Field of interest
Denkstattt Illus Mobile 02

Softvérové riešenia pre BOZP & udržateľnosť

Odborné skúsenosti z tisícov projektov v oblasti BOZP a udržateľnosti v kombinácii s 10-ročnou skúsenosťou v oblasti vývoja IT nám umožňujú ponúknuť vynikajúce softvérové riešenia pre dané oblasti.
Veríme, že dnešné výzvy potrebujú nástroj, ktorý pomôže automatizovať administratívne úlohy, poskytne Vám v prípade potreby presné informácie a ktorý zároveň dáva slobodu a dostupnosť, aby ste Vašu spoločnosť urobili udržateľnejšou. Denxpert je náš nástroj, ktorý Vám pomáha čeliť všetkým výzvam nášho storočia. Denxpert znamená kombináciu našich vedomostí, nepretržitú spätnú väzbu od zákazníkov a užívateľsky prívetivý povrch. V našom portfóliu nájdete všetko od dodržiavania predpisov, zhromažďovania údajov a hodnotenia rizík až po odpadové hospodárstvo. Chápeme tiež, že v niektorých krajinách je potrebné pokrývať aj miestne predpisy, preto požiadajte svojich miestnych konzultantov, aby Vás o tejto možnosti informovali.

Vaše výhody

 • Pomôžeme Vám urobiť inteligentnejšie rozhodnutia tým, že získate všetky údaje o BOZP a udržateľnosti v jednom nástroji
 • Podporíme Vaše procesy jasne definovanými zodpovednosťami
 • Zabezpečíte bezpečnosť Vašich pracovníkov, majetku a všetkých ostatných zainteresovaných strán
 • Správny nástroj pre každého: Aj veľké medzinárodné či menšie miestne spoločnosti nájdu u nás to, čo potrebujú
 • Naše nástroje sa používajú v tisíckach prevádzok, takže si môžete byť istý, že sme videli veľa vecí a nájdeme pre Vás to najlepšie riešenie
 • Hlavnou výhodou softvéru je ľahký prístup k relevantným aktualizovaným právnym predpisom s čo najmenším úsilím..


Naše služby

Riadenie emisií od technológie až po bodový zdroj.

V oblasti BOZP existuje veľa údajov, ktoré je potrebné získať, zhromažďovať a nahlasovať bez problémov.

V oblasti energetiky je veľa údajov, ktoré je potrebné získať, zhromažďovať a nahlasovať bez problémov.

CLP, Seveso a ďalšie súvisiace právne predpisy sú pre spoločnosti veľkou výzvou, s ktorou Vám radi pomôžeme.

Právne predpisy sú napísané pre právnikov. Vytvorili sme nástroj na preklad príslušného obsahu a informácií podľa Vašich potrieb.

Ak máte veľa povinností od vrcholového manažmentu, od materskej spoločnosti a od ostatných zúčastnených strán, nechajte nás Vám s nimi pomôcť.

Urobili ste všetko pre zníženie príslušných rizík? Ste si istý? Pomocou tohto nástroja si môžete byť istý.

Uistite sa, že ste vyriešili všetky udalosti z uskutočnených či neuskutočnených nehôd, aby ste sa ubezpečili, že sa nezopakujú.

V oblasti udržateľnosti je veľa údajov, ktoré je potrebné zhromažďovať a oznamovať, získať ich a nahlásiť ich bez problémov.

Všetky Vaše procesy tvorby, dopravy a nakladania s odpadmi v jednom nástroji.

Od podzemnej až po povrchovú vodu, od používania až po kanalizáciu, pochopte svoje využitie a vplyv.

Naše úspechy

 • Softvér na sledovanie odpadov pre E.ON (Maďarsko)
 • Zber údajov o udržateľnosti pre Deutsche Telekom na medzinárodnej úrovni
 • Zber údajov pre spoločnosť Vöslauer a výpočet LCA
 • Odpadové hospodárstvo spoločnosti MOL
 • Posúdenie rizika v oblasti BOZP pre Penny
 • Doplnkový systém právneho riadenia v Rumunsku pre niekoľko firiem v automobilovom, textilnom a potravinárskom a nápojovom priemysle
Denkstattt Illus Mobile 02

Naši klienti

MOL
E.On

Coca Cola
CRH

Deutsche Telekom
Letisko SchwechatKontakty

Ďalej: Systémy riadenia & súlad s legislatívou