Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Unități de Producție

Practic, pentru fiecare unitate de producție, schimbarea rapidă a mediului de afaceri reprezintă o provocare crucială și necesită un răspuns serios și rapid. Cerințele clienților, tehnologiile disponibile, cantitatea și natura detaliată a informațiilor, condițiile de mediu – și bineînțeles odată cu acestea: mediul de afaceri, partenerii, furnizorii și clienții. Aceasta duce la o distorsionare a modelelor de afaceri și – în  strânsă legătură cu aceasta – la apariția unor debutanți chiar și în sectoare foarte tradiționale și bine stabilite. Deținerea de acțiuni nu mai reprezintă o garanție a poziției pe piață; și deținerea de date și informații ar putea, în multe cazuri, să răstoarne ierarhia de pe termen lung.

Implicarea denkstatt

Rolul denkstatt în relația cu întreprinderile s-a schimbat în acest domeniu și devenim din ce în ce mai mult (1) un furnizor de informații precise pentru luarea unor decizii în afaceri, (2) un facilitator al proceselor de dezvoltare și (3) un mediator pentru soluții netradiționale și neprevăzute. Oferim acest sprijin pentru companii la nivel de proces și cu o expertiză aprofundată în domeniile noastre speciale de sustenabilitate.


 

Serviciile noastre

Ne sprijinim clienții pentru a face operațiunile lor mai durabile și pentru a crea valoare pe termen lung. În special, încercăm să creăm rapoarte de sustenabilitate / CSR ca instrument de gestionare care să sprijine dezvoltarea unui program solid de sustenabilitate și a acțiunilor conexe și să stabilească o strategie de durabilitate, obiective specifice și un plan de acțiune, precum și indicatori-cheie de performanță. Mai multe informații
Sursa durabilă din punct de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile doar orientate către costuri ale trecutului. Este necesară o abordare multi-criterială, ținând seama de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul durabil.

Practic, toate întreprinderile se confruntă cu schimbări severe în modelele lor de afaceri. Fie structura clientului, fie că este vorba de modalitățile de a comunica sau de cerințele părților interesate. Dezvoltăm modalități de a stimula oportunitățile de afaceri cu ajutorul strategiilor de decarbonizare.

Mai multe informații

Pentru mai multe informații, accesați acest link.
Va-ați gândit vreodată cine sunt părțile interesate, pe cine trebuie să informați și când? Cum puteți afla ce așteaptă sau dorește de la dvs. clienții, furnizorii, angajații și vecinii? Cum puteți valorifica cunoștințele părților interesate pentru a crea valoare adăugată pentru toți cei interesați de afacerea dvs.? Oferim sprijinul de care aveți nevoie pentru a implementa un sistem de management al părților interesate, inclusiv ajutor în definirea problemelor și obiectivelor și proiectarea procesului de comunicare.
Cu ajutorul acestei analize sunt identificate problemele asupra cărora trebuie să vă îndreptați atenția în primul rând.
Strategia UE privind economia circulară, precum și activitățile conduse de Fundația americană Ellen McArthur necesită o abordare corporatistă specifică pentru economia circulară. denkstatt utilizează experiența pe termen lung în dialogul cu părțile interesate și dezvoltarea de strategii naționale bazate pe evaluarea sistemelor de sortare și reciclare și optimizarea sistemelor de recuperare a ambalajelor în ceea ce privește costurile și eficacitatea ecologică (analiza cost-beneficiu). Legarea gestionării deșeurilor și a utilizatorilor de resurse secundare reprezintă un rezultat suplimentar. Mai multe informații
Oferim integrarea sistemelor de management pentru calitate, mediu și energie, pe baza standardelor internaționale ISO 9001, 14001 și 50001. Atunci când le integrăm, asigurăm că acestea sunt practice și orientate spre obiective. Înțelegem afacerea dvs. și ne adaptăm la integrarea unui astfel de sistem, în locul practicii obișnuite de adaptare a proceselor existente la standard. Rezultatul este o bază bună pentru o gestionare integrată durabilă și obținerea de rezultate. Mai multe informații

CDP (fostul Carbon Disclosure Project) este o organizație neguvernamentală inițiată de investitori, cu sediul la Londra, care colectează o dată pe an, cu ajutorul unor chestionare standardizate, date și informații relevante pentru climă și mediu de la companii.

În calitate de partener Silver acreditat CDP, aducem experiența noastră extrem de valoroasă miilor de companii care utilizează CDP pentru a-și dezvălui datele de mediu și le ajutăm să pună în aplicare acțiuni menite să gestioneze riscurile și să își reducă impactul. Suntem bucuroși să vă sprijinim compania în ceea ce privește programele CDP privind schimbările climatice, apă, păduri și lanțul de aprovizionare.

CDP country page: https://denkstatt.eu/cdp-romania/

Experiența noastră

  • Neumann Aluminium;
  • TCG Unitech;
  • Sisteme de Management de Mediu pentru Eaton;
  • Strategia resursei de apă pentru OMV AG;
  • Managementul Părților Interesate pentru Dundee Precious Metals;
  • Managementul Riscurilor pentru BMW Motoren GmbH.
denkstatt Einzelillus 8

 

Clienții noștri

BMW Motoren GmbH Voestalpine AG OMV AG Neumann Aluminium GmbH Georg Fischer GmbH

SAG AG (Salzburg Aluminium) SCA Laakirchen AG Mondi Eaton CEE GmbH

Henkel CEE GmbH Barry Callebaud Coca Cola Hellenic Bottling Comp. CCHBC Bergland Milch


 

Contact

Gabriela Fistis – Romania gabriela.fistis@denkstatt.ro

Industria Minieră