Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Reporting & komunikácia

Reportingu resp. výkazníctvu trvalo udržateľného rozvoja sa v súčasnosti dostáva stále viac pozornosti.   Motivácie sú pritom rôznorodé: zmena požiadaviek trhu a záujmových skupín vedie k rastúcemu dopytu po transparentnosti a angažovanosti. Činnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti a súvisiace komunikačné stratégie sú dôležitými nástrojmi na zvládnutie týchto požiadaviek a spĺňajú navyše špecifické potreby zainteresovaných strán. Nie je to však len o imidži a transparentnosti. Existuje niekoľko ekonomických dôvodov, ktoré vedú spoločnosti k tomu, aby zahŕňali trvalo udržateľné myslenie vo svojej stratégii, komunikačných a dokonca aj obchodných modeloch:
Komunikácia o činnostiach v oblasti spoločenskej zodpovednosti ukazuje firemné záväzky voči spoločnosti. Rozhodujúci význam spočíva v oslovení správnej skupiny zainteresovaných strán správnymi informáciami. Účelovo orientovaná komunikácia o udržateľnosti pomáha zlepšiť povesť firmy medzi svojimi zákazníkmi a investormi a môže zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní angažovanosti zamestnancov a znižovaní fluktuácie zamestnancov.
Reporting je dôležitým nástrojom aj z hľadiska firemnej komunikácie. Máme obrovské skúsenosti s vytváraním správ a sme si istí, že prvotriedna správa je výsledkom riadneho (udržateľného) riadenia a pomáha dosiahnuť viditeľné výsledky.

Vaše výhody

 • Štruktúrovaný prístup k manažmentu udržateľnosti
 • Správy o udržateľnosti podľa medzinárodných noriem (GRI, UN Global Compact, IIRC atď.)
 • Súlad s legislatívou pre spoločnosti, ktoré sú zo zákona povinné vykazovať nefinančné informácie
 • Lepšie skóre v hodnotiacich kartách trvalej udržateľnosti dodávateľov (B2B)
 • Fakty o udržateľnosti pre spoľahlivú spotrebiteľskú komunikáciu (B2C)
 • Employer branding (Zamestnávateľská značka)
 • Pozitívne signály pre investorov zlepšením skóre v ratingoch ESG a indexoch trvalej udržateľnosti
 • Zlepšenie angažovanosti zainteresovaných strán prostredníctvom viackanálovej komunikačnej stratégie


Naše služby

Správy nie sú len kusmi papiera, ktoré by mali byť pripravené v deň D. Možno ich použiť aj ako nástroj riadenia, ktorý podporuje vývoj pevného programu udržateľnosti a súvisiacich činností.
Milujeme správy. Milujeme vytváranie obsahu, milujeme vývoj správnych ukazovateľov a bližší pohľad na rôzne trendy – a milujeme vytváranie príbehov.

Samostatné správy, integrované správy, správy o spoločenskej zodpovednosti, či trvalej udržateľnosti – vypracovali sme ich všetky a to je dôvod, prečo sme vynikajúci v nefinančnom výkazníctve. Bez ohľadu na to, prečo (z dôvodov dodržiavania predpisov) alebo na čo (vnútorná alebo vonkajšia komunikácia) ich potrebujete –  sme dokonalým partnerom. Pomôžeme Vám definovať materiálne problémy, zozbierať údaje na podčiarknutie svojich úspechov a  všetko dokonalým spôsobom odkomunikovať.

Integrované správy obsahujú finančné aj nefinančné informácie. Naše služby poskytujeme v oblasti nefinančných informácií. Spolu s našimi zákazníkmi definujeme vhodnú štruktúru správy a zameriavame sa na dokonalý obsah tak, aby sa spojili otázky trvalej udržateľnosti a všetky ďalšie relevantné témy. Radi Vám tiež pomôžeme byť v súlade s právnymi predpismi. Okrem vytvorenia integrovanej správy Vás podporíme so správou dát a identifikáciou faktov, ktoré budú pre čitateľa najzaujímavejšie.

Nároky na výkazníctvo v súvislosti s odpadmi, ovzduším alebo problematikou vôd môžu byť obrovskou záťažou, pretože si vyžadujú nepretržité úsilie environmentálneho oddelenia. Akákoľvek chyba môže spôsobiť pokuty. Tieto správy vnímame ako príležitosť, pretože ponúkajú možnosť profesionálneho zberu údajov. Ak je v tejto oblasti potrebná automatizácia alebo zorientovanie v relevantných požiadavkách poskytneme riešenie prostredníctvom softvéru a naším nástrojom E-Toolbox.

Život je o komunikácii. Efektívna a úspešná komunikácia je zložitá, ale rozhodne stojí za to. Odborne riadené komunikačné aktivity Vám pomôžu vyzdvihnúť nové perspektívy a vyvíjať riešenia, ktoré majú širokú podporu,. Tak sa všetkým účastníkom otvorí množstvo potenciálnych výhod. Okrem toho je zdieľanie formou starostlivosti: informovanie zainteresovaných strán a ich zahrnutie do svojich úvah, potrieb a plánovania môže nielen zvýšiť výkonnosť, ale vytvára navyše aj dôveru a umožňuje všetkým zohrávať úlohu pri formovaní budúcich trendov.

