Career
Denkstattt Illus Desktop 01 e1518198890234

Какво ви очаква в denkstatt?

Със сигурност отговорности, нетипични работни задачи и смислен процес на работа, както и култура на истински well-being.

Индивидуалната отговорност и увереността в себе си са също толкова важни, колкото удоволствието и мотивацията от работата в екип. Както всички, и ние правим грешки, но се стремим да се учим от тях като открито ги обсъждаме и поставяме качеството на работата и отношенията помежду си на първо място.

Събудихме ли интереса ви? Пишете ни на office@denkstatt.bg

Какво споделят хората, които работят в denkstatt: Working @ denkstatt is …

... continuous transformation to become a better expert, team and organisation.

Robert Szücs-Winkler

Business Unit Leader, denkstatt Hungary

... working with unique, likeable People.

Bernhard Kasper

Senior Consultant, denkstatt Austria

... more like a lifestyle.

Peter Rakovsky

Managing Director, denkstatt Slovakia

... learning and fun.

Penka Korkova

Senior Consultant, denkstatt Bulgaria

... enjoying a lot of freedom and flexibility.

Doris Führer-Rösener

HR Manager, denkstatt Austria

.. working with unique, likeable People.

Bernhard Kasper

Senior Consultant, denkstatt Austria

... putting ideas into practice.

Andreas Lindinger

Consultant, denkstatt Austria