Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Sectorul Imobiliar

Urbanizarea rapidă și globalizarea, schimbările demografice și dinamica pieței, efectele schimbărilor climatice și reglementările, precum și digitalizarea și inovarea transformă orașele și regiunile urbane, creând provocări uriașe pentru municipalități, dezvoltatori, investitori, cetățeni și alte părți interesate.

Există, de asemenea, o presiune tot mai mare asupra industriei imobiliare de a-și reduce impactul asupra mediului înconjurător și de a colabora cu municipalitățile, persoanele responsabile de planificarea urbană, furnizorii de tehnologie și cetățenii pentru a crea orașe inteligente, locuibile și sustenabile.

În plus, deoarece investitorii pun tot mai mare accent pe performanța aspectelor sociale şi de mediu în managementul corporativ (ESG ) a portofoliilor imobiliare (ex. GRESB – Criteriul de referinta global privind sustenabilitatea imobiliară; eng. Global Real Estate Sustainability Benchmark, standardul WELL pentru clădiri etc.) și caută reducerea costurilor pe termen lung și crearea de valoare, există o nevoie tot mai mare de strategii privind implicarea și sustenabilitatea, precum și optimizarea și monitorizarea portofoliilor.

Implicarea denkstatt

Integrarea perspectivelor holistice privind sustenabilitatea în operațiunile imobiliare și procesele de dezvoltare urbană asigură crearea de valoare pe termen lung și includerea tuturor părților interesate și a subiectelor relevante:

 • Crearea de valoare pe termen lung pentru dezvoltatorii imobiliari și investitori, municipalități, proprietari de terenuri și rezidenți;
 • Sprijinirea dezvoltatorilor imobiliari în derularea unor proiecte mai bune și mai sustenabile;
 • Înțelegerea orașului ca un sistem și elaborarea de soluții interdisciplinare pentru clădiri, energie, transport și infrastructură;
 • Oferirea unei perspective cuprinzătoare privind sustenabilitatea pe toate nivelurile (la nivel de clădire, district/cartier, oraș, regiune) și abordarea nevoilor diverselor părți interesate;
 • Combinarea soluțiilor tehnologice cu inovația socială, implicarea părților interesate și comunicarea sustenabilității.

Serviciile noastre

denkstatt sprijină dezvoltatorii imobiliari și alte părți interesate în intențiile lor de a construi orașe inteligente și districte / cartiere cu o abordare sistemică și soluții interdisciplinare în materie de clădiri, energie, transport și  logistică și infrastructură.

Mai multe informații

Conformarea cu standardele recunoscute la nivel internațional ajută inginerii constructori, arhitecții și proprietarii de terenuri să realizeze clădiri sustenabile care să îndeplinească atât testele de protecție a  mediului, cât și ușurința în utilizare. denkstatt oferă clienților săi avantajul expertizei tehnice și experienței sale pe parcursul diferitelor etape de proiectare a clădirilor și implementării proiectelor.

densktatt sprijină dezvoltatorii imobiliari și managerii pentru a face operațiunile lor mai sustenabile și pentru a crea valoare pe termen lung. În plus, denkstatt lucrează cu clienți din sectorul imobiliar pentru a elabora rapoarte de sustenabilitate / CSR ca și instrumente de management care să sprijine dezvoltarea unui program solid de sustenabilitate și a unor acțiuni conexe și să stabilească o strategie, obiective specifice și un plan de acțiune, precum și indicatori cheie de performanță.

Mai multe informații

densktatt sprijină dezvoltatorii imobiliari și managerii pentru a face operațiunile lor mai sustenabile și pentru a crea valoare pe termen lung. În plus, deoarece investitorii pun tot mai mare accent pe performanța aspectelor sociale şi de mediu în managementul corporativ (ESG ) a portofoliilor imobiliare și caută reducerea costurilor pe termen lung și crearea de valoare, există o nevoie tot mai mare de strategii ce vizează sustenabilitatea și implicarea părților interesate, precum și optimizarea și monitorizarea portofoliilor.

Oferim consultanță proprietarilor, administratorilor imobiliari și dezvoltatorilor în ceea ce privește criteriile de eficiență energetică și durabilă a construcțiilor.

Sursa durabilă din punctul de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile doar orientate către costuri ale trecutului. Este necesară o abordare multi-criterială, ținând seama de aspecte suplimentare precum impactul social și de mediu, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și aspectele legate de transportul durabil.

Experiența noastră

 • Dezvoltarea districtului gării în Amstetten;
 • Ghid privind sustenabilitatea pentru VIERTEL ZWEI Plus;
 • Evaluarea criteriilor și instrumentelor de calitate ale Seestadt Aspern;
 • Ghid privind „Smart City” pentru Seestadt Aspern;
 • Strategie de sustenabilitate a BUWOG;
 • Certificare privind sustenabilitatea clădirilor a ERSTE CAMPUS;
 • Proiectul privind încrederea investitorilor (eng. Investor Confidence Project -ICP) Europa pentru clădiri.
denkstatt Einzelillus 8


Clienții noștri

City of Vienna
Boehringer Ingelheim
BUWOG AG
ERSTE Group Immorent
Industry Area Liesing
ÖBB Immobilienmanagement GmbH
Paul Blau

REWE
S-Immo
Vienna International Airport
Viertel Zwei Entwicklung GmbH 
WARIMPEX
Wien 3420 Aspern 
Seestadt AspernContact

Gabriela Fistis – Romania
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Retail