Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Administrație Publică

Organizațiile se confruntă astăzi cu așteptări tot mai mari cu privire la rolul lor din ce în ce mai larg în societate. Sectorul public nu este doar o excepție; aceste așteptări sunt complicate aici de responsabilitatea civilă intrinsecă  a sectorului public pentru buna gestionare a bunurilor publice și utilizarea banilor publici.

La nivel internațional, provocările mondiale crescânde necesită tot mai mult cooperarea transfrontalieră pentru a asigura o politică eficientă. Acest context al globalizării exercită o presiune suplimentară asupra guvernelor naționale, iar în lumea de astăzi, interconectată, deciziile publice trebuie să satisfacă cerințele tot mai mari de transparență și trebuie să fie făcute pe o bază solidă de dovezi. În cele din urmă, pe agenda de zi a sustenabilității se subliniază rolul administrațiilor locale ca exemple și promotori ai dezvoltării durabile, dar care necesită soluții orientate spre viitor pentru a putea aborda problemele actuale.

Cu toate acestea, în calitate de manager al bunurilor publice, sectorul public este adesea împovărat cu o imagine negativă dobândită în trecut în ceea ce privește administrația, competențele și infrastructura acestuia, ceea ce poate necesita nu numai acțiuni elementare, ci și de transformare a acestui sector. Implicarea părților interesate și a parteneriatelor public-privat este din ce în ce mai recunoscută ca un instrument pentru acest lucru, lucrând în direcția furnizării de soluții personalizate pentru îmbunătățirea mediului social.


Serviciile noastre

Acest serviciu vizează identificarea sistematică a posibilelor aspecte pozitive și negative de mediu și sociale ale impactului proiectului dvs. Astfel de analize pot contribui la alegerea celor mai bune tehnologii disponibile din punct de vedere ecologic și social, precum și la luarea deciziilor pentru gestionarea și minimizarea efectelor negative.

Aceste servicii vizează evaluarea consecințelor economice, de mediu și sociale generate de dezvoltarea și aplicarea politicilor, planurilor și proiectelor. Aceasta este un mijloc de luare a deciziilor care permite evitarea deciziilor care duc la pierderea de valoare pe termen lung. Astfel de evaluări sunt utile pentru instituții și administrații locale pentru modelarea efectelor noilor politici sau legislații. Acestea sunt de asemenea utilizate de întreprinderi pentru proiecte de mari dimensiuni, oferind o platformă pentru managementul riscului valorii corporative. În sensul cel mai larg, acestea sunt fie a) evaluări preliminare (ex-ante), care evaluează rezultatele așteptate; sau b) evaluări ulterioare (ex-post), care evaluează rezultatele concrete din implementarea politicilor, programelor sau proiectelor.

O bună înțelegere a volumului și a structurii emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) ajută fiecare organizație (guvernamentală, autoritate locală sau companie) să răspundă unor provocări strategice. Schema de comerț cu emisii (ETS) a UE acoperă doar o parte din emisii și măsurile lor de atenuare, ceea ce înseamnă că nu sunt incluse multe posibilități de reducere reală. Oferim clienților noștri sprijinul necesar în identificarea oportunităților de afaceri care rezultă din strategiile de protecție a climei și facilitarea schimbărilor proceselor interne.

V-ați gândit vreodată cine sunt părțile interesate, pe cine trebuie să informați și când? Cum puteți afla ce așteaptă  de la dvs. clienții, furnizorii, angajații și vecinii? Cum puteți valorifica cunoștințele părților interesate pentru a crea valoare adăugată pentru toți cei care au o implicare în afacerea dvs.? Oferim sprijinul de care aveți nevoie pentru a implementa un sistem de management al părților interesate, inclusiv ajutor în definirea problemelor și obiectivelor și proiectarea procesului de comunicare.

Măsurile proactive de protecție a mediului care alcătuiesc programul nostru Ecoprofit generează economii medii de aproximativ 50.000 de euro pe an per companie. Primul pas este de a elabora un bilanț de mediu pentru a analiza performanțele de mediu actuale. Acestea stau la baza stabilirii obiectivelor de mediu și a cartografierii unor măsuri specifice pentru îmbunătățirea înregistrării durabilității. Asigurarea instruirii și a calificărilor necesare ofițerilor de mediu este un alt aspect al programului – și un factor-cheie de succes în implementare și monitorizare. Firmele certificate Ecoprofit primesc și servicii de asistență PR.

denkstatt sprijină orașele pe cale de a deveni un orașe inteligente cu o abordare sistemică și soluții interdisciplinare pentru clădiri, energie, transport și logistică, infrastructură și alte domenii. În centrul serviciilor inteligente denkstatt se află dezvoltarea unei strategii de oraș inteligent (sau district sau regiune) cu o viziune, obiective strategice și programe de implementare, precum și implementarea, evaluarea și monitorizarea sistematică a strategiilor orașelor inteligente.

Mai multe informații

  • Consultanță pentru autoritățile locale și agențiile guvernamentale privind dezvoltarea urbană durabilă;
  • Sprijin pentru autoritățile locale în timpul proceselor „inteligente ale orașului”, menite să reducă emisiile, să promoveze utilizarea surselor regenerabile de energie, să conserve resursele și să îmbunătățească calitatea vieții urbane;
  • Introducerea structurilor urbane inteligente în administrația locală și gestionarea proceselor de îmbunătățire continuă pentru a conduce la creșterea sustenabilității.

Mai multe informații

Experiența noastră

  • Dezvoltarea capacității administrative, programe de dezvoltare și comunicare în domeniul taxelor pe mediu și al reformei bugetare (Comisia Europeană);
  • Sinergii între biodiversitate și prioritățile socio-economice naționale din statele membre ale UE (Comisia Europeană);
  • Inventarul național pentru emisiile de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei, transportului și gazelor fluorurate cu efect de seră, din Bulgaria și pregătirea raportului de inventar național (Agenția Executivă pentru Mediu din Bulgaria);
  • Evaluarea preliminară a Programului Operațional Bulgar pentru Mediu 2014-2020 (Ministerul Mediului și Apelor);
  • Strategia de adaptare la schimbătile climatice pentru capitala Sofia în conformitate cu Convenția Primarilor;
  • Proiectul de dezvoltare a mediului pentru industriile din oraș pentru mai mult de 250 de întreprinderi în decurs de 14 ani (Viena).
denkstatt Einzelillus 8


Clienții noștri

European Commission
Ministry of Environment and Water of Bulgaria
Ministry of Environment and Climate Change of Romania

Bulgarian Executive Environment Agency
Sofia Capital Municipality (Bulgaria)
National Revenue Agency of Bulgaria
Timisoara, Arad

City of Vienna, Dept. of the Environment
City of Vienna, Dept. of City Planning
City of Vienna, Dept. of IT
City of Vienna, Dept. of Waste ManagementContact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Sectorul Imobiliar