Industries
Denkstattt Illus Mobile 04

Retail

Criteriile precum managementul energetic și managementul agenților frigorifici, prevenirea risipei alimentare, exploatarea prin muncă a copiilor, plata echitabilă a furnizorilor și a angajaților, producția locală și ecologică precum și utilizarea apei, au devenit factori decizionali importanți pentru consumatori, în momentul în care aceștia decid locul de unde își pot face cumpărăturile. Pentru a răspunde acestor provocări, retailerii trebuie să lucreze la flexibilitatea și credibilitatea lor, să introducă noi tehnologii în propriile magazine pentru a îmbunătăți în mod constant eficiența energetică și, în același timp, să personalizeze experiența cumpărăturilor. Deoarece supermarketurile reprezintă interfața cu clienții, acestea trebuie să-și sporească vizibilitatea în ceea ce privește aspectele legate de sustenabilitate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, cum ar fi condițiile de muncă și amprenta pe care o au produsele asupra mediului. Rolul pe care îl au retailerii în relația dintre furnizori și consumatori oferă o oportunitate de a transforma mediul de operare.

Implicarea denkstatt

De 20 de ani, denkstatt lucrează cu cei mai importanți retaileri din Europa Centrală și de Est. Ne petrecem timpul cu clienții noștri pentru a înțelege afacerea lor, nevoile clienților și mediul de operare. Îi ajutăm să identifice oportunități de a construi o valoare cu relevanță pentru contextul local. Acest lucru ne permite ca împreună sa creăm planuri de acțiune realiste, gestionabile și operaționale, care sunt aliniate la dinamica și prioritățile clienílor. Combinăm o gamă largă de aptitudini și experiență pentru a elabora propuneri în următoarele domenii:

 • Îmbunătățirea eficienței energetice a magazinelor, flotelor și depozitelor, ajungându-se până la implementarea sistemelor de management energetic conform ISO 50001;
 • Sprijin în elaborarea rapoartelor de sustenabilitate pentru lanțurile de supermarketuri;
 • Calcularea amprentelor de carbon și a amprentelor de apă ale produselor și companiilor pentru supermarketuri și în lanțurile lor de aprovizionare și propunerea de strategii de reducere a acestora;
 • Consultanță pentru strategiile privind sustenabilitatea și managementul sustenabilității;
 • Realizarea studiilor de rentabilitate socială a investițiilor pentru a sprijini crearea de modele de afaceri;
 • Proiecte intersectoriale pentru reducerea risipei alimentare de-a lungul lanțului valoric.

 

Serviciile noastre

Magazinele principale urmăresc creșterea marjelor, atragerea de noi clienți și reducerea costurilor. Sprijinim clienții în stabilirea unei strategii de durabilitate, a unor obiective specifice și a unui plan de acțiune, precum și a unor indicatori-cheie de performanță măsurabili pentru a aborda întrebări precum: Cum creăm valoare și pentru cine? Care sunt principalele impacturi ale activităților noastre de afaceri? Cu ce oportunități și riscuri ne confruntăm? Cum contribuie afacerea noastră la transformarea piețelor locale și globale? Cum trebuie să ne redefinim strategia noastră de afaceri? Cât de bună este performanța durabilă a concurenților noștri?
Gestionarea capitalului social și natural permite măsurarea și evaluarea impactului activităților de afaceri asupra mediului și societății. În ciuda provocărilor pe care le poate genera monetizarea capitalului natural și social, extinderea gamei de valori și a valorilor comunicante din punct de vedere financiar facilitează luarea în considerare a acestor impacturi de către factorii de decizie. Contabilitatea pentru capitalul natural și social favorizează afacerile oferind o mai bună înțelegere a: – efectelor semnificative ale acestora – riscurilor și oportunităților de afaceri – modelelor de afaceri
Implementarea unui sistem de management energetic prezintă rezultate tangibile relativ repede și, astfel, se dovedește a fi un punct de plecare ideal pentru sustenabilitate. Împreună cu clienții găsim răspunsurile la următoarele întrebări: Cum se pot reduce costurile legate de energie? Care este rentabilitatea investiției noastre? Ce riscuri de aprovizionare cu energie ne confruntăm? Care este cea mai bună abordare a managementului? Ce oportunități de afaceri derivă din îmbunătățirea gestionării energiei? Mai multe informații
Sursa durabilă din punct de vedere al disponibilității și al riscurilor este o necesitate suplimentară și depășește deciziile doar orientate către costuri ale trecutului. Este necesară o abordare multi-criterială, luând în considerare aspecte suplimentare cum ar fi impactul social și ecologic, drepturile omului, corupția sau materialele critice, precum și problemele legate de transportul durabil. 
Cerințele crescute în ceea ce privește transparența încurajează comercianții cu amănuntul să comunice informații despre afaceri cu privire la performanța și angajamentele privind durabilitatea, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Rapoartele privind sustenabilitatea conduc la întrebări precum: Care sunt prioritățile noastre de sustenabilitate? Cât de bine sunt acestea aliniate cu obiectivele noastre de afaceri pe termen scurt și lung? Care sunt nevoile principalelor noastre părți interesate? Cât de eficient le adresăm? Este compania noastră percepută ca lider de sustenabilitate în sectorul nostru? Cum am putea îmbunătăți comunicarea externă? Mai multe informații

Experiența noastră

 • Primul raport de sustanabilitate pentru industria de retail în Bulgaria – BILLA Bulgaria;
 • Managementul sustenabilității – parte a activității de bază – Lidl Bulgaria;
 • Impact măsurabil: management energetic în cadrul REWE Group (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, România, Slovacia);
 • Management energetic pentru HOFER KG (Austria, Ungaria, Slovenia);
 • Impactul diferitelor modele de afaceri asupra capitalului natural și social – Metro Group;
 • Optimizarea gestionării deșeurilor la SPAR;
 • Studii de eficiență energetică pentru magazine alimentare;
 • Reducerea risipei alimentare în supermarketuri;
 • Servicii de conformare legală pe domeniile mediu și energie.
denkstatt Einzelillus 8

 

Clienții noștri

BILLA Bulgaria Lidl Bulgaria

REWE CEE Group SPAR Group

Metro Group HOFER KG


 

Contacte

Gabriela Fistis – Romania gabriela.fistis@denkstatt.ro

Telecomunicații