Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Posúvame udržateľnosť vždy o úroveň vyššie.

V našom ponímaní  stojí udržateľnosť na troch pilieroch – ľudstve, planéte a zisku, preto kladieme dôraz na Váš obchodný úspech. Naše portfólio sa pohybuje od hodnotenia  produktov a služieb, cez vyhodnotenie celých plánov rozvoja miest z hľadiska ich udržateľnosti až po zhodnotenie miery zahrnutia existujúcich systémov riadenia udržateľnosti vo Vašich operáciách.

V spoločnosti denkstatt sa zaujímame o mnoho tém ako klíma, energia, reporting, smart cities, IT riešenia, systémy riadenia a pod. Náš tím sa skladá zo stovky odborníkov, ktorí Vám pomôžu vyriešiť rôzne problémy a naplno prejaviť Váš potenciál.

Naše služby