Ako spolupracujete so svojimi zainteresovanými stranami? Ako môžete zistiť, čo vaši zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a susedia očakávajú alebo chcú od Vás a čo nechcú? Ako môžete využiť vedomosti Vašich zainteresovaných strán na vytvorenie pridanej hodnoty pre každého, kto má podiel vo Vašom podniku? Ponúkame podporu, ktorú potrebujete na implementáciu systému riadenia zúčastnených strán, vrátane pomoci pri definovaní problémov a cieľov a navrhovaní procesu komunikácie s príslušnými subjektmi.

Pri vytváraní správ o trvalej udržateľnosti musíte za svoje materiálne témy uviesť určité údaje. Tieto ukazovatele pomáhajú zabezpečiť hmatateľný význam udržateľnosti, stanoviť konkrétne ciele a sledovať pokrok a procesy zmeny. Umožňujú ľahšie zohľadňovať ďalšie faktory okrem tých, ktoré sú merané konvenčnými ukazovateľmi finančných výsledkov – aspekty, ktoré sú tiež dôležité pre Váš obchodný úspech a prínos pre spoločnosť.

Nastavenie správnych indikátorov a meraní sa nevykonáva za jeden deň. Je to proces, pri ktorom je nevyhnutný systém, ak  má byť prechod k trvalo udržateľným postupom viac ako jednorazová záležitosť. Aby bola udržateľnosť trvalou súčasťou operácií Vašej spoločnosti, musíte systematicky riešiť príslušné problémy. Kľúčom k úspechu je pritom minimalizácia rizík a prijatie opatrení na využitie potenciálnej pridanej hodnoty v zmysle trojitej zodpovednosti (ekonomická, ekologická a spoločenská).

Pomôžeme Vám s nastavením procesu na správu Vašich údajov prostredníctvom poskytnutia softvérových riešení a koordinácie príslušných oddelení.

Ďalej

Vzťahy sú postavené na dôvere. Ak vytvoríte správu a vynaložíte pritom veľké úsilie, je Vašim cieľom, aby si mali jej čitatelia istotu, že poskytnutému obsahu môžu dôverovať. Z tohto dôvodu validujeme aj správy alebo príslušné informácie o udržateľnosti v rámci integrovaných správ. Čo urobíme? No, kontrolujeme všetky rôzne správy a sledujeme, či sú ukazovatele relevantné a uvádzané čísla správne. Nakoniec vytvoríme Vyhlásenie o validácií a zoznam s odporúčaniami pre internú optimalizáciu. Nakoľko hovoríme o dôvere, je zrejmé, že validáciu správ vykonávame len vtedy, ak sme neposkytli konzultantské služby pri ich tvorbe.

Riadenie trvalo udržateľného rozvoja je len dobrým riadením podnikania, ktoré do úvahy berie dodatočné aspekty a riziká z kontextu organizácie, najčastejšie súvisiace so životným prostredím a spoločnosťou. Rozvíjanie tejto schopnosti si vyžaduje poznanie „rámca trvalej udržateľnosti“ Vášho podnikania, tém, ktoré s ním súvisia, a ich dôležitosti pre spoločnosť a jej zúčastnené strany. To umožňuje vytvorenie akčného plánu, ktorý je integrovaný do Vašich celkových obchodných procesov.

Naše úspechy

 • Správa o udržateľnosti pre výrobcu detských artiklov MAM Babyartikel GesmbH
 • Spoločne s našimi zákazníkmi sme v priebehu posledných troch rokov 15 krát vyhrali Rakúsku národnú cenu za reporting udržateľnosti (ASRA)
 • Vypracovali sme Správu o udržateľnosti pre spoločnosť v potravinárskom priemysle v Rumunsku.
 • Vypracovali sme Správu o udržateľnosti pre telekomunikačnú spoločnosť v Rumunsku.
 • Pomohli sme spoločnosti z drevospracujúceho priemyslu definovať ukazovatele trvalej udržateľnosti
Denkstattt Illus Mobile 02
 • Podpora pri príprave výročných správ o zodpovednosti podnikov 2010 – 2014 v spoločnosti Telenor Bulgaria
 • Výročné správy o udržateľnosti spoločnosti 2014 a 2015 spoločnosti Vivacom Bulgaria.
 • Prvá integrovaná výročná správa v Bulharsku v roku 2016
 • Výročné správy o udržateľnosti spoločnosti Coca-Cola HBC v Bulharsku
 • Firemná dobrovoľnícka politika spoločnosti Coca-Cola HBC v Bulharsku
 • Proces riadenia zainteresovaných strán spoločnosti Coca-Cola HBC v Bulharsku
 • Investičná stratégia Spoločenstva – DPM Bulharsko
 • Audit zapojenia zúčastnených strán (požiadavky EBRD) – DPM Bulharsko

Naši klienti

Alpla
AT&S
Barry Callebaut
BONUS Vorsorgekasse
Coca-Cola Hellenic
EVN
Gasteiner

Globul
Heineken Serbia
Innsbrucker Kommunalbetriebe
Lenzing
MAM Babyartikel
Palfinger
Pfizer Austria

Salesianer Miettex
Steiermärkische Sparkasse
Uniqua
Verbund
Vöslauer Mineralwasser
Wienerberger
ZKW Group

Globul
Vivacom
Dundee Precious metals
Asarel
Coca-Cola HBC Bulgaria
Billa BulgariaKontakty

Ďalej: Služby pre Smart Urban Management