Denkstatt Images  0000s 0006 04
Denkstattt Illus Mobile 04

Közszféra

Manapság a szervezetek egyre növekvő elvárásokkal szembesülnek a tágabban értelmezett társadalmi szerepüket illetően. Ez alól a közszféra sem kivétel; az ilyen jellegű elvárásokat ebben az esetben a közjavak és a közpénzek megfelelő kezelésének belső civil felelőssége foglalja össze. Nemzetközi szinten, a fokozódó globális kihívások egyre inkább szükségessé teszik a határokon átívelő együttműködést a szabályozások hatékonyságának biztosításához. A globalizálódó nemzetközi környezet további nyomást gyakorol a nemzeti kormányokra, és a mai adatvezérelt és összekapcsolt világban a közszférában is egyre jelentősebb az igény arra, hogy a döntéshozatal konkrét tényekre épüljön és átlátható legyen. Végezetül, napjaink fenntarthatósági törekvései nem győzik hangsúlyozni a helyi kormányok példamutatásban és a fenntartható fejlődés ösztönzőiként betöltött szerepét, ehhez pedig előre tekintő megoldásokra van szükség az új típusú problémák kezeléshez. A közjavak kezelőiként azonban a közszféra kezét gyakran megkötik a múltból örökölt adminisztratív és infrastrukturális korlátok, illetve a szükséges készségek hiánya, ami nem csupán fejlesztéseket, de strukturális intézkedések bevezetését is megkívánja. Az érdekelt felek bevonása és a PPP együttműködések egyre elfogadottabbá válnak az ilyen jellegű problémák megoldásában, hozzájárulva a személyre szabott társadalomfejlesztési megoldások megvalósításához.


 

Szolgáltatásaink

A környezetvédelmi engedélyeztetés gyakran kiterjedt dokumentációt igényel. A denkstatt szakértői segítik a cégeket a hatóságok részéről a környezetvédelmi engedélyekhez kért dokumentumok kidolgozásában és az adminisztratív akadályok leküzdésében.

Bővebben
A környezetvédelmi engedély köteles, illetve az egységes környezethasználati engedély köteles létesítmények bővítése, illetve az engedély megújítása kapcsán környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatása szükséges. A felülvizsgálat lehet teljeskörű vagy részleges annak függvényében, hogy a módosítás mely környezeti elemeket érinti. Szakértőink segítenek a vizsgálat helyes elvégzésében és segítséget nyújtanak minden felülvizsgálatot érintő környezetvédelmi kérdésben.

Bővebben
A fenntarthatóság menedzsment egész egyszerűen jó cégvezetést jelent, amely a szervezet működése szempontjából, leggyakrabban környezeti vagy társadalmi jellegű plusz szempontokat és kockázatokat vesz figyelembe. Az ilyen gyakorlatok átvételéhez ismerni kell vállalata „fenntarthatósági keretrendszerét”, az ezzel kapcsolatos témaköröket, és jelentőségüket a vállalat illetve a vállalati működés résztvevőinek szempontjából. Ennek köszönhetően lehetővé válik egy, az üzleti folyamatok átfogó integrálását szem előtt tartó akcióterv létrehozása.
A SEAP / SECAP (Fenntartható energia- és klíma akcióterv) olyan stratégiai dokumentum, amely megfelel az európai Polgármesterek Szövetség követelményeinek, tartalmazza, hogy az adott település (illetve térség, vagy kerület) hogyan kívánja elérni az energiahatékonysággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Ezen felül meghatározza a célok elérését célzó enyhítő és alkalmazkodó intézkedéseket, valamint az időkereteket és a kijelölt feladatokat. A Polgármesterek Szövetségének elvárásai értelmében a célokat egy megalapozottan kiválasztott bázisévhez viszonyítva kell kitűzni és elérni, a célok megvalósulását pedig 2-évente monitorozni kell. Az új csatlakozóknak a bázisévhez viszonyítva 2030-ig 40% -os csökkentést kell vállalniuk, valamint Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) kell készíteniük, amely a kibocsátás-csökkentési terven felül a település klímaadaptációs stratégiáját is tartalmazza.
A denkstatt az épületekben, energiaellátásban, közlekedésben és logisztikában, illetve az infrastruktúra és sok más területen alkalmazható interdiszciplináris megoldásokkal és szisztematikus módszerekkel támogatja a városokat az intelligens átalakulásban. A denkstatt városok számára kifejlesztett szolgáltatásainak középpontjában egy intelligens városra (körzetre vagy régióra) érvényes stratégia áll, amely stratégiai célokból, megvalósítási programokból és az intelligens városi stratégiák módszeres megvalósításából, értékeléséből és felügyeletéből épül fel.

Bővebben

Sikertörténeteink

  • Épület kapacitási, programozott fejlesztési ütemterv és kommunikációs fejlesztés környezeti és pénzügyi területen (European Commission)
  • Klímaadaptációs stratégia a Sofia Capital Municipality részére (Sofia)
  • Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) elkészítése Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata részére
  • Környezeti fejlesztési projektek különböző iparágak számára, több mint 250 telephelyen (Bécs)
denkstatt Einzelillus 8

 

Ügyfeleink

European Commission Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata


 

Kapcsolat

Jenei Attila – Tanácsadás jenei.a@denkstatt.hu

Következő: Ingatlanszektor