturilor în ultimii zece ani.
denkstatt Einzelillus 8


Clienții noștri

AGVU
Alpla
Borealis
DSM
Kwizda
Lenzing
Sabic

Edana
(International association for the nonwovens and related industries)
Global Silicones Council
Greiner Holding
Henkel
Plastics Europe

 Contact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Energie